Du er her:

EU ETS kontaktmøte 2019

10. oktober hadde Norsk Akkreditering sitt årlige kontaktmøte med Miljødirektoratet og verifikasjonsorgan som jobber i Norge.

Dette er et årlig erfaringsmøte som holdes for å styrke verifikasjonsordningene for EUs klimakvotesystem i Norge. 

Dagsorden for møtet var
1. Tidslinje/status NIM1- hva skjer videre? (Miljødirektoratet)
2. Våre funn ved gjennomgang av søknader (Miljødirektoratet)
3. Runde rundt bordet: erfaringer og spørsmål - hva har vært vanskelig? (alle)
4. Fase IV fremover – metodeplan og rapportering på tildeling, tillatelser og utslippsrapportering (Miljødirektoratet)
5. Informasjon fra Norsk Akkreditering (Norsk Akkreditering)
6. AOB/avslutning