Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 038

Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium AS

Søren Bulls vei 25
1051 OSLO

Telefon: Tlf. 22 90 95 00 Faks. 22 90 96 06
E-post: firmapost@furst.no
Hjemmeside: http://www.furst.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avd. Bergen, Damsgårdveien 16
Damsgårdveien 16,
5058 Bergen, 4. etg.Feltlaboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-02-04 SP-03-02-10 SP-03-02-16 SP-03-02-17
Merknad
Hjemmeprøvetaking Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon
Permanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
166
Merknad
Fotometri (klotdannelse) og Sysmex CA620
Den administrative/geografiske enheten:
Avd. Bergen, Strandkaien 16
Strandkaien 16
5013 BergenPermanent laboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod og urin til misbruksanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-02-04 SP-03-02-09 SP-03-02-11
Merknad
Anerkjente metoder for venøs punksjon og urinprøver
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-02-04
Merknad
Anerkjente metoder for venøs punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Avd. Dronningensgate 40
Dronningensgate 40
0154 OsloPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
166
Merknad
Fotometri, Sysmex CA620
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-02-04, SP-03-02-10, SP-03-02-16, SP-03-02-17
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod og urin til misbruksanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-02-04 SP-03-02-09 SP-03-02-10
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon og urinprøver
Den administrative/geografiske enheten:
Avd. Majorstuen
Kirkeveien 64b
0364 OsloPermanent laboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-02-04 SP-03-02-10
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Avd. Sandefjord
Dronningensgate 3
3211 SandefjordFeltlaboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-02-04 SP-03-02-16 SP-03-02-17 SP-03-02-10
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon
Permanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
166
Merknad
Fotometri, Sysmex CA620
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-02-04, SP-03-02-10, SP-03-02-16, SP-03-02-17
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod og urin til misbruksanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-02-04 SP-03-02-09 SP-03-02-10
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon og urinprøver
Den administrative/geografiske enheten:
Haugerudsenteret (midlertidig lokasjon grunnet ombygging ved hovedlaboratoriet)
Haugerud senter 1
0673 OsloPermanent laboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod og urin til misbruksanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-02-04 SP-03-02-10 SP-03-02-09
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon og urinprøver
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-02-04, SP-03-02-10, SP-03-02-16, SP-03-02-17
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Hovedlab Oslo/Furuset
Søren Bulls vei 25
1051 OSLOFeltlaboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-02-04 SP-03-02-10 SP-03-02-09
Merknad
Hjemmeprøvetaking Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon
Permanent laboratorium
M02 Patologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cervixcytologisk cellemateriale
Parameter
Diagnosefastsettelse, væskebasert cytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-05-XSCREEN
Merknad
Objekt
Vevssnitt - Gynekologisk patologi, cervix, vagina, vulva og endometriepatologi
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-05-XD05 SP-03-05-XD06 SP-03-05-XD07
Merknad
Mikroskopering; tradisjonell og digital
Objekt
Vevssnitt - hud
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
T01
Merknad
Mikroskopering; tradisjonell og digital
Objekt
Vevssnitt - tykktarm
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
T01
Merknad
Mikroskopering; tradisjonell og digital
Objekt
Vevssnitt - tynntarm
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
T01
Merknad
Mikroskopering; tradisjonell og digital
Objekt
Vevssnitt - ventrikkel
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-0-XD09
Merknad
Mikroskopering; tradisjonell og digital
Objekt
Vevssnitt - øsofagus
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-0-XD08
Merknad
Mikroskopering; tradisjonell og digital
M0210 Patologi, histopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vevsmateriale
Parameter
Prosessering av vev
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
T01
Merknad
BenchMarkULTRA- liste over benyttede antistoffer finnes hos organisasjonen
Objekt
Vevsmateriale
Parameter
Preparering av vevsmateriale inkludert HES farging
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
TO1
Merknad
Leica Histocore Spectra
Objekt
Vevsmateriale
Parameter
Prosessesering av vev
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
T01
Merknad
BenchMark Special stains - liste over spesialfarger finnes hos organisasjonen
M0230 Patologi, cytopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Sekret fra cervix Sekret fra vagina
Parameter
Preparering væskebasert cytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
T10
Merknad
ThinPrep T5000
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
B-Fosfatidyletanol Peth
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A58
Merknad
Massespektrometri SFC-MS/MS Waters Acquity UPC2 med tandem MS
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
023
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Digoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
039
Merknad
Immunoassay, Advia Centaur XPT
Objekt
Urin
Parameter
Oksykodon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
R42
Merknad
Immunoassay, Atellica CH 930
Objekt
Urin
Parameter
Etylglukuronid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
R40
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Urin
Parameter
Etylsulfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
R41
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Urin
Parameter
Oksykodon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
R42
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Urin
Parameter
Zopiklon/Zolpidem
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
R80, 766, 767
Merknad
Massespektrometri, Waters Acquity UPLC med trippelquadropole MS
Objekt
Urin
Parameter
Ritalin syre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
R02
Merknad
Massespektrometri, Waters Acquity UPLC med trippelquadropole MS
Objekt
Urin
Parameter
Pregabalin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
R04
Merknad
Massespektrometri, Waters Acquity UPLC med trippelquadropole MS
Objekt
Urin
Parameter
Tramadol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
R16
Merknad
Massespektrometri, Waters Acquity UPLC med trippelquadropole MS
Objekt
Urin
Parameter
Midazolam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
R20
Merknad
Massespektrometri, Waters Acquity UPLC med trippelquadropole MS
Objekt
Urin
Parameter
Amfetaminer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A76
