Du er her:

Rapportering av samsvarserklæringer – bruk av beslutningsregler

Vannringer

NS-EN ISO/IEC 17025:2017 fastsetter at en beslutningsregel er en regel som beskriver hvordan måleusikkerhet er ivaretatt ved angivelse av samsvar med et bestemt krav. Les mer her.

Akkrediteringsstandarden NS-EN ISO/IEC 17025:2017 fastslår videre at dersom det foreligger en erklæring om samsvar med en spesifikasjon eller standard, skal laboratoriet dokumentere beslutningsregelen som er benyttet.

Videre skal det tas hensyn til risikonivået (som feilaktig aksept, feilaktig forkastelse og statistiske antakelser) knyttet til beslutningsregelen som er benyttet, og benytte beslutningsregelen.

Norsk akkreditering har ved bedømming fokus på bruk av beslutningsregler både for prøvings- og kalibreringslaboratorier. ILAC har utformet en svært nyttig veiledning for beslutningsregler ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity som finnes offentlig tilgjengelig. Les mer her 

 

Beslutningsregler

Det er to vanlige typer beslutningsregler:

1) Beslutningsregel basert på enkle akseptkriterier «delt risiko»

2) Beslutningsregler basert på «guard bands.» Hva er guard bands: På ILAC sin hjemmeside finner du mer informasjon på dokumentet "ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity". 

I begge tilfeller definerer regelen et område for målte verdier som indikerer samsvar.

 

Er det nødvendig å ta i bruk samsvarserklæringer?

Hvis kunden (eller myndigheter) ikke krever samsvarserklæringer, er det ikke nødvendig å benytte en beslutningsregel. I slike tilfeller kan laboratoriet kun rapportere resultat, og når det er relevant, måleusikkerheten presentert i samme enhet som målestørrelse.

Generelt har denne tilnærmingen den fordelen at kunden selv bestemmer om resultatene kan aksepteres.

Norsk akkreditering vil belyse bruk av beslutningsregler på ulike fagfelt på akkrediteringsdagen for NS-EN ISO/IEC 17025:2017.

Se alle våre kurs her