Du er her:

Informasjon angående fleksibel akkreditering

Informasjon angående endring i dokument med navn "Krav til bruk av fleksibel akkreditering. ID: dokD00085."

Bakgrunn

Akkreditering er en tredjepartsattestasjon av en organisasjons kompetanse, upartiskhet og konsistente drift på spesifikke områder. Beskrivelsen av kompetansen gjøres i akkrediteringsomfang.

Ved fleksibel akkreditering tillates en virksomhet å ta inn aktiviteter innen gitte begrensninger, og utgi resultatene akkreditert, uten søknad om utvidelse og uten at aktiviteten er forhåndsbedømt.

Akkrediteringsomfangene for virksomheter med fleksibel akkreditering bør formuleres mer generisk sammenliknet med omfang uten fleksibel akkreditering.

 

Dokumentet for krav til bruk av fleksibel akkreditering er oppdatert

European accreditation har publisert en ny versjon av krav til akkreditering av fleksible omfang (EA-2/15 M:2023). Norsk akkreditering har i den sammenhengen oppdatert "Krav til bruk av fleksibel akkreditering. ID: dok00085."

Her kan du finne link oppdatert versjon: Krav til bruk av fleksibel akkreditering. ID: dok00085 (PDF)

Hovedendringen i oppdatert dokument

Hovedendringen i kravene er presisering av bruk av fleksibilitet ved ulike lokaliteter. Kravene presiser i større grad hvordan bruk av fleksibel akkreditering tas inn i kontraktsgjennomganger mellom laboratorier og deres kunder. 

Det framkommer entydig at «Fleksibel akkreditering innvilges pr lokalitet, og er knyttet til hvilke akkrediterte aktiviteter som utføres ved den gitte lokasjonen. Det kan ikke tas inn nye fagfelt eller måleprinsipper som ikke er akkreditert ved geografiske enheten. Det kreves at den akkrediterte virksomheten har all nødvendig kompetanse, herunder valideringsansvarlig. Det kreves ikke at all nødvendig kompetanse er fysisk til stede ved alle lokasjoner som innehar fleksibel akkreditering».

Se alle skjemaer og dokumenter her