Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 078

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Avdeling for mikrobiologi og smittevern

Postboks 56
9038 TROMSØ

Telefon: Tlf. 77 62 70 10
E-post: post@unn.no
Hjemmeside: http://www.unn.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for mikrobiologi og smittevern, mikrobiologisk laboratorium
Sykehusveien 38
9038 TROMSØPermanent laboratorium
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avskrap fra slimhinner og hud
Parameter
Meticillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21300
Merknad
Dyrkning på selektivt medium
Objekt
Bakterie- og soppkultur
Parameter
Gram negative stavbakterier, Gram positive kokker, Gjærsopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR20659
Merknad
Identifikasjon og resistens VITEK
Objekt
Bakterie- og soppkulturer
Parameter
Identifisering av bakterier, gjærsopp og muggsopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR32828
Merknad
MALDI-TOF
Objekt
Bakteriekoloni fra agarskål
Parameter
Resistensgener hos bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR53385
Merknad
LAMP. Easyplex
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Betalaktamase produksjon Haemophilus influenzae Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR35543
Merknad
Nitrocefin
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Resistensbestemmelse av bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR29649
Merknad
Bestemmelse av MIC (minste hemmende konsentrasjon) av antibiotiske midler
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Anaerobe bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21638
Merknad
Dyrkning og vurdering
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Mykobakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR29377
Merknad
Immunkromatografi
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Betalactamase-produksjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR19845
Merknad
Kløverblad
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Vancomycinresistens hos enterokokker
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR20444
Merknad
Påvisning av resistens ved hjelp av selektivt medium
Objekt
Bakteriekultur fra uricult
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR19978
Merknad
Identifikasjon og resistensbestemmelse vha dyrkning og vurdering
Objekt
Bakteriekulturer
Parameter
Resistensbestemmelse av bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR23739
Merknad
Resistensbestemmelse ved bruk av antibiotikalapper
Objekt
Bein, beinvev
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21391
Merknad
Dyrkning og via anrikning
Objekt
Bein,vev, protesemateriale, aspirat, sement
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21396
Merknad
Dyrkning på agarskål og anrikningsmedium
Objekt
Blod, vevsvæske, sekret, vev
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR20272
Merknad
Dyrkning på spesialmedier, biokjemiske og enzymatiske reaksjoner
Objekt
Blodkultur
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PB0267, PB0592 PB1999, PB2000
Merknad
Virtuo og BacT/ALERT
Objekt
Diverse materialer på eSwab, Urin
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PB1504 PB1501
Merknad
WASP
Objekt
Ekspektorat, larynxsekret, invasiv prøve fra nedre luftveier fra pasienter med Cystisk fibrose
Parameter
Staphylococcus aureus, Burkholderia cepacia, Gram negative staver, Hemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Stenotrophomonas maltophila, Aspergillus sp, Candida sp, Mykobakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21363
Merknad
Dyrkning på selektive medier og vurdering.
Objekt
Ekspektorat, trachealsekret, bronchialskyllevæske
Parameter
Bakterier Sopp Koloniseringsflora
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21375
Merknad
Dyrkning og vurdering
Objekt
Ekspektorat, trachealsekret, bronchialskyllevæske
Parameter
Bakterier Sopp Koloniseringsflora
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21399
Merknad
Dyrkning og vurdering
Objekt
Feces
Parameter
Påvisning av Clostridoides difficile DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR30705
Merknad
Loop-mediated amplifiseringsteknologi (LAMP)
Objekt
Feces
Parameter
Campylobacter sp. Identifikasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR20413
Merknad
Dyrkning på selektivt medier
Objekt
Feces
Parameter
Salmonella sp.Identifikasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21446
Merknad
Dyrkning på selektivt medier
Objekt
Feces
Parameter
Shigella sp indentifikasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21452
Merknad
Dyrkning på selektivt medier
Objekt
Feces
Parameter
Yersinia sp identifikasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21453
Merknad
Dyrkning på selektivt medium
Objekt
Feces
Parameter
Enterohemoragisk E. coli (EHEC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR20365
Merknad
Dyrkning
Objekt
Feces
Parameter
Clostridoides difficile
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR20414
Merknad
Dyrkning på sepesialmedium
Objekt
Feces
Parameter
Shigella spp./Enteroinvasive E.coli (EIEC), Campylobacter spp, Yersinia enterocolitica, Vibrio spp, Aeromonas spp, Salmonella spp. Stx1/stx2 (Shiga toxin gener)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR50751
Merknad
Molekylærbiologisk diagnostikk (PCR). Kvalitativ. Allplex GI Bacteria I og II assay
Objekt
Feces og bakteriekultur fra feces
Parameter
Clostridoides difficile antigen og toxin A og B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR20434
Merknad
Immuno assay (EIA)
Objekt
Genitalsekret, vaginalsekret, Cervix/uretra, urinprøver, anus, øye, hals
Parameter
Chlamydia Trachomatis DNA Mycoplasma genitalium DNA Neisseria gonorrhoeae DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR34552
Merknad
Molekylærbiologisk diagnostikk (PCR). Kvalitativ. Hamilton.
