Du er her:

Revidert dokument: Krav til etablering av metrologisk sporbarhet, kalibrering og kontroll av måleutstyr

Dokumentet "Krav til etablering av metrologisk sporbarhet, kalibrering og verifisering/kontroll av måleutstyr" ID: dok00859 er revidert.

Se revidert dokument her: Krav til etablering av metrologisk sporbarhet, kalibrering og verifisering/kontroll av måleutstyr. ID: dok 00859 (PDF)


Kravene gjelder for prøving- og kalibreringsaktivitet under følgende:

  • NS-EN ISO/IEC 17025
  • NS-EN ISO 15189
  • NS-EN ISO/IEC 17020
  • NS-EN ISO/IEC 17034
  • NS-EN ISO/IEC 17043
  • NS-EN ISO 20387

 

Informasjon om revisjon

Revisjonen er ment å sikre et forbedret språk med en tydeligere beskrivelse av kravene som gjelder. Kravene er uendret og veiledende tekst er tatt ut av dokumentet.