Merknad
Immunoassay, Atellica CH 930
Objekt
Urin
Parameter
Ecstasy
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A75
Merknad
Immunoassay, Atellica CH 930
Objekt
Urin
Parameter
Buprenorfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
779
Merknad
Immunoassay, Atellica CH 930
Objekt
Urin
Parameter
Flunitrazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
785
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Urin
Parameter
Metamfetamin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
752
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Urin
Parameter
Nitrazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
756
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Urin
Parameter
Temazepam, n-Diazepam, Desmethyldiazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
754, 759, 760
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Urin
Parameter
Oxazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
755
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Urin
Parameter
Alprazolam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
758
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Urin
Parameter
Klonazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
757
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Urin
Parameter
THC-syre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
775
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Urin
Parameter
Kokainmetabolitt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
792
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Urin
Parameter
Ecstasy, MDA, MDMA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
783, 786, 787
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Urin
Parameter
Heroinmetabolitt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
761
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Urin
Parameter
Morfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
762
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Urin
Parameter
Kodein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
763
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Urin
Parameter
Etylmorfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
764
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Urin
Parameter
pH i urin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
680
Merknad
Fotometri, Atellica CH 930
Objekt
Urin
Parameter
Opiater
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
651
Merknad
Immunoassay, Atellica CH 930
Objekt
Urin
Parameter
Metadon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
668
Merknad
Immunoassay, Atellica CH 930
Objekt
Urin
Parameter
Kokain
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
656
Merknad
Immunoassay, Atellica CH 930
Objekt
Urin
Parameter
Cannabinoider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
654
Merknad
Immunoassay, Atellica CH 930
Objekt
Urin
Parameter
Benzodiazepiner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
652
Merknad
Immunoassay, Atellica CH 930
Objekt
Urin
Parameter
Amfetamin / Ecstasy
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
650
Merknad
Immunoassay, Atellica CH 930
Objekt
Urin
Parameter
Metadon metabolitt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
659
Merknad
Immunoassay, Atellica CH 930
Objekt
Urin
Parameter
Amfetamin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
751
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Urin
Parameter
Etylglukuronid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
686
Merknad
Immunoassay, Atellica CH 930
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
001
Merknad
SLS-Hemoglobin metode Sysmex 9100
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
002
Merknad
Impedansemetode Sysmex 9100
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
004
Merknad
Flowcytometrisk metode Sysmex 9100
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
011
Merknad
Impedansemetode Sysmex 9100
Objekt
Blod
Parameter
Hematokrit
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
012
Merknad
Impedansemetode Sysmex 9100
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyttindekser: MCV, MCH, MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
013, 016, 017
Merknad
Impedansemetode Sysmex 9100
Objekt
Blod
Parameter
Krom
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A60
Merknad
Massespektrometri (ICP-MS), PerkinElmer Nex ION 2000
Objekt
Blod
Parameter
Kobolt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A61
Merknad
Massespektrometri (ICP-MS), PerkinElmer Nex ION 2000
Objekt
Blod
Parameter
Retikulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
010
Merknad
Flowcytometrisk metode Sysmex 9100
Objekt
Blod
Parameter
Ret He
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A70
Merknad
Flowcytometrisk metode Sysmex 9100
Objekt
Blod
Parameter
Kadmium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
115
Merknad
Massespektrometri (ICP-MS), PerkinElmer Nex ION 2000
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A78
Merknad
HPLC m/fotometrisk avlesning, Tosoh G8
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c, alt.metode
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A79
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk), DCA Vantage
Objekt
Blod
Parameter
Kvikksølv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
029
Merknad
Massespektrometri (ICP-MS), PerkinElmer Nex ION 2000
Objekt
Blod
Parameter
RDW-CV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A69
Merknad
Impedanse metode Sysmex 9100
Objekt
Blod
Parameter
Differential telling av leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
904, 902, 905, 903, 005, 900
Merknad
Flowcytometrisk metode Sysmex 9100
Objekt
Blod
Parameter
Differensial telling av leukocytter i blodutstryk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
964, 962, 965, 963, 966 954, 952, 955, 953, 956
Merknad
Visuell bedømming, mikroskopering
Objekt
Blod
Parameter
Bly
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
027
Merknad
Massespektrometri (ICP-MS), PerkinElmer Nex ION 2000
Objekt
Blod
Parameter
Retic.Hb
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A70
Merknad
Flowcytometrisk metode Sysmex 9100
Objekt
Blod
Parameter
RDV-VC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A69
Merknad
Impedansemetode Sysmex 9100
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
166
Merknad
Fotometri (klotdannelse) og Sysmex CS2100i
Objekt
Plasma
Parameter
Homocystein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
142
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Plasma
Parameter
PTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
146
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
Apolipoprotein A1 & Apolipoprotein B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
449, 450, 346
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk), Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
ApoB/ApoA-1 ratio
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
346
Merknad
Beregnet pararmeter, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