Objekt
Gjærsopp
Parameter
Resistensbestemmelse av Candida species, Cryptococcus species og andre ikke kravfulle gjærsopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR48871
Merknad
Resistensbestemmelse ved måling av MIC i vha mikrobuljongfortynning antibiotikagradienter
Objekt
Halssekret, materiale fra tonsiller
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21554
Merknad
Dyrkning og vurdering
Objekt
Hud-, hår-, negleprøver
Parameter
Dermatofytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR19970
Merknad
Dyrkning og mikroskopi
Objekt
Katetre, dren
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21372
Merknad
Dyrkning på agarskål og via anrikningsmedium
Objekt
Kultur, kroppsvæske og medsendte preparater/utstryk
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR27131
Merknad
Gram farging
Objekt
Luftveissekret
Parameter
Bordetella pertussis DNA Chlamydophila pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR31726
Merknad
Molekylærbiologisk diagnostikk (PCR). Kvalitativ. Hamilton.
Objekt
Luftveissekret, sårsekret
Parameter
Corynebacterium diphtheriae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR20283
Merknad
Dyrkning på differensierende og selektive medier,
Objekt
Materiale fra genitalia, placenta, foster/nyfødt
Parameter
Bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR24476
Merknad
Dyrkning og vurdering
Objekt
Materiale fra genitalia, placenta, foster/nyfødt
Parameter
Betahemolytiske streptokokker gruppe B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR23189
Merknad
Dyrkning og vurdering
Objekt
Nasopharynkssekret
Parameter
Bordtella pertussis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR20280
Merknad
Dyrkning på selektivt medium
Objekt
Pneumokokker
Parameter
Resistensbestemmelse av bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR55210
Merknad
Resistensbestemmelse ved måling av MIC vha mikrobuljongfortynning
Objekt
Puss, sekret og vev fra luftveier, sinus, sterile områder, vev, øre og øye.
Parameter
Muggsopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR19975
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og vurdering
Objekt
Puss, sekret, kroppsvæsker, vev
Parameter
Mykobakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21697 PR58287 PR27198 PR27199
Merknad
Dyrkning Auramin farging Direkte mikroskopi Ziehl-Neelsens fargemetode
Objekt
Puss, sekret, vevs- og kroppsvæsker, fæces
Parameter
Gjærsopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR20142
Merknad
Dyrkning på selektive medier og identifisering med biokjemiske tester
Objekt
Puss, sekret, vevsvæske og vev
Parameter
Actinomyces
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR23184
Merknad
Dyrkning og vurdering
Objekt
Puss, sårsekret, aspirat og vev
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21367 PR43943
Merknad
Dyrkning og vurdering
Objekt
SAGMAN blod
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR28484
Merknad
Dyrkning
Objekt
Sekret fra nedre luftveier
Parameter
Legionella pneumophila
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR19984
Merknad
Mikroskopi og dyrkning med eller uten syrebehandling
Objekt
Sekret fra nedre luftveier tatt som beskyttet steril børsteprøve
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR27197
Merknad
Dyrkning og vurdering
Objekt
Sekret fra nese og nasopharynx
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21377
Merknad
Dyrkning og vurdering
Objekt
Sekret fra ureter, cervix, vagina, rectum, øye
Parameter
Neisseria gonorrhoeae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR22147
Merknad
Identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Sekret, puss, vev fra mellomøre og ytre øre
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21401
Merknad
Dyrkning og vurdering
Objekt
Soppkultur
Parameter
Gjærsopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR32163
Merknad
Dyrkning og vurdering
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21388
Merknad
Direkte mikroskopi, mikroskopi av grampreparat og dyrkning på agarskål og anrikningsmedium
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR50431
Merknad
Bakteriell meningitt PCR (In house)
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Eazyplex CSF direct M
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR56918
Merknad
LAMP. Easyplex Kvalitativ
Objekt
Spinalvæske, urin, ekspektorat
Parameter
Cryptococcus neoformans
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR20140
Merknad
Dyrkning og mikroskopi
Objekt
Sputum, bronkialskyllevæske og kolonier
Parameter
Mycobakterium tuberculosis kompleks
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR54866
Merknad
Molekylærbiologisk diagnostikk og resistensbestemmelse (PCR og smeltepunktsanalyse). Kvalitativ. Allplex.
Objekt
Urin
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21544
Merknad
Dyrkning på agarskål
Objekt
Urin
Parameter
Legionella pneumophila
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR19980
Merknad
Invitro immunkromatografi
Objekt
Urin, spinalvæske
Parameter
Streptococcus pneumoniae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR19981
Merknad
Invitro immunkromatografi
Objekt
Vevsvæske
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21357
Merknad
Dyrkning
Objekt
Øyesekret
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21402
Merknad
Dyrkning og vurdering
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Feces
Parameter
Norovirus GI og GII, Adenovirus og Rotavirus, Sapovirus og Astrovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR50751
Merknad
Molekylærbiologisk diagnostikk (PCR) Kvalitativ, Allplex GI Virus assay
Objekt
Luftveissekret
Parameter
Coronavirus (SARSCoV-2, OC43 og 229E) RNA, Influensa virus A og B RNA, Metapneumovirus RNA, Parainfluensa virus 1, 2 og 3 RNA, Respiratorisk syncytialt virus RNA, Rhinovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR40627
Merknad
Molekylærbiologisk diagnostikk (PCR). Kvalitativ.
