Du er her:

Vilkår for å være akkreditert er oppdatert

Tusj markerer på papir

Norsk akkreditering har publisert oppdatert versjon av
Vilkår for å være akkreditert (D00072).
Tabell med oversikt over endringer siden forrige versjon finner du i dokumentet.