Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 022

SERO AS

Laboratoriet

Stasjonsveien 44
NO-1396 Billingstad

Telefon: Tlf. 66 85 89 00
E-post: j.lind@sero.no
Hjemmeside: http://www.sero.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
SERO AS
Stasjonsveien 44
NO-1396 BILLINGSTADPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fullblod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-343
Merknad
Tina Quant Immunological UV, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Homocysteine
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-228
Merknad
Enzymatic colorimetery, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Lactate
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-142
Merknad
LOD/POD, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Methotrexate
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-229
Merknad
EMIT, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Phenytoin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-171
Merknad
KIMS, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-246
Merknad
EIA, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Salicylate
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-231
Merknad
Enzymatic colorimetery, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Theophylline
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-248
Merknad
KIMS, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Tobramycine
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-172
Merknad
EIA, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Valproinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-232
Merknad
EIA, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
HE4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-257
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
IL6
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-273
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
S-100 beta
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-264
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
Thyreoglobulin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-265
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-267
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
T4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-268
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
T4 free
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-270
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
T3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-269
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
T3 fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-271
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
IGF1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-260
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
IGFBP-3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-274
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-261
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
IgE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-259
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
hGH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-258
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
beta-hCG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-256
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-255
Merknad
ECLIA, Cobas8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin direkte
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-125
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
CK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-127
Merknad
Fotometri Cobas 6000 c501 (IFCC)
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-137
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Totalprotein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-149
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
ALAT m/pyr
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-340
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501 (IFCC)
Objekt
Serum
Parameter
ASAT m/pyr
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-122
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501 (IFCC)
Objekt
Serum
Parameter
Amylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-121
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501 (IFCC)
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-118
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Alkalisk fosfatase (ALP)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-119
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501 (IFCC)
Objekt
Serum
Parameter
Bilrubin total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-124
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-146
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Amylase Pancreas
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-342
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Kolinesterase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-126
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-129
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Fosfor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-131
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-134
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Kalium, Natrium, Klor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-138
Merknad
Indirekte potensiometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-202
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-241
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-141
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
LDH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-143
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-144
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-145
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-148
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Urat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-151
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Urea
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-152
Merknad
Fotometri, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
AMH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-249
Merknad
Cobas8000 e801, Electrochemiluminescence immunoassay «ECLIA»,Sandwich
Objekt
Serum
Parameter
C-peptide
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-251
Merknad
Cobas8000 e801, Electrochemiluminescence immunoassay «ECLIA»,Sandwich
Objekt
Serum
Parameter
Estradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-253
Merknad
Cobas8000 e801, Kompetitiv
Objekt
Serum
Parameter
Folate
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-254
Merknad
Cobas8000 e801, Electrochemiluminescence immunoassay «ECLIA», Kompetitiv
Objekt
Serum
Parameter
NT-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-250
Merknad
Cobas8000 e801, Sandwich
Objekt
Serum
Parameter
Prokalcitonin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-262
Merknad
Cobas8000 e801, Electrochemiluminescence immunoassay «ECLIA», Sandwich
Objekt
Serum
Parameter
Progesterone
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-263
Merknad
Cobas8000 e801, Kompetitiv
Objekt
Serum
Parameter
Troponin T
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-266
Merknad
Cobas8000 e801, Electrochemiluminescence immunoassay «ECLIA», Sandwich
Objekt
Serum
Parameter
α1-antitrypsin 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-180
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
α2-macroglobulin 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-179
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
β2-microglobulin 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-184
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Acid-α1-glycoprotein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-198
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Apolipoprotein A-1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-181
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Apolipoprotein B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-182
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Antistreptolysin-O
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-183
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
C3c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-185
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
C4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-186
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Ceruloplasmin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-187
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Cystatin C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-188
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-189
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-190
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-191
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-192
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-193
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Myoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-194
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Prealbumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-195
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
RF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-196
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-197
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Kobber
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-199
Merknad
Colorimetry, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-139
Merknad
NM.BAPTA, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Carbamazepine
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-243
Merknad
KIMS, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Bicarbonate
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-160
Merknad
Enzymatic UV, Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
HBDH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-135
Merknad
DGKC (37˚C), Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
GGT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-132
Merknad
IFCC (37˚C), Cobas 6000 c501
Objekt
Urin
Parameter
Albumin, Mikroalbumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PRO-178
Merknad
Turbidimetry, Cobas 6000 c501