Du er her:

Første akkrediterte virksomhet under ISO/IEC 17029:2019

Røyk ut av en pipe og blå himmel

ISO/IEC 17029:2019 gir generelle prinsipper og krav for kompetanse, konsistent drift og upartiskhet for validerings- og verifikasjonsorganer.

Validering og verifikasjon ved samsvarsvurderinger forstås som påliteligheten til en påstand, erklæring eller uttalelse.

Som følge av at ISO/IEC 17029 er etablert som det normative dokumentet for akkreditering av validerings- og verifikasjonsorganer i henhold til IAF-resolusjon 2019-19, er det nå et krav at akkreditering i henhold til ISO 14065 (Generelle prinsipper og krav til organer som validerer og verifiserer miljøinformasjon) også innebærer akkreditering etter ISO/IEC 17029. Derfor må verifikasjons- og valideringsorganer som for tiden er akkreditert etter ISO 14065:2013 oppdatere sine omfang til å inkludere ISO/IEC 17029:2019 for å opprettholde sin akkreditering.

De tre norske virksomhetene som utfører sektorspesifikk verifisering av klimagassutslipp under EUs klimakvotesystem (ETS) og som til nå har vært akkreditert etter ISO 14065:2013, vil nå få utvidet sitt akkrediteringsomfang til å omfatte den mer generelle ISO/IEC 17029:2019-standarden, i tillegg til den sektorspesifikke ISO 14065:2020.

Overgangen skjer etter en overgangsbedømming, og de aktuelle organene vil få tildelt nye akkrediteringsnumre som starter med "VV". En av de tre virksomhetene har allerede gjennomført denne overgangsvurderingen og har fått akkreditert sine sektorspesifikke aktiviteter i henhold til ISO/IEC 17029:2019. Potensialet for ytterligere bruk av ISO/IEC 17029 utover områdene nevnt ovenfor, slik som for miljøinformasjon og bærekraftsrapporter, er fortsatt usikkert.

Har du spørsmål? Kontakt oss ved å sende mail til post@akkreditert.no.