Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 049

Oslo universitetssykehus HF

Avdeling for rettsmedisinske fag

Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Telefon: Faks. 22 38 32 33
E-post: rettstoks@ous-hf.no
Hjemmeside: http://www.oslo-universitetssykehus.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Rettstoksikologi
Lovisenberggt. 6
OsloPermanent laboratorium
M04/M0530 Klinisk farmakologi / Rettsmedisin, toksikologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
122
Merknad
Spektrofotometri. Screening, AU-680
Objekt
Blod
Parameter
Etylglukuronid (EtG) Etylsulfat (EtS)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
352
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse, kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
Alprazolam Amfetamin Diazepam Klonazepam Kodein MDMA Metamfetamin Morfin N-desmetyldiazepam Nitrazepaqm Oksazepam THC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
610
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse, kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
Morfin Kodein Oksykodon Amfetamin Metamfetamin MDMA (ecstacy) Etylmorfin Zopiclon Metylfenidat Zolpidem Fentanyl Bromazepam Buprenorfin Klonazepam Nitrazepam Flunitrazepam Midazolam Metadon Lorazepam Oksazepam Alprazolam Fenazepam N-desmetyldiazepam Diazepam THC Kokain Ketamin LSD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1020
Merknad
UHPLC-MSMS Screening
Objekt
Blod
Parameter
Fosfatidyletanol (Peth) 16:0/18:1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
355
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
Metadon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
706
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
Buprenorfin Fentanyl
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
816
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
Citalopram Nortriptylin Sertralin Venlafaxin Amitriptylin Metoprolol Mianserin Trimipramin Quetiapin Levomepromazin Paroxetin Alimemazin Mirtazapin Ketobemidon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
450
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
Gammahydroksy-butyrat (GHB) Pregabalin Betahydroksybutyrat (BHB)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1003
Merknad
UHPLC-MSMS Screening, bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
Benzoylecgonin Etylmorfin Kokain Oksykodon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
815
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
CO-Hb
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
904
Merknad
CO-oksimeter Screening, bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
Zopiklon Zolpidem
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
216
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
Bromazepam Fenazepam Flunitrazepam Lorazepam Midazolam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
222
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Blod, Urin
Parameter
Etanol Metanol Isopropanol Aceton
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
341, 343, 345
Merknad
Headspace-GC/FID Screening, bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Blod, urin
Parameter
Etanol Metanol Isopropanol Aceton
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
340, 342, 344
Merknad
Headspace-GC/FID Screening, bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Spytt
Parameter
Metadon Buprenorfin THC 6-MAM Morfin Kodein Diazepam N-desmetyldiazepam Oxazepam Klonazepam 7-aminoklonazepam Flunitrazepam 7-aminflunitrazepam Nitrazepam 7-Aminonitrazepam Alprazolam Fenazepam Amfetamin Metamfetamin MDMA (ecstasy) Kokain
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
972
Merknad
UHPLC-MSMS Screening og bekreftelse
Objekt
Urin
Parameter
Tetrahydro-cannabinol-syre (THC-syre)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
555
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse
Objekt
Urin
Parameter
Amfetamin Metamfetamin MDMA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
509
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse
Objekt
Urin
Parameter
Barbiturater
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
150
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
157
Merknad
Spektrofotometri. Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
171
Merknad
Spektrofotometri Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
125
Merknad
Spektrofotometri. Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Metadon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
707
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse
Objekt
Urin
Parameter
α-OH-alprazolam 1-OH-midazolam 3-OH-Diazepam 7-aminoflunitrazepam 7-aminoklonazepam 7-aminonitrazepam Alprazolam Bromazepam Etizolam Delorazepam Lorazepam N-desmetyldiazepam OH-flubromazepam Oksazepam Zopiklon* Zolpidem-fenyl-4-karboksylsyre* Zopiklon-N-oksid*
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
250
Merknad
UHPLC-MS/MS Bekreftelse Parametre mereket med *: Screening og bekreftelse
Objekt
Urin
Parameter
Amfetaminer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
151
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Cannabis-stoffer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
152
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Benzodiazepiner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
169
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Buprenorfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
176
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Kokain-forbindelser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
155
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
LSD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
109
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Metadon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
158
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Opiater
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
153
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Oksykodon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
182
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Etylglukuronid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
178
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Morfin Kodein Etylmorfin 6-monoacetylmorfin Benzoylecgonin Oksykodon Kokain
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
814
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle metoder i M04 / M0530; Klinisk farmakologi og rettsmedisin, toksikologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
110083
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen. Fleksibiliteten er begrenset til de analyseprinsipper som laboratoriet allerede er akkreditert for.
M32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Faglige vurderinger og fortolkninger på grunnlag av forbindelser påvist ved bruk av metoder i akkrediteringsomfanget
Parameter
Alle metoder i M04/M0530: Klinisk farmakologi og rettsmedisin, toksikologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
110655 110671 110677 110669 110679 110675
Merknad
Rutiner er beskrevet i organisasjonens styringssystem
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet
Gaustadalléen 30
OsloPermanent laboratorium
M05 Rettsmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod og cellefraksjoner Blod
Parameter
PCR/STR-analyse av DNA for bestemmelse av donorbidrag hos benmargstransplanterte Celleseparering av lymfocytter uten kvantitering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
108873 110601
Merknad
DNA-fragmentlengdemåling ved kapillærelektroforese
Objekt
Humant biologisk materiale
Parameter
DNA og DNA-profiler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
108888 108889 108891 110599 110603 110605 120047 108893 108895 108896 108898
Merknad
PCR og kapillærelektroforese
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle analyser/teknikker angitt under M05
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
110083
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen. Fleksibiliteten er begrenset til de analyseprinsipper som laboratoriet allerede er akkreditert for.
M32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
DNA-profiler
Parameter
Biologisk slektskap. Genetisk ID for personer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
110672
Merknad
Bevisvekting ved sannsynlighetsbrøk (Likelihood Ratio)
Objekt
DNA-profiler
Parameter
Kimerismegrad hos benmargstransplanterte
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
110672
Merknad
Beregning av donorbidrag i % av totalt DNA-innhold
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker
Sognsvannsveien 20,
Rikshospitalet Oslo
Bygning A2, 1 etasjePermanent laboratorium
M05 Rettsmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Humant biologisk materiale
Parameter
Forprøving og karakterisering av cellemateriale samt sporsikring.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
108334 108333 108764 108765 108761 108760 108758 108757 108755 108768 108753 136976 138424
Merknad
Indikasjonstest for blod, sæd og spytt.
Objekt
Humant biologisk materiale
Parameter
DNA og DNA-profiler.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
108842 108851 108849 108843 108853 108856 108865 108872 108903 108902 108905 108869 108908 108910 113895 113954 113955 133225 127544 108882 136099 138439 138513 118124 137357 137436 135745 138390 138522 108865 108908 140510
Merknad
DNA-isolering, konsentrasjonsmåling, PCR, kapillærelektroforese og resultatbehandling
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle rettsgenetiske metoder angitt under M05
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
110083
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen. Rutiner er beskrevet i organisasjonens styringssystem. Fleksibiliteten er begrenset til de analyseprinsipper som laboratoriet allerede er akkreditert for.
M32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Resultater fra forprøvinger, karakterisering av cellemateriale og DNA-resultater.
Parameter
Sammenstillinger og vurdering av alle undersøkelser av spormateriale og prøver fra personer.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Alle metoder nevnt under M05.
Merknad
MPS-analyse med ForenSeq (ID 138390) benyttes teknisk, men inngår ikke i vurdering og fortolkning.