Du er her:

Stab

Norsk akkreditering sin stab jobbar hovudsakleg med:

  • Utvikling av nye og eksisterande akkrediteringsområd  
  • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid inkludert koordinering av dette
  • Kompetanseforvaltning og kvalitet
  • Verksemd- og risikostyring  
  • Juridisk
  • GDPR / personvernombud
  • Klagesaksbehandling med Norsk akkreditering sitt klageorgan

Staben er fagleg ansvarleg for akkrediteringsprosessen, samt utvikling og etablering av nye akkrediteringsordningar.

Sjefingeniør Stab

Portrettbilde av ansatt
Maarten Aerts
Sjefingeniør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 413 91 183

E-post: mae@akkreditert.no

Seniorrådgiver Stab

Portrettbilde av ansatt
Hanne Øverby Haga
Seniorrådgiver

Telefon: +64 84 86 00

Mobil: +47 917 23 003

E-post: hoh@akkreditert.no