Du er her:

Avdeling for økonomi og administrasjon

Avdelinga er ansvarleg for og yter tenester innan følgjande fagområde

  • Økonomi- og verksemdstyring
  • Løn og rekneskap
  • Arkiv
  • HR/HMS
  • Innkjøp
  • Kontordrift/-adminstrasjon

Avdelingsdirektør økonomi og administrasjon

Portrettbilde av ansatt
Janicke Sundberg
Avdelingsdirektør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 97 393

E-post: jms@akkreditert.no

HR

Portrettbilde av ansatt
Elin K. Berntsen
Rådgiver

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 951 51 476

E-post: ekb@akkreditert.no

Kontordrift/-administrasjon

Portrettbilde av ansatt
Charlotte Bjørno
Førstekonsulent

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 489 57 389

E-post: cbj@akkreditert.no

Arkiv

Portrettbilde av ansatt
Anne Alida Enersen
Seniorkonsulent

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 408 73 132

E-post: aem@akkreditert.no

Lønn

Portrettbilde av ansatt
Linda Mari Schwarz
Seniorrådgiver

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 916 01 478

E-post: lms@akkreditert.no

Regnskap

Portrettbilde av ansatt
Mona Mørk
Seniorrådgiver

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 414 51 424

E-post: mom@akkreditert.no