Redefinert Kelvin

Ny definisjon av Kelvin og hva det betyr for sluttbrukerne. Endringen har kun betydning ved ekstreme temperaturer, kaldt eller varmt.

For laboratorier som kalibrerer temperaturer har Eurachem publisert en uttalelse om endringer i definisjonen av Kelvin. Uttalelsen er utarbeidet av EURAMET EMPIR i forbindelse med implementeringen av den nye kelvin 2 (InK2). Uttalelsen beskriver bakgrunnen for og konsekvensene av endringene. Endringene har få praktiske betydninger, men endrer utgangspunktet for sporbarheten i kalibreringer.

For brukere av kalibrerte termometere skal endringen ikke ha noen betydning, om det ikke er snakk om ekstremt høye eller lave temperaturer.

Hele uttalelsen kan lastes ned her