Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 022

SERO AS

Laboratoriet

Stasjonsveien 44
NO-1396 Billingstad

Telefon: Tlf. 66 85 89 00
E-post: j.lind@sero.no
Hjemmeside: http://www.sero.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
SERO AS
Stasjonsveien 44
NO-1396 BILLINGSTADPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fullblod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-696
Merknad
Tina Quant Immunological UV, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Homocysteine
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-633
Merknad
Enzymatic colorimetery, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Lactate
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-547-3
Merknad
LOD/POD, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Methotrexate
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-634-1
Merknad
EMIT, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Phenytoin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-637-1
Merknad
KIMS, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-636-3
Merknad
EIA, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Salicylate
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-639-1
Merknad
Enzymatic colorimetery, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Theophylline
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-640
Merknad
KIMS, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Tobramycine
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-641
Merknad
EIA, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Valproinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-642
Merknad
EIA, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
HE4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-664
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
IL6
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-697
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
S100beta
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-677
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
Thyreoglobulin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-680
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-682
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
T4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P08D/A-683
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
T4 free
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P08D/A-684
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
T3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-685
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
T3 fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-686
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
IGF1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-667
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
IGFBP-3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-727
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-669
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
IgE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-666
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
hGH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-665
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
beta-hCG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-663
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-661
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin direkte
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-515-6
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
CK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-521-2
Merknad
Fotometri Cobas 6000 c501 (IFCC)
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-537-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Totalprotein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-562-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
ALAT m/pyr
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-503-3
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501 (IFCC)
Objekt
Serum
Parameter
ASAT m/pyr
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-512-3
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501 (IFCC)
Objekt
Serum
Parameter
Amylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-507-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501 (IFCC)
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-504-3
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Alkalisk fosfatase (ALP)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-505-4
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501 (IFCC)
Objekt
Serum
Parameter
Bilrubin total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-515-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-553-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Amylase Pancreas
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-583-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Kolinesterase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-520-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-524-12
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Fosfor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-526-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-529-4
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-538-3
Merknad
Indirekte potensiometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-539-3
Merknad
Indirekte potensiometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Klor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-541-3
Merknad
Indirekte potensiometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-543-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-544-3
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-546-3
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
LDH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-549-4
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-550-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-551-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-561-3
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Urat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-565-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Urea
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-566-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Apolipoprotein A1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-703
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Apolipoprotein B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-704
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Antistreptolysin-O
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-705
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
C3c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-707
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
C4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-708
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Ceruloplasmin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-709
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Cystatin C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-711
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-712
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-713
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-714
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-715
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-716
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Myoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-717
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Prealbumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-718
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
RF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-719
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-720
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Kobber
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-723
Merknad
Colorimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-540-4
Merknad
NM.BAPTA, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Carbamazepine
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-628
Merknad
KIMS, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Bicarbonate
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-580-2
Merknad
Enzymatic UV, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
HBDH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-531-3
Merknad
DGKC (37˚C), Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
GGT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-527-2
Merknad
IFCC (37˚C), Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
AMH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-645
Merknad
Cobas8000 e801, Electrochemiluminescence immunoassay «ECLIA»,Sandwich
Objekt
Serum
Parameter
C-peptide
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-655
Merknad
Cobas8000 e801, Electrochemiluminescence immunoassay «ECLIA»,Sandwich
Objekt
Serum
Parameter
Estradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-658
Merknad
Cobas8000 e801, Kompetitiv
Objekt
Serum
Parameter
Folate
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-660
Merknad
Cobas8000 e801, Electrochemiluminescence immunoassay «ECLIA», Kompetitiv
Objekt
Serum
Parameter
NT-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-648
Merknad
Cobas8000 e801, Sandwich
Objekt
Serum
Parameter
Prokalcitonin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-671
Merknad
Cobas8000 e801, Electrochemiluminescence immunoassay «ECLIA», Sandwich
Objekt
Serum
Parameter
Progesterone
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-672
Merknad
Cobas8000 e801, Kompetitiv
Objekt
Serum
Parameter
Troponin T
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-681
Merknad
Cobas8000 e801, Electrochemiluminescence immunoassay «ECLIA», Sandwich
Objekt
Serum
Parameter
α1-antitrypsin 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-702
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
α2-macroglobulin 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-701
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
β2-microglobulin 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-706
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Acid-α1-glycoprotein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-721
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Urin
Parameter
Albumin, urin, Mikroalbumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-700
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501