Du er her:

Avdeling for miljø og helse

Avdeling for miljø og helse er Norsk akkreditering si avdeling for akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP).

Avdelinga har ansvar for bedømming, akkreditering og oppfølging av laboratorium som er akkreditert av Norsk akkreditering innan medisin, helse, miljø, næringsmiddel, kriminalteknikk og reinseanlegg.  

Avdelinga er og ansvarleg for inspeksjonar i henhold til OECD sine prinsipper om god laboratoriepraksis (GLP)

 

Avdelingsdirektør miljø og helse

Portrettbilde av ansatt
Beate Brekke Hellerud
Avdelingsdirektør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

Prosjektkoordinator

Portrettbilde av ansatt
Rune Tollefsbøl
Seniorkonsulent

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 905 65 845

E-post: rto@akkreditert.no

Ledende bedømmere

Portrettbilde av ansatt
Alice Kathrin Refsnes
Senioringeniør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 462 99 262

E-post: are@akkreditert.no

Portrettbilde av ansatt
Anne Lise Lunde
Sjefingeniør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 996 99 521

E-post: alu@akkreditert.no

Portrettbilde av ansatt
Finn Dag Hjelseth
Senioringeniør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 991 54 646

E-post: fdh@akkreditert.no

Portrettbilde av ansatt
Indira Secic
Sjefingeniør

Telefon: +47 64 84 86 00

Mobil: +47 926 55 575

E-post: ise@akkreditert.no

Portrettbilde av ansatt
Grete Erikstad
Senioringeniør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 65 076

E-post: gre@akkreditert.no

Monica Kaur
Senioringeniør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 958 51 041

E-post: mka@akkreditert.no

Kristin Strand Farstad
Senioringeniør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 992 38 466

E-post: ksf@akkreditert.no