SHBG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
633
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
047
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
NT-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A46
Merknad
Immunoassay, Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Fri Testosteron indeks
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
635
Merknad
Beregnet parameter, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
049
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Alfa-1-antitrypsin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
093
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk), Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
105
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk), Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Lipoprotein (a)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
451
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk), Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
165
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk), Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
HDL-Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
100
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Gamma GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
107
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
069
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Urinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
059
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Urinstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
058
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A96, 054
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Hvete f14
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
555
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia5000
Objekt
Serum
Parameter
Soyabønne f14
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
542
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia5000
Objekt
Serum
Parameter
Peanøtt f13
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
541
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia5000
Objekt
Serum
Parameter
Kumelk f2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
538
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia5000
Objekt
Serum
Parameter
Eggehvite f1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
537
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia5000
Objekt
Serum
Parameter
Kanin, epitel e82
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
534
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia5000
Objekt
Serum
Parameter
Hest, flass e3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
531
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia5000
Objekt
Serum
Parameter
Hund, flass e5
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
530
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia5000
Objekt
Serum
Parameter
Katt, epitel e1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
529
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia5000
Objekt
Serum
Parameter
D. pteronyssinus d1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
525
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia5000
Objekt
Serum
Parameter
Alternaria ten m6
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
524
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia5000
Objekt
Serum
Parameter
Cladosporium m2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
523
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia5000
Objekt
Serum
Parameter
Burot w6
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
522
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia5000
Objekt
Serum
Parameter
Timotei g6
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
521
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia5000
Objekt
Serum
Parameter
Bjørk t3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
520
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia5000
Objekt
Serum
Parameter
Matvarepanel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
519
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia5000
Objekt
Serum
Parameter
Inhalasjonspanel Helår
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
518
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia5000
Objekt
Serum
Parameter
Inhalasjonspanel Sesong
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
517
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia5000
Objekt
Serum
Parameter
Jernmetning (%)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
244
Merknad
Beregnet pararmeter. Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Kobber
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
114, 414, 514
Merknad
Massespektrometri (ICP-MS), PerkinElmer Nex ION 2000
Objekt
Serum
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
657
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Mikro CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
453
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk), Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Aluminium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
112
Merknad
Massespektrometri (ICP-MS), PerkinElmer Nex ION 2000
Objekt
Serum
Parameter
S-Parietalcelle as
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A91
Merknad
Immunoassay P2500EE
Objekt
Serum
Parameter
S-Intrinsisk faktor as
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A92
Merknad
Immunoassay P2500EE
Objekt
Serum
Parameter
S-Vitamin E
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
494
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
048
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
043, 143
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
040
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Amylase, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
038
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
035
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
033
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
026
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
S-Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
025
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Uorganisk fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
024
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
022
Merknad
ISE, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
632, 633
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
190
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
631
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
630
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
Fritt T4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
189
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
118
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
088
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk), Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Jernbindingskapasitet (TIBC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
044
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk), Advia Chemistry XPT og Beregnet pararmeter.
