Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 040

ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS

NEFI High Power Laboratory

Stulenvegen 71
N-3721 SKIEN
Norway

Telefon: 97 18 38 45
E-post: roger.reiersen@no.abb.com
Hjemmeside: http://www.nefilab.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
NEFI High Power Laboratory
Stulenvegen 71
N-3721 SKIEN; NorwayPermanent laboratorium
P05 Elektrisk prøving
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Electrical equipment
Parameter
Current-measurement RMS: 1A - 100 kA Peak: 2,5A - 300 kA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
QA-04.10
Merknad
Objekt
Electrical equipment
Parameter
Voltage measurement AC: 10 V - 100 kV peak DC: 10 V - 100 kV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
QA-04.11
Merknad
Objekt
High-voltage switchgear and controlgear
Parameter
Integrity check
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
QA-04.05
Merknad
Internal method developed from IEC 62271-100 Edition 2.1 2012-09 §6.102.9.2
Objekt
High-voltage switchgear and controlgear - Common specifications
Parameter
Power-frequency voltage tests. Voltage test as condition check. Measuring of the resistance of circuit. Short-time withstand current and peak withstand current tests
Referansestandard
IEC 62271-1
Intern metode identitet
QA-05.06
Merknad
§7.2.7.2 §7.2.12 §7.4 §7.6
Objekt
High-voltage switchgear and controlgear - Alternating current disconnectors and earthing switches
Parameter
Power-frequency voltage tests (see IEC 62271-1 for testing parameters). Voltage test as condition check (see IEC 62271-1 for testing parameters). Measuring of the resistance of circuits. Short-time withstand current and peak withstand current tests. Tests to prove the short-circuit making performance of earthing switches (limited to 250 MVA).
Referansestandard
IEC 62271-102
Intern metode identitet
QA-05.08
Merknad
§7.2.7.2 §7.2.7.12 §7.4 §7.6 §7.101
Objekt
High-voltage switchgear and controlgear: High-voltage / low-voltage prefabricated substations
Parameter
Short-time withstand current and peak withstand current tests. Internal arcing test Annex AA: Innternal arc fault - Method to verify the internal arc classification (IAC)
Referansestandard
IEC 62271-202
Intern metode identitet
QA-05.12
Merknad
§6.6 §6.102
Objekt
High-voltage switchgear and controlgear: High-voltage alternating-current circuit-breakers
Parameter
Power-frequency voltage tests (see IEC 62271-1 for testing parameters). Voltage test as condition check. Measurement of the resistance of the main circuit. Short-time withstand current and peak withstand current tests.
Referansestandard
IEC 62271-100
Intern metode identitet
QA-05.07
Merknad
AMD1:2012+AMD2:2017 §6.2.6.1 §6.2.11 §6.4 §6.6
Objekt
High-voltage switchgear and controlgear: Switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV
Parameter
Power-frequency voltage tests (see IEC 62271-1 for testing parameters). Voltage test as condition check (see IEC 62271-1 for testing parameters). Measurement of the resistance of circuits. Short- time withstand current and peak withstand current tests. Making and braking tests.
Referansestandard
IEC 62271-103
Intern metode identitet
QA-05.09
Merknad
§6.2.6.1 §6.2.6.11 §6.4 §6.6 §6.101
Objekt
High-voltage switchgear and controlgear: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltage above 1 kV and up to and including 52 kV
Parameter
Power-frequency voltage tests. Voltage test as condition check (see IEC 62271-1 for testing parameters). Measuring of the resistance of circuits. Short-time withstand current and peak withstand current tests. Verification of making and breaking capacities. Internal arcing test. Annex AA: Mehod for verify the internal arc classification (IAC).
Referansestandard
IEC 62271-200
Intern metode identitet
QA-05.11
Merknad
§6.2.6.1 §6.2.11 §6.4 §6.6 §6.101 §6.106
Objekt
High-voltage switchgear and controlgear: High-voltage alternating current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
Parameter
Power-frequency voltage tests (see IEC 62271-1 for testing parameters). Voltage test as condition check (see IEC 62271-1 for testing parameters). Measurement of the resistance of circuits. Making and breaking tests.Thermal test with long prearcing time of fuse.
Referansestandard
IEC 62271-105
Intern metode identitet
QA-05.10
Merknad
§6.2.6.1 §6.2.11 §6.4 §6.101 §6.104
Objekt
High-voltages fuses: Current limiting fuses
Parameter
Breaking tests
Referansestandard
IEC 60282-1
Intern metode identitet
QA-05.01
Merknad
§ 7.6
Objekt
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies: General rules
Parameter
General rules for IEC 61439 series. Power-frequency withstand voltage. Verification by test.
Referansestandard
IEC 61439-1
Intern metode identitet
QA-05.04
Merknad
§10.9.2 §10.11.5
Objekt
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies: Power switchgear and controlgear assemblies
Parameter
See IEC 61439-1 for testing parameters.
Referansestandard
IEC 61439-2
Intern metode identitet
QA-05.05
Merknad
Objekt
Low-voltage switchgear and controlgear: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
Parameter
Testing of dielectric properties. Making and breaking capacities. Dielectric verification. Leakage current. Operational performance test. Short-time withstand current test. Short-circuit making capacity test. Fuse protected short-circuit withstand.
Referansestandard
IEC 60947-3
Intern metode identitet
QA-05.03
Merknad
§8.3.3.2 §8.3.3.3 §8.3.3.4 §8.3.3.5 §8.3.4.1 §8.3.4.2 §8.3.4.3 §8.3.5.1 §8.3.5.2 §8.3.5.3 §8.3.5.4 §8.3.6.2 §8.3.6.3 §8.3.6.4
Objekt
Low-voltage switchgear and controlgear: General rules
Parameter
General rules for IEC 60947 series. See IEC 60947-3 for testing parameters.
Referansestandard
IEC 60947-1
Intern metode identitet
QA-05.02
Merknad