Du er her:

Vilkår for registrering i Norsk akkrediterings GLP-register (God Laboratoriepraksis) er oppdatert

Vilkår for registrering i Norsk akkrediterings GLP-register (God Laboratoriepraksis) er oppdatert

Vilkårene er oppdatert med hensyn til aktuelle konsensusdokumenter, veiledningsdokumenter (advisory documents) og standpunkt dokumenter (position papers) som er utgitt av OECD i tillegg til GLP prinsippene.

 

Disse er tatt inn i vilkårene:

  • “Document number 16 Advisory Document of the Working Group on Good Laboratory Practice - Guidance on the GLP Requirements for Peer Review of Histopathology”
  • «Document Number 17 on Application of GLP Principles to Computerised Systems”
  • “Document number 24 Position Paper on Quality Improvement Tools and GLP”