Objekt
Serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
119
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk), Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
232
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
Alkaliske Fosfataser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
030
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
086
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
CK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
036
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
365
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk), Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
265
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk), Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
IgE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
163
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk), Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
132
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
060
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
Fritt T3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
186
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
Sink
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
028, 328, 428
Merknad
Massespektrometri (ICP-MS), PerkinElmer Nex ION 2000
Objekt
Serum
Parameter
Selen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
018
Merknad
Massespektrometri (ICP-MS), PerkinElmer Nex ION 2000
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
131
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
021
Merknad
ISE, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin A
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
491
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS),Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin D
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
489, 498, 499
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Serum
Parameter
Cystatin C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A98
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk), Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Cystatin C, eGFR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A99
Merknad
Beregnet pararmeter, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Anti-TPO,
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
083
Merknad
Immunoassay Centur XPT
Objekt
Serum
Parameter
Reumatoid faktor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
087
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A50
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
CA125
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A51
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
041, 141, 341
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Serumproteiner: Albumin, Alfa 1-globulin, Alfa 2-globulin, Gamma globulin, Beta 1-globulin, Beta 2-globulin,
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
050 850 851 852 854 860 861
Merknad
Kapillærelektroforese, Capillarys
Objekt
Serum
Parameter
Metylmalonsyre (MMA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
342
Merknad
Massespektrometri (LC-MS/MS), Waters Acquity UPLC med trippelquadrupole MS
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
020
Merknad
ISE, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
CDT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
658
Merknad
Kapillærelektroforese, Capillarys
Objekt
Serum
Parameter
Amylase, pancreas
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
181
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
180
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Autoantistoffer: ANA screen, Anti-SSA (Anti-Ro), Anti-SSB (Anti-La), Anti-Scl-70, Anti-RNP, Anti-dsDNA, Anti-centromer Anti-Jo-1, Anti-CCP, Anti-MPO, Anti-PR-3, Anti-sm Gliadin: Anti-tTG IgA, Anti-IgG-deam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
073 172 172 176 177 178 179 184 187 273 274 174 464 A72
Merknad
Immunoassay, ELIA, Phadia2500 Gliadin: Immunoassay, ELIA, Phadia5000
Objekt
Serum
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
034
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin K
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
497
Merknad
Massespektrometri (SFC-MS/MS) Waters Acquity UPC2
Objekt
Serum
Parameter
LDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
300
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
301, 302, 306, A55, A56
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
hCG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
634
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
Thyreoidea stimulerende immunglobulin -TSI
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A97
Merknad
Immunoassay, Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
U-AKR alb/kreat ratio
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
360
Merknad
Beregnet parameter Analyse på Atellica CH 930
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium, korrigert
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
063
Merknad
Beregnet pararmeter, Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
eGFR (CKD-EPI)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
247
Merknad
Beregnet pararmeter.Advia Chemistry XPT
Objekt
