Du er her:

Hvem er akkreditert

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

 


  Referansematerialprodusenter

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen:


Antall treff i databasen: 12


TEST 004 Nedre Romerike Vann- og Avløpsselskap IKS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann

Hjemmeside: www.nrva.no
TEST 037 Labora AS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann

Hjemmeside: www.labora.no
TEST 046 MjøsLab iks
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann

Hjemmeside: www.mjoslab.no
TEST 076 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann

Hjemmeside: www.vann-og-avlopsetaten.oslo.kommune.no
TEST 161 Veas Selvkost AS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann

Hjemmeside: www.veas.nu
TEST 232 COWI AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann

Hjemmeside: www.cowi.no
TEST 234 Driftsassistansen i Viken IKS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann

Hjemmeside: www.daiv.no
TEST 250 Rambøll Norge AS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann

Hjemmeside: www.ramboll.no
TEST 260 Driftsassistansen for vann og avløp i Oppland (DiO)
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann

Hjemmeside: www.dio.as
TEST 262 VANN VEST AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann

Hjemmeside: www.vannvest.no
TEST 265 SWECO Norge AS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann

Hjemmeside: www.sweco.no
TEST 273 Kristiansand Kommune Ingeniørvesenet
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann

Hjemmeside: www.kristiansand.kommune.no