Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 038

Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium AS

Søren Bulls vei 25
1051 OSLO

Telefon: Tlf. 22 90 95 00
E-post: firmapost@furst.no
Hjemmeside: http://www.furst.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2022
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avd. Bergen, Damsgårdveien 16
Damsgårdveien 16,
5058 Bergen, 4. etg.Feltlaboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-415
Merknad
Hjemmeprøvetaking Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon
Permanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-428
Merknad
Fotometri
Den administrative/geografiske enheten:
Avd. Bergen, Strandkaien 16
Strandkaien 16
5013 BergenPermanent laboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod og urin til misbruksanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-417
Merknad
Anerkjente metoder for venøs punksjon og urinprøver
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-416
Merknad
Anerkjente metoder for venøs punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Avd. Dronningensgate 40
Dronningensgate 40
0154 OsloPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-429
Merknad
Fotometri
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod og urin til misbruksanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-419
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon og urinprøver
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-418
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Avd. Majorstuen
Kirkeveien 64b
0364 OsloPermanent laboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-420
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Avd. Sandefjord
Dronningensgate 3
3211 SandefjordFeltlaboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-421
Merknad
Hjemmeprøvetaking Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon
Permanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-430
Merknad
Fotometri
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-422
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod og urin til misbruksanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-423
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon og urinprøver
Den administrative/geografiske enheten:
Hovedlab Furuset
Søren Bulls vei 25
1051 OSLOFeltlaboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-426
Merknad
Hjemmeprøvetaking/ ekstern prøvetaking Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon
Permanent laboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod og urin til misbruksanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-425
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon og urinprøver
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-424
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Hovedlab Oslo/Furuset
Søren Bulls vei 25
1051 OSLOPermanent laboratorium
M02 Patologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cervixcytologisk cellemateriale
Parameter
Diagnosefastsettelse, væskebasert cytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-347
Merknad
Mikroskopering, tradisjonell
Objekt
Vevssnitt - Gynekologisk materiale cervix, vagina, vulva, endometriepatologi
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-464 ADK-359 ADK-361 ADK-354
Merknad
Mikroskopering; tradisjonell og digital
Objekt
Vevssnitt - hud
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-355
Merknad
Mikroskopering; tradisjonell og digital
Objekt
Vevssnitt - tykktarm
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-358
Merknad
Mikroskopering; tradisjonell og digital
Objekt
Vevssnitt - tynntarm
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-370
Merknad
Mikroskopering; tradisjonell og digital
Objekt
Vevssnitt - ventrikkel
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-360
Merknad
Mikroskopering; tradisjonell og digital
Objekt
Vevssnitt - øsofagus
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-362
Merknad
Mikroskopering; tradisjonell og digital
M0210 Patologi, histopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vevsmateriale
Parameter
Prosessering av vev
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-367
Merknad
Immunhistokjemi
Objekt
Vevsmateriale
Parameter
Preparering av vevsmateriale inkludert HES farging
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-363 ADK-364 ADK-365 ADK-366 ADK-368
Merknad
Rutinefarging
Objekt
Vevsmateriale
Parameter
Prosessering av vev
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-369
Merknad
Spesialfarging
M0230 Patologi, cytopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Sekret fra cervix Sekret fra vagina
Parameter
Papanicolaou fargemetode
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-351
Merknad
Rutinefarging
Objekt
Sekret fra cervix Sekret fra vagina
Parameter
Preparering væskebasert cytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-349
Merknad
Preparering, VBC
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Fosfatidyletanol Peth
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-309
Merknad
Massespektrometri SFC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Oksykodon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-285
Merknad
Immunoassay
Objekt
Urin
Parameter
Zopiklon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-302
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Ritalin syre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-310
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Pregabalin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-311
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Tramadol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-312
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Midazolam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-313
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Amfetaminer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-398
Merknad
Immunoassay
Objekt
Urin
Parameter
Ecstasy
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-283
Merknad
Immunoassay
Objekt
Urin
Parameter
Etylglukuronid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-314
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Etylsulfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-315
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Oksykodon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-316
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Etylglukuronid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-269
Merknad
Immunoassay
Objekt
Urin
Parameter
Amfetamin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-288
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Buprenorfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-271
Merknad
Immunoassay
Objekt
Urin
Parameter
Flunitrazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-305
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Metamfetamin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-289
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Nitrazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-292
