Du er her:

Seksjon for akkreditering

Seksjonen har ansvar for bedømming, akkreditering og oppfølging av akkrediterte:

  • Verifikasjonsorgan
  • Inspeksjonsorgan
  • Sertifiseringsorgan

og laboratorium innan følgjande område:  

  • Kalibrering
  • Maritim og landbasert industri
  • Byggjevarer

Seksjonssjef akkreditering

Portrettbilde av ansatt
Tove Kristin Dokka
Seksjonssjef akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Brian Jeffrey Reed
Ledende bedømmer

Telefon: +47 64 84 86 00

Mobil: +47 454 90 320

E-post: bjr@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Elena Petrovich
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 975 04 346

E-post: epe@akkreditert.no

Prosjektkoordinator

Portrettbilde av ansatt
Hilde M. P. Johansen
Prosjektkoordinator seksjon akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 901 07 189

E-post: hpj@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Javier Martínez Alarcón
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 458 53 272

E-post: fma@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Kristian Juel Røysland
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 975 08 305

E-post: kjr@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Lina Sandanger
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 970 71 968

E-post: lsa@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Stian Nordal Sundbakken
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 906 81 079

E-post: sns@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Vegar Evenrud
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 476 43 707

E-post: vev@akkreditert.no