Du er her:

Seksjon for miljø og helse

Seksjon for miljø og helse er Norsk akkreditering si seksjon for akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP).

Seksjonen har ansvar for bedømming, akkreditering og oppfølging av laboratorium som er akkreditert av Norsk akkreditering innan medisin, helse, miljø, næringsmiddel, kriminalteknikk og reinseanlegg.  

Seksjonen er og ansvarleg for inspeksjonar i henhold til OECD sine prinsipper om god laboratoriepraksis (GLP)