Serum
Parameter
Torsk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
539
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia5000
Objekt
Urin
Parameter
Kadmium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
215
Merknad
Massespektrometri (ICP-MS), PerkinElmer Nex ION 2000
Objekt
Urin
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
321
Merknad
ISE, Advia Chemistry XPT
Objekt
Urin
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
326
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Urin
Parameter
U-Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
325, 425
Merknad
Fotometri, Advia Chemistry XPT
Objekt
Urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
548, 648
Merknad
Fotometri, Atellica CH 930
Objekt
Urin
Parameter
Mikroalbumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
269
Merknad
Fotometri, Atellica CH 930
Objekt
Urin
Parameter
Kvikksølv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
130, 330
Merknad
Massespektrometri (ICP-MS), PerkinElmer Nex ION 2000
Objekt
Urin
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
320
Merknad
ISE, Advia Chemistry XPT
Objekt
Urin
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
666
Merknad
Fotometri, Atellica CH930
Objekt
Urin
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
149
Merknad
Fotometri, Atellica CH 930
Objekt
Urine
Parameter
U-THCA/Kreat. Ratio
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
660
Merknad
Beregnet parameter Analyse på Atellica CH 930
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bakterie- og soppkulturer
Parameter
Identifisering av bakterier og gjærsopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-05-Maldi U-02-AUTOFN01
Merknad
Massespektrometri (MALDI-TOF)
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
van A/B resistensgen, AmpC resistensgen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
U55, U56, U62, U63, U64 og U65
Merknad
NAT (Gene II Mk-2)
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-05-RES SP-03-05-RES-VUR
Merknad
Agardiffusjon med antibiotikalapper
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Identifisering og resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-05-MW
Merknad
Fotometri Automatisert identifisering og resistensbestemmelse (MicroScan WalkAway 96)
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP-03-05-VUR SP-03-05-RES
Merknad
Agargradientdiffusjon MIC bestemmelse
Objekt
Feces
Parameter
E. coli/ Shigella diagnostikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
N47, N29, N70, N71, N77, N78
Merknad
NAT, 7500 Real-Time PCR system (PG2205)
Objekt
Feces
Parameter
Clostridium difficile og C. diff. Toxin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
N48, N63, N73
Merknad
NAT, 7500 Real-Time PCR system (0835)
Objekt
Feces
Parameter
Salmonella, Campylobacter, Yersinia
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
N47, N64, N66, N69
Merknad
NAT, 7500 Real-Time PCR system (PG2405)
Objekt
Sekret fra anus
Parameter
Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, EHEC, EIEC og EPEC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
U20, U21, U22, U23, U24, U34, U36
Merknad
Dyrkning på vekstmedium, visuell og fotometrisk avlesning inkludert identifisering og eventuell resistensbestemmelse.
Objekt
Sekret fra anus og underliv. Urin
Parameter
Mycoplasma genitalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
691, 329, 296, 818
Merknad
NAT, Panther
Objekt
Sekret fra anus, hals, underliv, urin
Parameter
M.genital.res.gen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P80
Merknad
7500 Real Time PCR system
Objekt
Sekret fra hud, bløtdeler, hudavskrap. Væske fra lukket hulrom/abscess/leddvæske og morsmelk
Parameter
Patogene aerobe/anaerobe bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
U01, U06, U02, U16
Merknad
Dyrkning på vekstmedium, visuell og fotometrisk avlesning inkludert identifisering og eventuell resistensbestemmelse.
Objekt
Sekret fra nasofarynx, hals og ekspektorat
Parameter
Luftveisbakterier: M. pneumoniae C. pneumoniae B. pertussis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
292 293 294 295
Merknad
NAT, 7500 Real-Time PCR System
Objekt
Sekret fra nedre luftveier
Parameter
Patogene aerobe/anaerobe bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
U01, U06, U02
Merknad
Dyrkning på vekstmedium, visuell og fotometrisk avlesning inkludert identifisering og eventuell resistensbestemmelse.
Objekt
Sekret fra sår
Parameter
Treponema pallidum
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
506
Merknad
7500 Real Time PCR system
Objekt
Sekret fra underliv
Parameter
Patogene aerobe bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
U01, U07, U06
Merknad
Dyrkning på vekstmedium, visuell og fotometrisk avlesning inkludert identifisering og eventuell resistensbestemmelse.
Objekt
Sekret fra underliv
Parameter
Trichomonas vaginalis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
N39, N36
Merknad
NAT, Panther
Objekt
Sekret fra øvre luftveier (inkl øye)
Parameter
Patogene aerobe/anaerobe bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
U01, U07, U06, U02
Merknad
Dyrkning på vekstmedium, visuell og fotometrisk avlesning inkludert identifisering og eventuell resistensbestemmelse.
