Du er her:

Hvem er akkreditert

  • Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 
  • Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang. Les mer om suspensjon her.
  • Har du spørsmål, ta kontakt på e-post post@akkreditert.no. 

 


  Referansematerialprodusenter

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen


Antall treff i databasen: 101


TEST 330 A-B Lab AS
Fagområde
P3002 Prøvetaking luft

Hjemmeside: www.ab-lab.no
TEST 327 Invicta AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.invicta.no
TEST 326 Kappa Solutions AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.kappabio.com
TEST 324 Blue Analytics AS
Fagområde
P27 Veterinærmedisin

Hjemmeside: https://www.blueanalytics.no
TEST 323 Testpartner Molab AS
Fagområde
P13 Korrosjon
P14 Mekanikk
P15 Metallurgi

Hjemmeside: www.testpartner.no
Test 322 Material Testing AS
Fagområde
P13 Korrosjon
P14 Mekanikk
P15 Metallurgi

Hjemmeside: https://materialtesting.no/
TEST 321 Akvasafe AS
Fagområde
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: http://www.akvasafe.no
TEST 318 NUI AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P3002 Prøvetaking luft

Hjemmeside: https://www.Nui.no
TEST 315 Forsvarets Forskningsinstitutt
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: https://www.ffi.no
TEST 311 Sea Eco AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.sea-eco.com
TEST 310 SINTEF AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.sintef.no
TEST 308 Norner AS
Fagområde
P13 Korrosjon

Hjemmeside: www.norner.no
TEST 303 Aqua Kompetanse AS
Fagområde
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: aqua-kompetanse.no
TEST 300 Heidelberg Materials Miljø avd. Brevik
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.renor.no
TEST 294 Forsvarets laboratorietjeneste
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
TEST 289 ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS
Fagområde
P05 Elektrisk prøving

Hjemmeside: www.abb.no
TEST 288 Rådgivende Biologer AS
Fagområde
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.radgivende-biologer.no
TEST 285 Båtsfjord Laboratorium AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.balab.no
TEST 280 Microsafe AS
Fagområde
P16 Mikrobiologisk analyse
TEST 279 Tolletaten
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.toll.no