Du er her:

Harmoniserte standarder

Person holder prøveglass i hendene

Akkrediteringsstandardene NS-EN ISO 15189:2022 og NS-EN ISO/IEC 17043:2023 er begge anerkjent av CEN-CENELEC, og venter på å bli publisert i OJEC.

En harmonisert standard er en europeisk standard anerkjent av en europeisk standardiseringsorganisasjon: CEN, CENELEC eller ETSI. Produsenter, andre økonomiske aktører eller samsvarsvurderingsorganer kan bruke harmoniserte standarder for å demonstrere at produkter, tjenester eller prosesser er i samsvar med relevant EU-lovgivning.

Standarder må publiseres i Den europeiske unions offisielle tidsskrift (OJEU) for å være harmonisert.

Akkrediteringsstandarder som brukes i Europa vil derfor anerkjennes av CN, CENLEC eller ETSI og publiseres i OJEU under regulering 765/2008 som styrer akkreditering og markedsovervåking i Europa.

Akkrediteringsstandardene NS-EN ISO 15189:2022 og NS-EN ISO/IEC 17043:2023 er begge anerkjent av CEN-CENELEC, og venter på å bli publisert i OJEC. I perioden før standardene er publisert, vil Norsk akkreditering utføre overgangsbedømminger. Vedtak vil fattes etter at standardene er publisert.

Les mer her