Du er her:

Avdeling for økonomi og administrasjon

Avdelinga er ansvarleg for og yter tenester innan følgjande fagområde

  • Økonomi- og verksemdstyring
  • Løn og rekneskap
  • Arkiv og dokumentforvaltning
  • HR/HMS
  • Anskaffelser
  • Kontordrift/-adminstrasjon

Avdelingsdirektør økonomi og administrasjon

Portrettbilde av ansatt
Janicke Sundberg
Avdelingsdirektør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 97 393

E-post: jms@akkreditert.no