Du er her:

EU ETS kontaktmøte 2022

Den 13. oktober 2022 hadde Norsk akkreditering sitt årlige kontaktmøte med Miljødirektoratet og verifikasjonsorgan som jobber i Norge. 


Dette er et årlig erfaringsmøte som holdes for å styrke verifikasjonsordningene for EUs klimakvotesystem i Norge. 

Dagsorden for møtet var:  

 • Velkommen (Norsk akkreditering) 
 • Kort om tillatelser og utslippsrapportering (Miljødirektoratet) 
 • Status regelverk og veiledere (Miljødirektoratet) 
 • Tildeling: status og veien videre (Miljødirektoratet) 
 • Forbedringspunkter til verifikasjonsrapportene (Miljødirektoratet)
 • Spørsmål fra verifikatører (Miljødirektoratet) 1245-1315
  • Tolkning av art. 11(4) i FAR. Krav til kontroll og kalibrering av måleinstrumenter.
  • Åpen diskusjon om tolkning av forordninger. Hvordan tolke forordninger riktig?
 • Informasjon fra Norsk akkreditering 
  • Informasjon ivm overganger (NS-EN ISO/IEC 17029:2019 og EN ISO 14065:2020)
  • NAs saksbehandling og tilhørende frister
 • AOB og avslutning (Norsk akkreditering) 
   

Her kan du lese presentasjonene fra kontaktmøtet: