Du er her:

Norsk akkrediterings bedømmerkurs

Norsk akkreditering sine bedømmerkurs er primært beregnet på potensielle tekniske bedømmere.

Kurs for tekniske bedømmere

Norsk akkreditering sine kurs for tekniske bedømmere er først og fremst rettet mot potensielle tekniske bedømmere og eksperter, men andre aktuelle kan også melde seg på. 

Kurset kan tas enten som en videreføring av innføring i ulike krav i akkrediteringsstandardene eller som frittstående kurs.  

Kursinnhold

Bedømmerkursene gir en grundig gjennomgang av avtalevilkår, krav til rapportering, avviksformulering og vurdering av korrigerende tiltak. 

Kursene gir også en innføring i bedømmerteknikker og hvilke rutiner Norsk akkreditering sine ledende og tekniske bedømmere skal følge.

Det legges opp til mulighet for gruppearbeid hvor deltakerne blir trent i å tolke akkrediteringsstandardene og i å formulere avvik. 

Det er en fordel om deltakerne på kursene har noe teoretisk og praktisk erfaring fra et teknisk fagområde. Kjennskap til kvalitetssikring generelt og akkreditering spesielt er også en fordel.

Deltakere oppfordres til å sette seg inn i akkrediteringsstandardene før kursstart for å få et større faglig utbytte av kurset. 

Oversikt over alle kurs og arrangement

Besøk vår kursside med oversikt over kommende kurs.