Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 022

SERO AS

Laboratoriet

Stasjonsveien 44
NO-1396 Billingstad

Telefon: Tlf. 66 85 89 00
E-post: j.lind@sero.no
Hjemmeside: http://www.sero.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
SERO AS
Stasjonsveien 44
NO-1396 BILLINGSTADPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
AMH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-645
Merknad
Cobas8000 e801, Electrochemiluminescence immunoassay «ECLIA»,Sandwich
Objekt
Serum
Parameter
C-peptide
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-655
Merknad
Cobas8000 e801, Electrochemiluminescence immunoassay «ECLIA»,Sandwich
Objekt
Serum
Parameter
Estradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-658
Merknad
Cobas8000 e801, Kompetitiv
Objekt
Serum
Parameter
Folate
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-660
Merknad
Cobas8000 e801, Electrochemiluminescence immunoassay «ECLIA», Kompetitiv
Objekt
Serum
Parameter
NT-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-648
Merknad
Cobas8000 e801, Sandwich
Objekt
Serum
Parameter
Prokalcitonin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-671
Merknad
Cobas8000 e801, Electrochemiluminescence immunoassay «ECLIA», Sandwich
Objekt
Serum
Parameter
LDH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-549-4
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-550-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-551-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-561-3
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Urat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-565-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Urea
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-566-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-538-3
Merknad
Indirekte potensiometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-539-3
Merknad
Indirekte potensiometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Klor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-541-3
Merknad
Indirekte potensiometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-543-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-544-3
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-546-3
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-553-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Amylase Pancreas
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-583-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Cholinesterase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-520-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-524-12
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Fosfor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-526-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-529-4
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
ALAT m/pyr
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-503-3
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501 (IFCC)
Objekt
Serum
Parameter
ASAT m/pyr
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-512-3
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501 (IFCC)
Objekt
Serum
Parameter
Amylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-507-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501 (IFCC)
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-504-3
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Alkalisk fosfatase (ALP)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-505-4
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501 (IFCC)
Objekt
Serum
Parameter
Bilrubin total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-515-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Progesterone
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-672
Merknad
Cobas8000 e801, Kompetitiv
Objekt
Serum
Parameter
Troponin T
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-681
Merknad
Cobas8000 e801, Electrochemiluminescence immunoassay «ECLIA», Sandwich
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin direkte
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-515-6
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
CK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-521-2
Merknad
Fotometri Cobas 6000 c501 (IFCC)
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-537-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Totalprotein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FP08D/A-562-2
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501