Objekt
Luftveissekret, øyesekret
Parameter
Adenovirus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR22108
Merknad
Molekylærbiologisk diagnostikk (PCR). Kvalitativ.
Objekt
Nasopharynx
Parameter
Bordetella pertussis DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR44620
Merknad
Molekylærbiologisk diagnostikk (PCR). Kvalitativ.
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C virus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR21819
Merknad
Genotyping ved hjelp av påvisning av RNA ved hybridisering.
Objekt
Spinalvæske, feces, sårsekret
Parameter
Enterovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR22158
Merknad
Molekylærbiologisk diagnostikk (PCR). Kvalitativ.
Objekt
Spinalvæske, øyesekret, sårsekret
Parameter
Herpes simplex virus 1 og 2 DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR35274
Merknad
Molekylærbiologisk diagnostikk (PCR). Kvalitativ.
Objekt
Øyesekret, spinalvæske, sårsekret
Parameter
Varicella Zoster Virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR35274
Merknad
Molekylærbiologisk diagnostikk (PCR). Kvalitativ.
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Plasma
Parameter
TB Quantiferon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR52867
Merknad
CLIA Liason
Objekt
Plasma
Parameter
Schistosoma IgG- og IgM hurtigtest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR52783
Merknad
Immunkromatografi kvalitativ
Objekt
Serum
Parameter
Echincoccus granulosus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR52785
Merknad
ELISA kvalitativ
Objekt
Serum
Parameter
Echinococcus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR52831
Merknad
Western blot Kvalitativ
Objekt
Serum
Parameter
Schistosoma mansoni IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR52782
Merknad
ELISA kvalitativ
Objekt
Serum
Parameter
Strongyloides ratti antistoffer IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR52408
Merknad
ELISA kvalitativ
Objekt
Serum
Parameter
Filaria antistoffer IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR52795
Merknad
ELISA kvalitativ
Objekt
Serum
Parameter
Helicobacter pylori IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR50319
Merknad
CLIA Liasion
Objekt
Serum og plasma
Parameter
Hepatitt C virus antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR56777
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum og plasma
Parameter
Hepatitt B virus core antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR55921
Merknad
CLIA Liason
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt A virus antistoff (IgG og IgM)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR56469
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Treponema palladium antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR56468
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Rubella virus antistoff (IgG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR56472
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Cytomegalovirus antistoff (IgG og IgM)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR56470
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Borrelia burgdorferi IgM og IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR50163
Merknad
CLIA Liasion
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Parotitt IgM og IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR50540
Merknad
CLIA Liasion
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Morbilli IgM og IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR50292
Merknad
CLIA Liasion
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Parvovirus B19 IgM og IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR50258
Merknad
CLIA Liasion
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HIV antigen og HIV antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR56467
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma gondii antistoff (IgG og IgM)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR56473
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B virus envelope antigen Hepatitt B virus envelope antistoff Hepatitt B virus core antistoff (IgM)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR56476
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Cytomegalovirus IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR50307
Merknad
CLIA Liasion
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Varicella zoster IgM og IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR50259
Merknad
CLIA Liasion
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr virus (EBNA-1-antistoff (IgG) VCA-antistoff (IgG og IgM))
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR56471
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Herpes simplex 1/2 IgM og IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR50290
Merknad
CLIA Liason
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Bordetella pertussis-toksin-IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR51192
Merknad
CLIA Liason
Objekt
Serum, plasma
Parameter
SARS CoV-2 antistoff IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR56475
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt E IgM+IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR56993
Merknad
CLIA Liason
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B surface antigen, Hepatitt B virus surface antistoff, Hepatitt B core antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR56464
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Trypanosoma cruzi antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR57538 PR57778
Merknad
ELISA kvalitativ CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Malaria antistoff- Anti- plasmodium IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR59216
Merknad
ELISA kvalitativ
Objekt
Serum, plasma, fullblod
Parameter
Heterofile antistoffer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR28718
Merknad
Latex agglutinering. Kvalitativ
Objekt
Serum, plasma, EDTA blod
Parameter
Antistoff Hiv 1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR51985
Merknad
Immunografi Geenius HIV konfirmasjonstest
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luftveisprøver Kroppssekreter Kroppsvæsker Biopsier og vev Fremmedlegemer Bakterie- og soppkulturer
Parameter
Bakterier Virus Sopp Antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/ Analyseplattformer akkreditert under medisinsk mikrobiologi M16
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.