Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

GLP 006

Schlumberger Norge AS

Økotoksikologisk laboratorium

Schlumberger,
Postbox 19, 5861 Bergen

Telefon: Tlf.+47 55 62 98 45
E-post: PBaverback@miswaco.slb.com
Hjemmeside: http://www.slb.comBEKREFTELSE

på overholdelse av OECD's prinsipper for God laboratoriepraksis (GLP) i henhold til EUs Parlaments - og Rådsdirektiv 2004/10/EC Laboratorieinspeksjon og revisjon av forsøk er gjennomført hos:

Schlumberger Norge AS

økotoksikologisk laboratorium
Produktgruppe
Ekspertiseområder
Produktgruppe
Industrikjemikalier
Ekspertiseområder
Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer
Produktgruppe
Industrikjemikalier
Ekspertiseområder
Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; bioakkumulasjon; biodegradering


Dato for besøket: 12.02.-14.02.2019
Laboratoriet er innført i Norsk Akkrediterings register over GLP-inspiserte laboratorier og er underlagt bestemmelsene i Norsk Akkrediterings GLP-ordning.

Registreringsnummer: GLP 006
Neste ordinære GLP-inspeksjon vil finne sted innen 2 år og 6 måneder.