Du er her:

Instruks, tildelingsbrev, årsrapport og revisjonsberetning

På denne siden finner du dokumenter som er knyttet til Norsk akkreditering sin virksomhetsstyring. 

Se hovedinstruks for styringen av Norsk akkreditering her

 

Oversikt over tildelingsbrev

Tildelingsbrevet er Nærings- og fiskeridepartementets styringssignaler for Norsk akkreditering. Tildelingsbrevet fastsetter mål, indikatorer og prioriterte tiltak. Under finner du en oversikt over tildelingsbrev for ulike år, i tillegg til årsrapport og revisjonsberetning.