Du er her:

Nyhetsbrev september 2023

Tre i trappeoppgang. Illustrasjon til pynt

I september ble det sendt ut nyhetsbrev til akkrediterte virksomheter og søkere. Nyhetsbrevet inneholdt oppdatert informasjon innenfor ulike fagområder, samt informasjon om ulike kurs.

Ny versjon av ISO/IEC 17043: Overgangsperiode på tre år

Det har kommet en ny versjon som er omstrukturert i tråd andre standarder for samsvarsvurderinger. Den nye versjonen inkluderer generelle krav til kompetanse, upartiskhet og konsistent drift ved å utarbeide gyldige evalueringer for deltakernes prestasjon. Den 1. november arrangeres det kurs i ny versjon, les mer her

The International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) har bestemt at det blir en overgangsperiode på tre år. Innen 8 mai 2026 må det være fattet vedtak om akkreditering mot den nye versjonen.

Les mer om hovedendringer her

 

Ny akkrediteringsstandard for validering og verifikasjon

Ny akkrediteringsstandard for validerings- og verifikasjonsorgan ble publisert i 2019, 
NS-EN ISO/IEC 17029:2019. Standarden har et stort anvendelsesområde, og kan i prinsippet brukes for å bekrefte (validere/verifisere) en påstand.

Det er for tiden høring på hvordan direktivet for bærekraftsrapportering (2022/2464/EU Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) skal implementeres i Norge. I gjeldende forslag er det lagt opp til at det åpnes for alternative tilbydere av attestasjonstjenester (IASP), og at disse må være akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17029:2019.

 

Ny versjon av NS-EN ISO 15189 

26. mai 2023 forelå NS-EN ISO 15189:2022 på norsk. Formålet med standarden å fremme pasientomsorgen og tilfredsheten blant brukerne av laboratorier gjennom tillit til medisinske laboratoriers kvalitet og kompetanse. Standarden har generelt færre deskriptive krav sammenliknet med 2012 versjonen, noe som gir mulighet til risikobaserte beslutninger og prosesser. Les mer om hovedendringer her.

Den 25. januar blir det arrangert akkrediteringsdag for medisin på Radisson Blue Airport Hotel, som ligger rett ved Oslo lufthavn. Les mer her.

 

Høstens kurs og arrangement: Oversikt

Under finner du oversikt over alle høstens kurs og arrangementer for 2023. 

Les mer her

Finner du ikke kurset du leter etter? Vi tar gjerne imot innspill. Send en mail til: kurs.konferanse@akkreditert.no

 

Akkrediteringsdag for laboratorier 7.desember

Vi arrangerer en faglig akkrediteringsdag for laboratorier akkreditert for NS-EN ISO/IEC 17025. Arrangementet vil bli holdt fysisk på hotellet Radisson ved Gardemoen, som ligger rett ved Oslo lufthavn. Vi ber dere holde av dagen, og meld deg på allerede nå. Les mer her

Kvinne ser på prøver i et laboratorium

 

Brukerforum: Tiltak for bedre samhandling

NAs Brukerforum ble etablert i 2022. Målet er å legge til rette for god samhandling mellom søkere/akkrediterte virksomheter og andre med interesse i akkreditering og Norsk akkreditering (NA). Forumet har 15-20 eksterne medlemmer i tillegg til NAs representanter. Forumet er satt sammen slik at store deler av akkrediterte virksomheter skal være representert. Flere kundeområder har valgt sin representant, og det er ønskelig med kommunikasjon mellom representanten og relevante akkrediterte virksomheter før og etter hvert brukerforum. Mer informasjon om medlemmer, saksliste og referat fra møter vil bli tilgjengelig på vår hjemmeside senest før neste møte, som er planlagt 22.november i år.

 

Bilde av to som ser på et ark sammen og noterer

Dersom du har tilbakemelding eller spørsmål, send e-mail til post@akkreditert.no.