Objekt
Sekret fra øye, hals, anus og underliv. Urin
Parameter
Neisseria gonorrhoeae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
693, 696, 687, 298, 229, 695
Merknad
NAT, Panther
Objekt
Sekret fra øye, hals, anus og underliv. Urin
Parameter
Chlamydia trachomatis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
690, 684, 245, 347, 211, 246, 815
Merknad
NAT, Panther
Objekt
Urin
Parameter
Patogene aerobe bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
U01, U06
Merknad
Dyrkning på vekstmedium, visuell og fotometrisk avlesning inkludert identifisering og eventuell resistensbestemmelse.
Objekt
Urin og sekret fra rektum, sår
Parameter
VRE screening, ESBL-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
U60, U61
Merknad
Dyrkning på vekstmedium, visuell og fotometrisk avlesning inkludert identifisering og eventuell resistensbestemmelse.
Objekt
Urin, sekret fra hals, nese, perineum, eksem, arr, sår og hudavskrap
Parameter
MRSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
U08, U40 - U49, L40, L50, L60
Merknad
Dyrkning på vekstmedium, visuell og fotometrisk avlesning inkludert identifisering og eventuell resistensbestemmelse.
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Feces
Parameter
Astro, Adeno og Rota
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
N49, N50, N52, N54
Merknad
NAT, 7500 Real-Time PCR system (PG1325)
Objekt
Feces
Parameter
Noro I og II
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
N49, N56, N58
Merknad
NAT, 7500 Real-Time PCR system (PG1415)
Objekt
Halssekret, ekspektorat, Nasofarynx sekret
Parameter
Influensa B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
267
Merknad
NAT, 7500 Real-Time PCR System
Objekt
Halssekret, ekspektorat, Nasofarynx sekret
Parameter
Influensa A
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
277
Merknad
NAT, 7500 Real-Time PCR System
Objekt
Halssekret, ekspektorat, Nasofarynx sekret
Parameter
H1N1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
279
Merknad
NAT, 7500 Real-Time PCR System
Objekt
Nasofarynx sekret Halssekret
Parameter
Luftveisvirus, parainfluensavirus, RS-virus, humant metapneum.v.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P60, P61, P62, P63
Merknad
NAT, 7500 Real-time PCR System
Objekt
Sekret fra sår
Parameter
Herpes simplex virus 1 & 2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
281 285
Merknad
7500 Real Time PCR system
Objekt
Sekret fra sår
Parameter
Varizella Zoster V
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P40
Merknad
7500 Real Time PCR system
Objekt
Sekret fra underliv
Parameter
Humant Papilomavirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P20, P21, P22, P23
Merknad
NAT, m2000rt Real-Time PCR System
Objekt
Serum
Parameter
HCV-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
802
Merknad
NAT, m2000rt Real-Time PCR System
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Feces
Parameter
Giardia, Cryptosporidium, Entamoeba
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P46, P47, P48
Merknad
NAT (1725), 7500 Real-Time PCR system
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
S-Anti-HBc
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
729
Merknad
Immunoassay Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
Rubella virus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
359
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
Toxoplasma gondii IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
362 361
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
CMV IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
364, 363, S04, S14, S15
Merknad
Immunoassay Immulite 2000 Liaison XL (S-metoder)
Objekt
Serum
Parameter
EBV-VCA IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S10, S11
Merknad
Immunoassay, Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
EBV-EBNA IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S12
Merknad
Immunoassay, Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
Hbe As/Ag
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S01, 704
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
Helicobacter pylori IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
707
Merknad
Immunoassay, Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Hepatitt A virus (HAV) total As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
716
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
Syfilis As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
512
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
HBs Ag Hbs Ag nøytralisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
701 724
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
S-Anti-Borrelia IgG & IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S20 S21
Merknad
Immunoassay Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
HCV As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
702
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
HBs As/Ag
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
705, 701
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
HBc As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
700
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
HIV Ag/As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
733
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
Objekt
Serum
Parameter
Varizella zoster IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
310
Merknad
Immunoassay, Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
Mycoplasma pneumonia IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S02 S03
Merknad
Immunoassay, Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
Hepatitt A virus (HAV) IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
706, 727
Merknad
Immunoassay, Centaur XPT
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, metode
Parameter
Alle metoder innen M02, M04, M12 og M16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
M02: Fleksibiliteten begrenses til å gjelde diagnosefastsettelse for kun de objekt som virksomheten innehar akkreditering for Generelt: Oppdatert liste over akkrediterte metoder er tilgjengelig hos Test 038.