Du er her:

For akkrediterte og søkere

Norsk akkreditering er Norges nasjonale akkrediteringsorgan og skal sikre trygge varer og tjenester i Norge gjennom å akkreditere offentlige og private virksomheter.

Våre akkrediteringsområder

Norsk akkreditering bedømmer virksomhetenes kompetanse, styringssystem, arbeidsmetoder og kvalitet opp mot krav i internasjonale standarder innen følgende fagområder: 

Slik søker du akkreditering

Vi har egne sider for deg som vurderer å søke akkreditering eller som allerede er i gang med en akkrediteringsprosess. Du finner relevant informasjon om hvordan du skal gå fram for å søke, utvide eller fornye en akkreditering på siden om  akkrediteringsprosessen.

Våre fagartikler

Her finner du oversikt over alle våre fagartikler knyttet til de ulike akkrediteringsområdene: