Du er her:

Fremming av krav

Honorarmottaker

Dersom du ikke har eget foretak, eller du har utført arbeid som ikke samsvarer med registrert næring, regnes du som lønnsmottaker (ekstern honorarmottaker).

Selvbetjening på nett

Etter at du har utført et oppdrag for Norsk akkreditering, kan du registrere ditt lønnskrav og eventuelle reiseutgifter i selvbetjeningsportalen «Betalmeg».

Alle norske honorarmottakere skal benytte «Betalmeg»-løsningen til registrering av krav. Her finner du også oversikt og detaljer om dine utbetalinger, og du kan se og endre egne opplysninger.

Når du logger på første gang er det viktig at du kontrollerer og eventuelt oppdaterer opplysningene på brukerprofilen din.   

Før du kan ta i bruk «Betalmeg», må du være registrert som bruker. Vennligst fyll ut registreringsskjemaet og send dette til Regnskap@akkreditert.no.
Det tar et par virkedager fra du er lagt inn i lønnssystemet til du mottar en e-post med informasjon om tilgang, og kan logge på via ID-porten. 
Du kan bruke MinID, BankID eller BankID på mobil for å logge på.

Innlogging i "Betalmeg"

Slik gjør du:

og logg inn i Betalmeg – selvbetjening på nett, eller

Du finner mye god hjelp når du logger på nettløsningen «Betalmeg». Chatboten Lara gir deg hjelp og veiledning til utfylling av honorarskjema og reiseregning.

På DFØ sine nettsider finner du utfyllende veiledninger, inkludert lenker til filmer om hvordan du bruker Betalmeg.

For spørsmål til selve oppdraget eller administrative forhold rundt dette, ta kontakt med Norsk akkreditering. Dersom du har problemer med innlogging eller funksjonalitet kan du kontakte DFØ sitt kundesenter:

  • Telefon 400 18 659 (08.00-15.45)
  • E-post til lonn@dfo.no
     

Honorarkrav - vedlegg til kravfremsettelsen

Skjemaene finner du her:

 

Utfylling av reiseregning

Norsk akkreditering følger statens særavtaler for reiser innenlands og utenfor Norge.


Her finner du mer informasjon om reiseavtalene i og utenfor Norge.

 


Innleid via arbeidsgiver eller eget firma


Krav til fakturainnhold og vedlegg

Det er et vilkår at faktura er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Fakturaer skal merkes med saksnummer og saksbehandler ref. «Avtale om bedømmeroppdrag for Norsk akkreditering». Timer skal spesifiseres på faktura eller som vedlegg til faktura. Skjema for timespesifikasjon som kan benyttes, finner du her

Reiseutlegg skal spesifiseres særskilt på faktura, og kvitteringsbilag/underdokumentasjon skal medfølge. Disse skal være tydelige å lese. Norsk akkreditering følger statens særavtaler om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og utenfor Norge. En kortversjon som viser satser for reiser i Norge finner du herFakturaer som ikke innfrir kravene vil bli returnert innleid bedømmer.

Faktura på EHF-format

Som statlig virksomhet krever NA at våre norske leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota med Elektronisk Handelsformat (EHF) som standard. Den elektroniske adressen til NA er organisasjonsnummeret vårt: 986 028 307

Leverandører utenfor Norge bes sende faktura med vedlegg i PDF-format via e-post til regnskap@akkreditert.no

Hva er EHF-faktura? 

EHF-faktura overføres fra selger til kjøper i et standardformat for elektronisk faktura som er utarbeidet fra en europeisk standard. I Norge heter dette formatet Elektronisk Handelsformat (EHF). Overføring av fakturafiler skal skje via aksesspunkt. Et aksesspunkt er en meldingsformidler som har en avtale om formidling av dokument i et strukturert oppsett til andre aksesspunkt. 

For mer informasjon om dette, se anskaffelser.no.

Hva må du som leverandør gjøre for å sende EHF-faktura?

Som leverandør må du inngå en avtale med et aksesspunkt. Du kan produsere fakturaene dine på Elektronisk Handelsformat (EHF) fra eget fakturasystem, eller bruke en nettbasert fakturaportal som er tilknyttet et aksesspunkt. Mer informasjon om aksesspunkter i Norge finner du her.