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Diazepam, Temazepam, n-Desmethyldiazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-290 ADK-296 ADK-295
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Oxazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-291
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Alprazolam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-294
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Klonazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-293
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
THC-syre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-303
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Kokainmetabolitt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-308
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Ecstasy, MDA, MDMA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-304 ADK-306 ADK-307
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Heroinmetabolitt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-297
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Morfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-298
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Kodein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-299
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Etylmorfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-300
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
pH i urin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-268
Merknad
Fotometri
Objekt
Urin
Parameter
Opiater
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-260
Merknad
Immunoassay
Objekt
Urin
Parameter
Metadon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-267
Merknad
Immunoassay
Objekt
Urin
Parameter
Kokain
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-263
Merknad
Immunoassay
Objekt
Urin
Parameter
Cannabinoider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-262
Merknad
Immunoassay
Objekt
Urin
Parameter
Benzodiazepiner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-261
Merknad
Immunoassay
Objekt
Urin
Parameter
Metadon metabolitt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-265
Merknad
Immunoassay
Objekt
Urin
Parameter
THC/Kreat. Ratio
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-287
Merknad
Beregnet parameter
Objekt
Urin
Parameter
Zolpidem
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK- 301
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Bly
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-325
Merknad
Massespektrometri ICP-MS
Objekt
Blod
Parameter
Kvikksølv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-327
Merknad
Massespektrometri ICP-MS
Objekt
Blod
Parameter
Kadmium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-330
Merknad
Massespektrometri ICP-MS
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-29
Merknad
HPLC m/fotometrisk avlesning
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c, alt.metode
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-28
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk)
Objekt
Blod
Parameter
Retikulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-35
Merknad
Flowcytometri
Objekt
Blod
Parameter
Ret He
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-40
Merknad
FlowcytometrI
Objekt
Blod
Parameter
Differential telling av leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-50 ADK-33, 52, 54, 55 og 56
Merknad
Flowcytometri
Objekt
Blod
Parameter
Differensial telling av leukocytter i blodutstryk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-50 ADK-51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65 og 66
Merknad
Visuell bedømming, mikroskopering
Objekt
Blod
Parameter
RDW-CV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-41
Merknad
Beregnet parameter
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-31
Merknad
Fotometri SLS-Hemoglobin metode
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-32
Merknad
Impedans
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-33
Merknad
Flowcytometri (Partikkeltelling)
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-34
Merknad
Impedans
Objekt
Blod
Parameter
Hematokrit
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-36
Merknad
Impedans
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyttindekser: MCV, MCH, MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-37, ADK-38, ADK-39
Merknad
Beregnede parametere
Objekt
Blod
Parameter
Krom
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-335
Merknad
Massespektrometri ICP-MS
Objekt
Blod
Parameter
Kobolt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-336
Merknad
Massespektrometri ICP-MS
Objekt
Plasma
Parameter
PTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-78
Merknad
Immunoassay
Objekt
Plasma
Parameter
Sink
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-326
Merknad
Massespektrometri ICP-MS
Objekt
Plasma
Parameter
Selen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-324
Merknad
Massespektrometri ICP-MS
Objekt
Plasma
Parameter
Homocystein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-77
Merknad
Immunoassay
Objekt
Plasma
Parameter
Kobber
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-329
Merknad
Massespektrometri ICP-MS
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-67
Merknad
Fotometri
Objekt
Plasma
Parameter
Aluminium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-328
Merknad
Massespektrometri ICP-MS
Objekt
Serum
Parameter
LDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-137
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Kortisol morgen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-85
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
hCG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-91
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-112
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-145
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-121
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Alfa-1-antitrypsin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-98
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk)
Objekt
Serum
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-129
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk)
Objekt
Serum
Parameter
Lipoprotein (a) (Lp(a))
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-143
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk)
Objekt
Serum
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-132
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk)
Objekt
Serum
Parameter
HDL-Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-128
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Gamma GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-130
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-97
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Urinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-124
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Urinstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-123
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-122
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-120
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-117
