Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 040

ABB AS

NEFI High Power Laboratory

Stulenvegen 71
N-3721 SKIEN
Norway

Telefon: Tlf. 35 50 42 90 Faks. 35 59 06 15
E-post: magnus.hansen@no.abb.com
Hjemmeside: http://www.nefilab.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
NEFI High Power Laboratory Stulenvegen 71
N-3721 SKIEN; NorwayPermanent laboratorium
P05 Elektrisk prøving
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Electrical equipment
Parameter
Current-measurement RMS: 1A - 100kA Peak: 2,5A - 300 kA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NEFI Dok. 8-21
Merknad
Objekt
Electrical equipment
Parameter
Voltage measurement AC: 10V-100kV peak DC: 10V-100kV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NEFI Dok. 8-22
Merknad
Objekt
High-voltage switchgear and controlgear
Parameter
Integrity check
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NEFI Dok. 8-15
Merknad
Internal method developed from IEC 62271-100 Edition 2.1 2012-09 §6.102.9.2
Objekt
High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications
Parameter
Dielectric test, measuring of the resistance of circuit, temperature rise test
Referansestandard
IEC 62271-1
Intern metode identitet
NEFI Dok. 8-67
Merknad
§7.2.7.2 §7.2.12 §7.4 §7.6
Objekt
High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches
Parameter
Dielectric tests. (See IEC 62271-1 for testing parameters). Measuring of the resistance of circuits. Short-time withstand current and peak withstand current tests. Tests to prove the short-circuit making performance of earthing switches. (Limited to 250 MVA)
Referansestandard
IEC 62271-102
Intern metode identitet
NEFI Dok. 8-69
Merknad
§7.2 §7.4 §7.6 §7.101
Objekt
High-voltage switchgear and controlgear: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltage above 1 kV and up to and including 52 kV
Parameter
Høyspenning kortslutningsprøve, innkoblingsprøve, bryterprøve og lysbueprøve
Referansestandard
IEC 62271-200
Intern metode identitet
NEFI Dok. 8-72
Merknad
§6.2 §6.4 §6.6 §6.101 §6.106
Objekt
High-voltage switchgear and controlgear: High-voltage / low-voltage prefabricated substations
Parameter
Short-time withstand current and peak withstand current tests. Internal arcing test Annex AA: Innternal arc fault - Method to verify the internal arc classification (IAC)
Referansestandard
IEC 62271-202
Intern metode identitet
NEFI Dok. 8-73
Merknad
§6.6 §6.102
Objekt
High-voltage switchgear and controlgear: High-voltage alternating-current circuit-breakers
Parameter
Dielectric tests. (See IEC 62271-1 for testing parameters). Measurement of the resistance of the main circuit. Short-time withstand current and peak withstand current tests.
Referansestandard
IEC 62271-100
Intern metode identitet
NEFI Dok. 8-68
Merknad
§6.2 §6.4 §6.6
Objekt
High-voltage switchgear and controlgear: Switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV
Parameter
Dielectric tests. (See IEC 62271-1 for testing parameters). Measurement of the resistance of circuits. Short- time withstand current and peak withstand current tests. Making and braking tests.
Referansestandard
IEC 62271-103
Intern metode identitet
NEFI Dok. 8-70
Merknad
§6.2 §6.4 §6.6 §6.101
Objekt
High-voltage switchgear and controlgear: High-voltage alternating current switch-fuse combinations for rated voltages above 1kV and up to and including 52kV
Parameter
Dielectric tests. (See IEC 62271-1 for testing parameters). Measurement of the resistance of circuits. Making and breaking tests. Thermal test with long prearcing time of fuse
Referansestandard
IEC 62271-105
Intern metode identitet
NEFI Dok. 8-71
Merknad
§6.2 §6.4 §6.101 §6.104
Objekt
High-voltages fuses: Current limiting fuses
Parameter
Breaking tests
Referansestandard
IEC 60282-1
Intern metode identitet
NEFI Dok. 8-61
Merknad
§ 6.6
Objekt
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies: General rules
Parameter
General rules for IEC 61439 series. Power-frequency withstand voltage. Testing of main circuit. Testing of the protective circuit.
Referansestandard
IEC 61439-1
Intern metode identitet
NEFI Dok. 8-64
Merknad
§10.9.2 §10.11.5.3 §10.11.5.6
Objekt
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies: Power switchgear and controlgear assemblies
Parameter
See IEC 61439-1 for testing parameters.
Referansestandard
IEC 61439-2
Intern metode identitet
NEFI Dok. 8-65
Merknad
Objekt
Low-voltage switchgear and controlgear: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
Parameter
Testing of dielectric properties. Making and breaking capacities. Dielectric verification. Leakage current. Operational performance test. Short-time withstand current test. Short-circuit making capacity test. Fuse protected short-circuit withstand.
Referansestandard
IEC 60947-3
Intern metode identitet
NEFI Dok. 8-63
Merknad
§8.3.3.2 §8.3.3.3 §8.3.3.4 §8.3.3.5 §8.3.4.1 §8.3.5.1 §8.3.5.2 §8.3.6.2
Objekt
Low-voltage switchgear and controlgear: General rules
Parameter
General rules for IEC 60947 series. See IEC 60947-3 for testing parameters.
Referansestandard
IEC 60947-1
Intern metode identitet
NEFI Dok. 8-62
Merknad