Du er her:

Hvem er akkreditert

  • Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 
  • Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang. Les mer om suspensjon her.
  • Har du spørsmål, ta kontakt på e-post post@akkreditert.no. 

 


  Referansematerialprodusenter

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk Akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.


PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".

Les mer om hvordan søke i databasen:


Antall treff i databasen: 43


TEST 049 Oslo universitetssykehus HF
Fagområde
M04/M0530 Klinisk farmakologi / Rettsmedisin, toksikologi
M05 Rettsmedisin
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
M32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.oslo-universitetssykehus.no
TEST 038 Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium AS
Fagområde
M02 Patologi
M0210 Patologi, histopatologi
M0230 Patologi, cytopatologi
M04 Klinisk farmakologi
M12 Medisinsk biokjemi
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.furst.no
TEST 022 SERO AS
Fagområde
M12 Medisinsk biokjemi

Hjemmeside: www.sero.no