Du er her:

Samarbeider for styrket bruk av GLP (God Laboratoriepraksis)

Bilde fra venstre: Rohasmizah Ismail, Wan Nor'Amirah Diana Binti Hishamnuri, Mohd Fadhil Bin Haji Abu Yazid, Simon Heisig, Fariza Wan Abdullah, Inger Cecilie Laake, Finn Dag Hjelseth, Anne Lise Lunde og Beate Brekke Hellerud.

I høst fikk Norsk akkreditering besøk av representanter fra det malaysiske akkrediteringsorganet og regulerende myndigheter for God Laboratoriepraksis.

Bilde fra venstre: Rohasmizah Ismail, Wan Nor'Amirah Diana Binti Hishamnuri, Mohd Fadhil Bin Haji Abu Yazid, Simon Heisig, Fariza Wan Abdullah, Inger Cecilie Laake, Finn Dag Hjelseth, Anne Lise Lunde og Beate Brekke Hellerud.

Fra Malaysiske myndigheter deltok representanter fra standardiseringsorganet, akkrediteringsorganet, helsedepartementet og veterinærinstituttet.

Malaysiske myndigheter samarbeider med EU Arise for styrket bruk av GLP (god laboratoriepraksis) for veterinærmedisin og tilsetningsstoffer i fòr.

EU Arise-prosjektet organiseres av International Trade Centre. Hovedoppgaven til International Trade Centre er å sikre global velstand ved å koble små bedrifter i utviklingsland til det internasjonale markedet.

 

Samarbeider for større harmonisering av GLP internasjonalt

Temaet for besøket var organisering og gjennomføring av inspeksjoner i henhold til OECDs ordning for God Laboratoriepraksis (GLP) i Norge.

I løpet av møtet presenterte man de ulike ordningene og gikk igjennom ulike temaer, slik at man kunne lære av hverandre. Vi fortalte om den norske ordningen rundt GLP (God Laboratoriepraksis) og fikk utvekslet verdifulle erfaringer. En ønsker med dette å ha en mer enhetlig tilnærming til GLP-prinsippene på tvers av land. I tillegg til dette, ønsker en å arbeide sammen for å forbedre og øke bruken av GLP-prinsippene i praksis.

 

GLP-prinsippene er et verktøy for å produsere pålitelige resultater

GLP-prinsippene er et verktøy for ledelsen til et laboratorium, og brukes til å produsere pålitelige data. Kravene til GLP er laget for å beskytte mennesker, helse og miljø mot skadelige kjemikalier.

Utpekte myndigheter anvender kravene beskrevet i The OECD Principles of Good Laboratory Practice under gjennomføring av GLP inspeksjon eller revisjon av forsøk.

 

Person med munnbind som heller i et prøveglass

Det handler om å sikre tillit til resultater

 

Erkjennelsen av at kjemikalier kan representere en fare for helse og miljø resulterte i egne forskrifter. Mange land innførte fra 1970-årene egne forskrifter for klassifisering og merking.

Disse forskriftene utfyller eksisterende regler om kontroll av spesifikke grupper av kjemikalier, eksempelvis legemidler, tilsetningsstoffer i matvarer, pesticider og industrikjemikalier.

Formålet med prinsippene for God laboratoriepraksis (GLP) er å frembringe vitenskapelige data som tilfredsstiller krav til kvalitet og pålitelighet.

GLP-prinsippene inngår i OECDs rådsvedtak om Mutual Acceptance of Data som skal sikre tillit og aksept til forsøksdata på tvers av landegrenser.

Les mer om OECDs rådsvedtak her

Ønsker du å vite mer om GLP? Les her

 

Vi arrangerer kurs i GLP

Vil du vite mer om GLP ordningen? Norsk akkreditering arrangerer kurs angående dette 6. februar 2024. Dette kurset er for deg som jobber i en virksomhet som vurderer å søke om og blir registrert i NAs GLP-register eller deg som jobber på ett GLP-laboratorium og ønsker å bli mer kjent med GLP-ordningen.

Kurset skal gi en innføring i kravene knyttet til GLP-ordningen, rammevilkår, prosessen mot å bli godkjent og innsikt i de overordnede GLP-prinsippene. Vi vil også i løpet av dagen gi deg en oversikt over krav og veiledningsdokumenter fra OECD, som kan være nyttig i en eventuell søknadsprosess.

Se mer informasjon om kurs i GLP her