Du er her:

Vilkår for å være akkreditert er revidert

Tusj markerer på papir

Norsk akkreditering har publisert revidert versjon av
Vilkår for å være akkreditert (D00072).
Tabell med oversikt over endringer siden forrige versjon finner du i dokumentet.