Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 285

Båtsfjord Laboratorium AS

Hindberggata 30,
9990 BÅTSFJORD

Telefon: 78 98 45 40
E-post: post@balab.no
Hjemmeside: http://www.balab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Båtsfjord Laboratorium AS
Hindberggata 30,
9990 BÅTSFJORDPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fiskeolje
Parameter
Peroksidtall
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3486
Merknad
Metode basert på AOCS Cd 8-53 (2003)
Objekt
Mager fisk og fiskemel
Parameter
Total flyktig nitrogen (TVN)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4538
Merknad
Kjeldahl
Objekt
Rentvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
3517
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
3503
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann og flytende slam
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
3501
Merknad
Objekt
Rentvann, råvann og sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
17838
Merknad
Metode C
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
5220
Merknad
MF-metode Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
3461
Merknad
22C og 36C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5221
Merknad
MF-metode, basert på NS 4788. Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
3411
Merknad
MF-metode
Objekt
Drikkevann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
5219
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Fersk og fryst sjømat
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier, termotolerante koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NMKL 96
Intern metode identitet
5026
Merknad
MPN metode (metode 1)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive staphylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
4905
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
4660
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
13135
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
4680
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler, for og miljøprøver
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
4931
Merknad
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
NordVal No: 032
Intern metode identitet
4630
Merknad
RAPID' Salmonella, kort protokolll & to trinns oppformerings protokoll, konfirmering med latex agglutinering
Objekt
Skalldyr
Parameter
Bestemmelse av presumptive koliforme bakterier og beta glucuronidase positive E. coli
Referansestandard
NMKL 96
Intern metode identitet
16662
Merknad
MPN metode (metode 2)
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
3407
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2016)