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-114
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Amylase, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-96
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-113
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-111
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-109
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-108
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Fosfat, uorganisk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-107
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-105
Merknad
ISE
Objekt
Serum
Parameter
Alkaliske Fosfataser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-110
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-73
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
CK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-95
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Amylase, pancreas
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-99
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-133
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Transferrinmetning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-134
Merknad
Beregnet pararmeter
Objekt
Serum
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-76
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-71
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Fritt T3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-81
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-75
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-104
Merknad
ISE
Objekt
Serum
Parameter
IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-142
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk)
Objekt
Serum
Parameter
IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-136
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk)
Objekt
Serum
Parameter
IgE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-214
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Hvete f4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-244
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Soyabønne f14
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-244
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Peanøtt f13
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-244
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Kumelk f2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-244
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Eggehvite f1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-244
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Kanin, epitel e82
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-244
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Hest, flass e3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-244
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Hund, flass e5
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-244
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Katt, epitel e1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-244
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
D. pteronyssinus d1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-244
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Alternaria ten m6
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-244
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Cladosporium m2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-244
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Burot w6
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-244
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Timotei g6
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-244
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Bjørk t3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-244
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Matvarepanel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-231
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Inhalasjonspanel Helår
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-230
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Inhalasjonspanel Sesong
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-229
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
ApoB/ApoA-1 ratio
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-100
Merknad
Beregnet pararmeter
Objekt
Serum
Parameter
SHBG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-90
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-119
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
NT-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-21
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Fri Testosteron indeks
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-92
Merknad
Beregnet parameter
Objekt
Serum
Parameter
Metylmalonsyre (MMA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-318
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-103
Merknad
ISE
Objekt
Serum
Parameter
CDT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-264
Merknad
Kapillærelektroforese
Objekt
Serum
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-89
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-83
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-88
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-87
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Fritt T4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-82
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-74
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-127
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk)
Objekt
Serum
Parameter
Jernbindingskapasitet (TIBC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-118
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk)
Objekt
Serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-131
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk)
Objekt
Serum
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-84
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin A
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-319
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin D
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-322 ADK-323
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Serumproteiner: Albumin, Alfa 1-globulin, Alfa 2-globulin, Gamma globulin, Beta 1-globulin, Beta 2-globulin,
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-253 ADK-273 ADK-274 ADK-275 ADK-276 ADK-277 ADK-278
Merknad
Kapillærelektroforese
Objekt
Serum
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-93
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
CA125
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-94
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Anti-TPO
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-72
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Reumatoid faktor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-126
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Cystatin C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-147
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk)
Objekt
Serum
Parameter
Cystatin C, eGFR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-148
