Du er her:

Ansatt ny avdelingsdirektør: Ny avdeling for utvikling og internasjonal samhandling

Bilde av Morten N. Bjørgen ved arbeidspulten

Norsk akkreditering sitt samfunnsoppdrag er å sikre tillit til norske varer og tjenester internasjonalt. I 2024 etablerte vi en ny avdeling som skal fokusere på utvikling og internasjonal samhandling.

– Hovedmålet med ny avdeling er å videreutvikle NA sine prosesser, også når det gjelder det internasjonale samarbeidet, slik at vi ivaretar vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte, forteller Morten N. Bjørgen, ny avdelingsdirektør for Avdeling for utvikling og internasjonal samhandling.

Akkreditering bidrar til å sikre kvalitet og tillit til varer og tjenester på tvers av land. Dette betyr at produkter og tjenester ikke trenger å bli godkjent igjen i hvert nytt land de skal selges i.

 

– Veldig motiverende med et så viktig samfunnsoppdrag

I april 2024 april tiltrådte Morten N. Bjørgen som ny avdelingsdirektør for utvikling og internasjonal samhandling.  

– Det er veldig motiverende å jobbe med så flinke fagpersoner i en etat med et så viktig og bredt samfunnsoppdrag, forteller han.

De siste åtte årene har han vært ansatt ved OsloMet, som professor i analytisk kjemi, og har ellers erfaring innen forskning og utvikling fra ulike virksomheter både i Norge og andre land. Videre forklarer han at han også har arbeidet med utdanning og opplæring, og at dette kommer godt med i det nye arbeidet.

– Jeg liker å arbeide med undervisning og kunnskapsformidling.

 

Kjerneoppgaver for den nye avdelingen

Den nyopprettede avdelingen vil spille en nøkkelrolle i utviklingen av nye akkrediteringsordninger. Bjørgen understreker at et annet sentralt fokus vil være å fremme kontinuerlig forbedring av interne arbeidsprosesser og å opprettholde høy kompetanse blant de ansatte og innleid personell.

En viktig del av avdelingens ansvar er å koordinere det internasjonale samarbeidet og å håndtere vedtak om akkreditering. Norsk akkreditering samarbeider med nasjonale fagmyndigheter der krav om akkreditering kan være relevant.

Det kommer stadig nye krav som tas inn i norsk lov, så det handler om å holde ved like og utvikle samarbeid med relevante aktører, sier Morten Bjørgen.

– Gjensidig tillit er en betingelse for markedsadgangen for norske tjenester og varer. Det en forutsetning at NA har den internasjonale aksepten som vi må ha og som er lovfestet, forklarer han.

 

Et ønske om å bli stadig bedre

I en verden som stadig forandrer seg, er organisasjonsutvikling nødvendig for å møte samfunnets behov. Dette innebærer en kontinuerlig prosess for å modernisere og oppdatere ressurser i tråd med omgivelsene.

– Norsk akkreditering endrer seg. Vi vokser, og kravene endrer seg. Da er det også naturlig at prosessene tilpasser seg de endringene, sier Morten N. Bjørgen.

– Det å drive med utviklingsarbeid, forbedringsarbeid, er jo egentlig et privilegium, fastslår han.

 

– Kvalitet handler i stor grad om å ivareta sluttbrukers behov

Bjørgen har også tidligere erfaring fra Norsk akkreditering som både ledende og teknisk bedømmer (innleid personell) og som tidligere ansatt. 

– Som teknisk bedømmer er du jo fagekspert, ledende bedømmer holder i det overordnede og administrative. En teknisk bedømmer er ganske dypt inne i faglige problemstillinger. Det er veldig interessant å se hvordan ulike virksomheter løser problemstillingene som er knyttet til akkrediteringskravene, forteller han.

– Det har gitt meg bred innsikt i hvordan det arbeides med kvalitet opp mot akkrediteringskravene.

Han presiserer at kvalitet er et relativt begrep, og avhenger av konteksten.

– Men i stor grad så handler kvalitet om å ivareta sluttbrukers behov, sier han.

 

Ser frem til videre arbeid

Bjørgen legger vekt på at han ser frem til å bidra i ulike prosesser, både internt og eksternt.

– Det er fint å komme tilbake, og det er spennende å se alle oppgavene som venter, avslutter han.