Du er her:

Fagartikler laboratorier

Aktuelt

29.07.2019

Ny definisjon av Kelvin og hva det betyr for sluttbrukerne. Endringen har kun betydning ved ekstreme temperaturer, kaldt eller varmt.

Eurachem har gitt ut en ny versjon av veiledningen «measurement uncertainty arising from sampling». Veiledningen kan være nyttig for alle typer laboratorier.

11.01.2017

Liste med mye brukte forkortelser i akkrediterings- og samsvarsvurderingsbransjen.

28.11.2016

Dokumentet NA Dok. 52: Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer trekkes tilbake fra og med 01.01.2017.To dokumenter fra EA og ILAc tas inn i Norsk akkrediterings styringssystem på originalspråket (engelsk). Dokumentene vil ikke oversettes til no...