Ny veileder for måleusikkerhet

Eurachem har gitt ut en ny versjon av veiledningen «measurement uncertainty arising from sampling». Veiledningen kan være nyttig for alle typer laboratorier.

Prøvetaking og det som skjer før et objekt blir analysert kan ha stor påvirkning på hvordan analyseresultater kan tolkes.

ISO/IEC 17025:2017 inneholder krav til at måleusikkerhet fra prøvetaking blir tatt med i betraktning når det rapporteres usikkerhet fra akkreditert prøving (7.6.1). Alternativt, når prøvetakingen ikke er en del av akkrediteringen skal det angis på akkrediterte rapporter at prøveresultatet kun gjelder prøven slik den ble mottatt (7.8.2.2). Dette fordi forholdene rundt prøvetakingen da ikke er kjent og/eller bekreftet i samsvar med relevante krav i ISO/IEC 17025). Veilederen gir konkrete råd om hvordan dette kan regnes inn i analyseresultatene.

Den nye veilederen er utviklet i det Europeiske nettverket i Eurochem. Eurochem er et nettverk av organisasjoner i Europa med mål om å etablere et system for internasjonal sporbarhet i kjemiske analyser og å promotere god kvalitet. Norsk representant i Eurochem er Førsteamanuensis Elin Gjengedal ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). Elin er også et kjent fjes for mange akkrediterte virksomheter som en av våre tekniske bedømmere.

Eurachems veileder

Hele veilederen er tilgjengelig på Eurachems nettsider. Her finner du også lenke til veilederen.

Maarten Aerts om prøvetaking

NA har tidligere hatt innlegg om temaet på akkrediteringsdagen i 2018. Du kan laste ned hele Maarten Aerts presentasjonen her 

Praktiske eksempler

På samme akkrediteringsdag holdt Astrid Nordbotten et innlegg om måleusikkerhet ved prøvetaking med eksempel på praktisk tilnærming.