Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 321

Akvasafe AS

Postboks 175,
5868 Bergen

Telefon: +47 468 12 632
E-post: ingve@akvasafe.no
Hjemmeside: http://www.akvasafe.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Akvasafe AS
Postboks 175,
5868 BergenFeltlaboratorium
P3003 Prøvetaking bunnsediment
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Til analyse av sublitoral marin bløtbunnsfauna
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
TjeP 6.50.04
Merknad
Metode basert på prøvetaking med grabb
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
For kjemiske og fysiske analyser
Referansestandard
NS-EN ISO 5667-19
Intern metode identitet
TjeP 6.50.04
Merknad
Metode basert på prøvetaking med grabb
Objekt
Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg
Parameter
Til kjemisk, sensorisk, geologisk og biologisk prøving
Referansestandard
NS 9410
Intern metode identitet
TjeP 6.50.03 TjeP 6.50.04
Merknad
B- og C-undersøkelser
Permanent laboratorium
P3003 Prøvetaking bunnsediment
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Til kjemisk, sensorisk, geologisk og biologisk prøving
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
TjeP 6.50.04
Merknad
NS 9410 B-, C- og ASC undersøkelser
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Vurdering av miljøforhold ved marine matfiskanlegg
Referansestandard
NS 9410
Intern metode identitet
TjeP 6.50.03 TjeP 6.50.04 TjeP 6.50.05
Merknad
Miljøovervåking av oppdrettsanlegg, biologisk, kjemisk og geologisk karakterisering
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann
Referansestandard
Veileder M608:2016
Intern metode identitet
TjeP 6.50.05
Merknad
Kjemisk karakterisering av marine sedimenter
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Klassifisering og vurdering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann
Referansestandard
Veileder 02:2018
Intern metode identitet
TjeP 6.50.05
Merknad
Kjemisk og biologisk karakterisering