Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

GLP 007

Norsk institutt for vannforskning

Økotoksikologisk laboratorium

Økernveien 94,
N-0579 Oslo

Telefon: Tlf. 22 18 51 00 Faks. 22 18 52 00
E-post: GLP@niva.no
Hjemmeside: http://www.niva.noBEKREFTELSE

på overholdelse av OECD's prinsipper for God laboratoriepraksis (GLP) i henhold til EUs Parlaments - og Rådsdirektiv 2004/10/EC Laboratorieinspeksjon og revisjon av forsøk er gjennomført hos:

Norsk institutt for vannforskning

økotoksikologisk laboratorium
Produktgruppe
Ekspertiseområder
Produktgruppe
Industrikjemikalier
Ekspertiseområder
Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer
Produktgruppe
Industrikjemikalier
Ekspertiseområder
Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; biodegradering
Produktgruppe
Legemidler til humant bruk
Ekspertiseområder
Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; biodegradering
Produktgruppe
Legemidler til humant bruk
Ekspertiseområder
Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer
Produktgruppe
Legemidler til veterinærmedisinsk bruk
Ekspertiseområder
Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; biodegradering
Produktgruppe
Legemidler til veterinærmedisinsk bruk
Ekspertiseområder
Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer
Produktgruppe
Pesticider
Ekspertiseområder
Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; biodegradering
Produktgruppe
Pesticider
Ekspertiseområder
Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer
Produktgruppe
Tilsetningsstoffer til matvarer og fôr
Ekspertiseområder
Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; biodegradering
Produktgruppe
Tilsetningsstoffer til matvarer og fôr
Ekspertiseområder
Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer
Produktgruppe
Biocider
Ekspertiseområder
Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; biodegradering
Produktgruppe
Biocider
Ekspertiseområder
Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer


Dato for besøket: 13.10.2020
Laboratoriet er innført i Norsk Akkrediterings register over GLP-inspiserte laboratorier og er underlagt bestemmelsene i Norsk Akkrediterings GLP-ordning.

Registreringsnummer: GLP 007
Neste ordinære GLP-inspeksjon vil finne sted innen 2 år og 6 måneder.