Merknad
Beregnet pararmeter
Objekt
Serum
Parameter
Mikro CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-144
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk)
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin K
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-321
Merknad
Massespektrometri SFC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-115
Merknad
Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Parietalcelle as
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-235
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Intrinsisk faktor as
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-236
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin E
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-320
Merknad
Massespektrometri LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Thyreoidea stimulerende immunglobulin -TSI
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-22
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Apolipoprotein A1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-101
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk)
Objekt
Serum
Parameter
Apolipoprotein B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-102
Merknad
Fotometri (Immunturbidimetrisk)
Objekt
Serum
Parameter
Anti-CCP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-223
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
MPO-ANCA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-224
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
PR-3-ANCA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-225
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Anti-tTG IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-226
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Anti-IgG-deam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-234
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Kortisol aften
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-86
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Torsk f3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-244
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium, korrigert
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-125
Merknad
Beregnet pararmeter
Objekt
Serum
Parameter
eGFR (CKD-EPI)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-135
Merknad
Beregnet pararmeter
Objekt
Serum
Parameter
Anti.Müller Hormon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-69
Merknad
Immunoassay
Objekt
Urin
Parameter
Kobber
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-334
Merknad
Massespektrometri ICP- MS
Objekt
Urin
Parameter
Sink
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-333
Merknad
Massespektrometri ICP- MS
Objekt
Urin
Parameter
AKR alb/kreat ratio
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-257
Merknad
Beregnet parameter
Objekt
Urin
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-266
Merknad
Fotometri
Objekt
Urin
Parameter
Mikroalbumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-256
Merknad
Fotometri
Objekt
Urin
Parameter
Kvikksølv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-331
Merknad
Massespektrometri ICP-MS
Objekt
Urin
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-138
Merknad
ISE
Objekt
Urin
Parameter
Kadmium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-332
Merknad
Massespektrometri ICP-MS
Objekt
Urin
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-254
Merknad
Fotometri
Objekt
Urin
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-139
Merknad
ISE
Objekt
Urin
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-141
Merknad
Fotometri
Objekt
Urin
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-140
Merknad
Fotometri
Objekt
Urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-258
Merknad
Fotometri
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bakterie- og soppkulturer
Parameter
Identifisering av bakterier og gjærsopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P-1299
Merknad
Massespektrometri MALDI-TOF
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
van A/B resistensgen, AmpC resistensgen, Karba resistensgen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P-1225 P-1226 P-1319
Merknad
NAT
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P-0658
Merknad
Agardiffusjon med antibiotikalapper og MIC bestemmelse
Objekt
Feces
Parameter
Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, EHEC, EIEC og EPEC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-392
Merknad
Dyrkning på vekstmedium, identifisering og eventuell resistensbestemmelse.
Objekt
Feces
Parameter
Salmonella, Campylobacter, Yersinia enterocol, EHEC, EPEC, EIEC/Shigella
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-196
Merknad
NAT
Objekt
Feces
Parameter
Clostridium difficile og C. diff. Toxin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-197
Merknad
NAT
Objekt
Sekret fra anus og underliv. Urin
Parameter
Mycoplasma genitalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-207
Merknad
NAT
Objekt
Sekret fra anus, underliv, urin
Parameter
M.genital.res.gen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-404
Merknad
NAT
Objekt
Sekret fra hud, bløtdeler, hudavskrap. Væske fra lukket hulrom/abscess/leddvæske og morsmelk
Parameter
Patogene aerobe/anaerobe bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-383 ADK-384 ADK-385 ADK-386 ADK-387 ADK-388 ADK-389 ADK-390 ADK-405 ADK-407
Merknad
Dyrkning på vekstmedium, identifisering og eventuell resistensbestemmelse.
Objekt
Sekret fra nasofarynx, hals og ekspektorat
Parameter
Luftveisbakterier: Mycoplasma.pneum. Chlamydia.pneum. Bordetella.pertussis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-453
Merknad
NAT
Objekt
Sekret fra nedre luftveier
Parameter
Patogene aerobe bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-373
Merknad
Dyrkning på vekstmedium, identifisering og eventuell resistensbestemmelse.
Objekt
Sekret fra sår
Parameter
Treponema pallidum
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-192
Merknad
NAT
Objekt
Sekret fra underliv
Parameter
Patogene aerobe bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-381 ADK-382 ADK-405 ADK-406
Merknad
Dyrkning på vekstmedium, identifisering og eventuell resistensbestemmelse.
Objekt
Sekret fra underliv
Parameter
Trichomonas vaginalis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-210
Merknad
NAT
Objekt
Sekret fra øvre luftveier (inkl øye)
Parameter
Patogene aerobe/anaerobe bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-30 ADK-371 ADK-372 ADK-374 ADK-375 ADK-405 ADK-406 ADK-407
Merknad
Dyrkning på vekstmedium, identifisering og eventuell resistensbestemmelse.
Objekt
Sekret fra øye, hals, anus og underliv. Urin
Parameter
Neisseria gonorrhoeae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-208
Merknad
NAT
Objekt
Sekret fra øye, hals, anus og underliv. Urin
Parameter
Chlamydia trachomatis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-206
Merknad
NAT
Objekt
Urin
Parameter
Patogene aerobe bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-391
Merknad
Dyrkning på vekstmedium, identifisering og eventuell resistensbestemmelse.
