Du er her:

Seksjon for akkreditering og GLP

Seksjon for akkreditering er Norsk akkreditering si avdeling for akkreditering og God laboratorie praksis (GLP).

Seksjonen har ansvar for bedømming, akkreditering og oppfølging av laboratorium som er akkreditert av Norsk akkreditering innan medisin, helse, miljø, næringsmiddel, kriminalteknikk og reinseanlegg.  

Seksjonen er og ansvarleg for inspeksjonar i henhold til OECD sine prinsipper om god laboratoriepraksis (GLP)

 

Seksjonssjef akkreditering og GLP

Portrettbilde av ansatt
Beate Brekke Hellerud
Seksjonssjef akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Alice Kathrin Refsnes
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 462 99 262

E-post: are@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Anne Lise Lunde
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 996 99 521

E-post: alu@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Finn Dag Hjelseth
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 991 54 646

E-post: fdh@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Indira Secic
Ledende bedømmer

Telefon: +47 64 84 86 00

Mobil: +47 926 55 575

E-post: ise@akkreditert.no

Prosjektkoordinator

Portrettbilde av ansatt
Rune Tollefsbøl
Seniorkonsulent seksjon akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 905 65 845

E-post: rto@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Siri Beisvåg Rom
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 975 24 680

E-post: sro@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Grete Erikstad
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 65 076

E-post: gre@akkreditert.no