Du er her:

Nyhetsbrev: Informasjon oktober 2023

To kollegaer som snakker sammen foran en tavle

I oktober ble det sendt ut nytt nyhetsbrev til akkrediterte virksomheter og søkere, samt tekniske bedømmere. Nyhetsbrevet inneholdt informasjon innen ulike fagområder, oppdateringer og kursinformasjon.

Oppsummering av saker 

 • For laboratorier: Fremdeles mulig å melde seg på akkrediteringsdagen.
 • Rapportering av samsvarserklæringer: Bruk av beslutningsregler. Gå direkte til saken her.
 • NYTEK23. Gå direkte til saken her.
 • Neste års kurs: Oversikt.
 • Oppbevaring av dokumentasjon.
 • Harmoniserte standarder NS-EN ISO 15189:2022/NS-EN ISO/IEC 17043/2023. Gå direkte til saken her.
 • Informasjon om forum for regulerende myndigheter og brukerforum.

 

For laboratorier: Fremdeles mulig å melde seg på akkrediteringsdagen

Vi arrangerer faglig akkrediteringsdag for laboratorier akkreditert for NS-EN ISO/IEC 17025 den 7.desember. Arrangementet vil bli holdt fysisk på hotellet Radisson rett ved Oslo lufthavn. Det blir lagt opp til mulighet for diskusjon på tvers av laboratorier. Videre blir det foredrag i plenum og dybdykk i temaer du kan velge mellom i løpet av dagen. Påmeldingsfrist: 2.november.

Meld deg på her

 

Rapportering av samsvarserklæringer: Bruk av beslutningsregler 

NS-EN ISO/IEC 17025:2017 fastsetter at en beslutningsregel er en regel som beskriver hvordan måleusikkerhet er ivaretatt ved angivelse av samsvar med et bestemt krav. Norsk akkreditering har ved bedømming fokus på bruk av beslutningsregler både for prøvings- og kalibreringslaboratorier.

lILAC har utformet en svært nyttig veiledning for beslutningsregler ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity som finnes offentlig tilgjengelig her. 

Norsk akkreditering vil belyse bruk av beslutningsregler på ulike fagfelt på akkrediteringsdagen for ISO/IEC 17025

Les mer om saken her.

 

Tre vannringer på vannoverflate

 

NYTEK23

Det er nå et år siden de første bedømmingene i henhold til Nytek 23 ble utført. Vi ser at det er behov for noen presiseringer. Presiseringene gjelder følgende:

 • Informasjon som Norsk akkreditering trenger
 • Akkreditert forankringsanalyse
 • Behov for kontroll av beregninger og annet underlag
 • Akkrediteringsdag Nytek
 • Terminering av akkreditering i henholt til NYTEK-forskriften
 • Krav til uavhengig kontroll pålitelighetsklasse 3
 • Ny kontaktperson for NYTEK i Norsk akkreditering

Les mer informasjon som gjelder NYTEK23 her

 

Kurs

Planlegger du kurs for neste år? Noen kurs vil bli fysisk, andre vil bli digitale. Vi tar gjerne imot innspill. Dersom du har et behov for et spesifikt kurs, send e-post til kurs.konferanse@akkreditert.no.

Se kursoversikt her 

 

Oppbevaring av dokumentasjon

Norsk akkreditering sin arkivplan inneholder en samlet oversikt over produksjon og oppbevaring av arkivmateriale. Arkivplanen er kontinuerlig under utvikling, og det vil komme mer informasjon neste år. 

Skrivebøker oppå hverandre.jpg

Se arkivplan her

 

En harmonisert standard er en europeisk standard anerkjent av en europeisk standardiseringsorganisasjon: CEN, CENELEC eller ETSI. Produsenter, andre økonomiske aktører eller samsvarsvurderingsorganer kan bruke harmoniserte standarder for å demonstrere at produkter, tjenester eller prosesser er i samsvar med relevant EU-lovgivning. 

Standarder må publiseres i Den europeiske unions offisielle tidsskrift (OJEU) for å være harmonisert. Akkrediteringsstandarder som brukes i Europa vil derfor anerkjennes av CN, CENLEC eller ETSI og publiseres i OJEU under regulering 765/2008 som styrer akkreditering og markedsovervåking i Europa. 

Akkrediteringsstandardene NS-EN ISO 15189:2022 og NS-EN ISO/IEC 17043:2023 er begge anerkjent av CEN-CENELEC, og venter på å bli publisert i OJEC. I perioden før standardene er publisert, vil Norsk akkreditering utføre overgangsbedømminger, mens vedtak vil fattes etter at standardene er publisert. Les mer her

Denne saken er også publisert under "tekniske meldinger" på nettsiden vår her. 

 

Forum for regulerende myndigheter: Tilbakemeldinger

Forum for regulerende myndigheter er et rådgivende organ for Norsk akkreditering når det gjelder drift og utvikling av akkrediteringsordninger. Hovedoppgavene er å presentere synspunkter fra myndigheter, eksisterende kunder og andre relevante interessenter. Målet er kontinuerlig forbedring og langsiktig utvikling gjennom strategisk arbeid. Forumet møtes fire ganger i året. Les mer her.

 

Brukerforum: Tilbakemeldinger

Målet med brukerforum er å legge til rette for god samhandling mellom Norsk akkreditering og søkere/akkrediterte virksomheter samt andre med interesse i akkreditering. Forumet er satt sammen slik at store deler av akkrediterte virksomheter skal være representert. På nettsiden kan du etter hvert finne mer informasjon om agenda, saksinfo og referat. Les mer her.

 

Person forklarer med hender på et møte foran en pc

Hvis du har tilbakemeldinger eller ønsker om innhold fremover, setter vi pris på å høre fra deg. Send e-post til post@akkreditert.no.