Du er her:

Verdens akkrediteringsdag 2024

World accreditation day 2024

9 juni markeres den internasjonale akkrediteringsdagen.

Årets tema «Accreditation: empowering tomorrow and shaping the future» henspeiler på at akkreditering brukes på mange områder i dagens samfunn. Spesielt i Europa ser vi at nasjonale myndigheter og EU/EFTA i økende grad tar i bruk akkreditering for å sikre trygge varer og tjenester på europeiske markeder.

Spennet er stort, det omfatter varer og tjenester innenfor så ulike områder som kunstig intelligens, personvern, byggevarer, medisinske undersøkelser, drikkevannsundersøkelser, verifikasjon av klimagassutslipp og mange flere. Totalt er det nå mer enn 120 av EUs direktiver, forordninger og handlinger som refererer til akkreditering.

 

Bakgrunnen for verdens akkrediteringsdag

Verdens akkrediteringsdag er etablert av de internasjonale organisasjonene ILAC og IAF. Formålet med en slik dag er å vise hvordan akkreditering er et godt verktøy for å sikre trygge varer og tjenester for forbrukere og samfunnet for øvrig.

Dagen markeres en gang i året og alltid 9. juni.

Se mer informasjon I årets film om World Accreditation Day på YouTube