Objekt
Urin og sekret fra rektum, sår
Parameter
VRE screening, ESBL-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-395 ADK-396
Merknad
Dyrkning på vekstmedium, identifisering og eventuell resistensbestemmelse.
Objekt
Urin, sekret fra hals, nese, perineum, eksem, arr, sår og hudavskrap
Parameter
MRSA screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-397
Merknad
Dyrkning på vekstmedium, identifisering og eventuell resistensbestemmelse.
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Feces
Parameter
Astrovirus, Adenovirus, Rotavirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-198
Merknad
NAT
Objekt
Feces
Parameter
Norovirus I og II
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-198
Merknad
NAT
Objekt
Halssekret, ekspektorat, Nasofarynx sekret
Parameter
Influensa B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-414
Merknad
NAT
Objekt
Halssekret, ekspektorat, Nasofarynx sekret
Parameter
Influensa A
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-414
Merknad
NAT
Objekt
Halssekret, ekspektorat, Nasofarynx sekret
Parameter
H1N1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-414
Merknad
NAT
Objekt
Nasofarynx sekret Halssekret
Parameter
Luftveisvirus: Parainfluensavirus, RS-virus, Humant metapneum.virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-201 ADK-413
Merknad
NAT
Objekt
Sekret fra sår
Parameter
Herpes simplex virus 1 & 2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-187 ADK-188
Merknad
NAT
Objekt
Sekret fra sår
Parameter
Varizella Zoster V
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-199
Merknad
NAT
Objekt
Sekret fra underliv
Parameter
Humant Papillomavirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-211
Merknad
NAT
Objekt
Serum
Parameter
HCV-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-209
Merknad
NAT
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Feces
Parameter
Giardia lamblia, Cryptosporidium, Entamoeba histolytica
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-200
Merknad
NAT
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
HCV As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-157
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
HBc As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-155
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
HIV Ag/As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-166
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Hepatitt A virus (HAV) IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-160
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
S-Anti-Borrelia IgG & IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-179 ADK-180
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
S-Anti-HBc
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-165
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Varizella zoster IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-24
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Mycoplasma pneumonia IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-168 ADK-169
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
HBs As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-159
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
CMV IgM & IgG, alt.met. og aviditet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-170 ADK-178 ADK-177
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Syfilis As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-154
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
HBs Ag Hbs Ag nøytralisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-156 ADK-164
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Rubella virus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-149
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Toxoplasma gondii IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-150 ADK-151
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
CMV IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-152 ADK-153
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
EBV-VCA IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-173 ADK-174
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
EBV-EBNA IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-175
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
HBe As/Ag
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-167 ADK-158
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Helicobacter pylori IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-161
Merknad
Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Hepatitt A virus (HAV) total As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ADK-162
Merknad
Immunoassay
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Gynekologisk cellemateriale (sekret) Vevsmateriale (fiksert og ufiksert)
Parameter
Fremstilling og farging Immunhistokjemiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/ analyseplattformer som er akkreditert under histopatologi (M0210), cytopatologi (M0230)
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Medikamentanalyser Rusmiddelanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyse-plattformer akkreditert under klinisk farmakologi (M04)
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske parametere Koagulasjons- parametere Klinisk kjemisk parametere Antistoffer og antigener
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyse-plattformer akkreditert under medisinsk biokjemi (M12)
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Luftveisprøver Kroppssekreter Kroppsvæsker Hudavskrap Bakterie- og soppkultur
Parameter
Bakterier Virus Sopp Parasitter Antistoffer Antigener
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyse-plattformer akkreditert under medisinsk mikrobiologi (M16)
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Vevssnitt hud Vevssnitt tarm (Tynntarm, tykktarm) Vevssnitt ventrikkel Vevssnitt øsofagus Gynekologisk materiale Cervixcytologisk materiale
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Vurdering diagnoser akkreditert under patologi (M02)
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.