Du er her:

Fagartikler validerings- og verifikasjonsorgan

Aktuelt

5. desember 2019 var det akkrediteringsdag for 17025-akkrediterte organisasjoner. Her finner du presentasjonene.

Endret kalibreringsomfang

Endring i minimumskrav for akkrediteringsomfang til kalibreringslaboratorier akkreditert etter ISO/IEC 17025 i tråd med den nye ISO/IEC 17011:2017 punkt 7.8.3c

10. oktober hadde Norsk Akkreditering sitt årlige kontaktmøte med Miljødirektoratet og verifikasjonsorgan som jobber i Norge.

29.07.2019

Ny definisjon av Kelvin og hva det betyr for sluttbrukerne. Endringen har kun betydning ved ekstreme temperaturer, kaldt eller varmt.

Eurachem har gitt ut en ny versjon av veiledningen «measurement uncertainty arising from sampling». Veiledningen kan være nyttig for alle typer laboratorier.