Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 281

Sørlandet sykehus HF

Medisinsk Serviceklinikk

Pb. 416,
4604 Kristiansand

Telefon: 03738
E-post: postmottak@sshf.no
Hjemmeside: http://www.sshf.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Medisinsk Serviceklinikk, Arendal
Sykehusveien 1,
4838 ArendalPermanent laboratorium
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Utredning ved mistanke om hemolytisk ssykdom hos nyfødt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16054, 54888, 40736
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Påvisning av fritt anti-A og/eller fritt anti-B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55154
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulin teknikk. Manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Typing av P1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54766
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Enzymteknikk. Automatisert og manuell
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Kidd (Jka/Jkb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54766
Merknad
Enzymteknikk. Hemagglutinasjon i gel. Manuell og automatisert.
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Lewis (Lea/Leb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54766
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Enzymteknikk. Automatisert og manuell
Objekt
Blod
Parameter
Typing av M og N
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54764
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Saltvannsteknikk. Automatisert og manuell
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Ss
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54765
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulin teknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Duffy (Fya/Fyb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54765
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulin teknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Lua
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47260
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulin teknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Utredning av positiv antistoffscreening, Blodbankene SSHF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38313 40106 39579 40079
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffidentifisering Enzym
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55151
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Enzymteknikk. Manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Antistoff identifisering IAT/PEG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55152
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulin teknikk. Manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Antistoff identifisering Saltvann
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54879
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Saltvannsteknikk. Manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffidentifisering IAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54760
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulin teknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeserologiske undersøkelser av barnefar
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46053
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Antistoff screening IAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54688
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Rh/K fenotyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54762
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Saltvannsteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Rh(D) typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55490
Merknad
Hemagglutinasjon, saltvannsteknikk i rør Manuell rørteknikk
Objekt
Blod
Parameter
ABO/Rh(D) typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54732
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Saltvannsteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
ABO typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55489
Merknad
Hemagglutinasjon i rør saltvannsteknikk Manuell
Objekt
Blod
Parameter
DAT, poly- og monospesifikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54737
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Direkte antiglobulinteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Valg og utlevering av erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D52656 D52997 D53011 D53176 D55350
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Enkelt forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43262
Merknad
Hemagglutinasjon i rør. Saltvannsteknikk. Manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Lu(a)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54766
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Enzymteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Kp(a)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54766
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Enzymteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Typing av cellano (k)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54766
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Enzymteknikk. Automatisert og manuell
Objekt
Blod
Parameter
ABD-typing av blodgivere (kontrolltyping)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54735
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Saltvannsteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffscreening Enzym
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55149
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Enzymteknikk. Manuell
Objekt
Blod
Parameter
Utredning ved mistanke om hemolytisk sykdom hos nyfødt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29066
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Cw
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54764
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Saltvannsteknikk. Manuell og automatisert
Objekt
Blod
Parameter
Typing av D(weak)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54763
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk Automatisert og manual.
Objekt
Blod
Parameter
Typing av A1- og H
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
00546
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Enzymteknikk Manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Svangerskapsprøver, analysering og oppfølging
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41793 40106 42371 40080
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Utvidet forlik gelteknikk IAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55161
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk. Automatisert og manuell
Objekt
Blod
Parameter
Titrering av erytrocyttantistoff IAT i gel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54739 42527
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk. Manuell
Objekt
Blod
Parameter
ABD-typing av barn <3 md
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54736
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Saltvannsteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Bold
Parameter
Problemløsning av ABO- og RhD-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45487
Merknad
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Aferesetapping (ery.- og trc.konsentrat, samt plasma)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
00508
Merknad
Trima
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Aferesetapping - plasma
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52103
Merknad
Aurora
Objekt
Blodgiver
Parameter
Elektronisk spørreskjema
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21311
Merknad
Basert på veileder for transfusjonstjenesten i Norge (Utg. 7.3)
Objekt
Blodgiver
Parameter
Undersøkelse av blodgiver før tapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38870
Merknad
Intervju & gjennomgang av elektronisk spørreskjema
Objekt
Blodgivere
Parameter
Godkjenning av nye blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43329
Merknad
Vurdering av elektronisk spørreskjema og analysesvar
Objekt
Blodgivere
Parameter
Fullblodtapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
00427
Merknad
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Oppfølging av ikke-negative smittetester
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D17922 D22043 D46044
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Produksjon og produktkontroll av fullblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52891 53194
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Spesifikasjoner for alle blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52380 53347 53348 53349 53350 53351 53352
Merknad
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
HbA1C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29531
Merknad
Tosoh, G11
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16673 19613
Merknad
Impedans, optisk og fluorescense Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16668
Merknad
Optisk måling Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16670
Merknad
Fotometri Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16669
Merknad
Impedans Sysmex
Objekt
Plasma
Parameter
Homocystein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29684
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Plasma
Parameter
PTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25470
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23144
Merknad
Owren klott metode STA-SPA+
Objekt
Plasma
Parameter
D-Dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22153
Merknad
Latex immunagglutinasjon STA-LIATEST
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23390
Merknad
Modifisert von Clauss klott metode STA-FIBRINOGEN
Objekt
Plasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21933
Merknad
Klott analyse STA-PTTA
Objekt
Plasma, plasma, urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15342
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15338
Merknad
ISE Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15326
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15545
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15346
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kolesterol, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15339
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
LDL kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15345
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15344
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
PSA total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15549
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15540
Merknad
Immunturbidimetri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15350
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Urinstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15352
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Urinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15353
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Troponin T STAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15546
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15911
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Triglycerider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15351
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15907
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15312
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Pro BNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15548
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15349
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15348
Merknad
ISE Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16064
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
SHBG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16067
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16068
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16065
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16062
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16061
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16063
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HCG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15354
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HDL kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15544
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15526
Merknad
Immunturbidimetri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15337
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15333
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15908
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
FT4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16315
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
FT3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15910
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15332
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15909
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18639
Merknad
Immunturbidimetri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CK MB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15356
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Bilirubin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15325
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CK total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15327
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Amylase, Pankreas
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19063
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15322
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Alkalisk fosfatase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15318
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15315
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Urin
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54465
Merknad
Immunturbidimetri Cobas pro/pure
Objekt
Urin
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15960
Merknad
Turbidimetri Cobas pro/pure
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03174
Merknad
Mikroskopi, anaerob og aerob dyrkning. Kun utsvaring av negative.
Objekt
Hals, nese, perineum, sår/puss
Parameter
Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49713, 38543
Merknad
Sanntids-PCR GeneXpert
Objekt
Urin
Parameter
Legionella pneumophila serogr. 1 Ag
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06806
Merknad
Immunkromatografisk hurtigmetode, Digival
Objekt
Urin
Parameter
Streptococcus pneumoniae Ag
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06804
Merknad
Immunkromatografisk hurtigmetode, Digival
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blod til analyser (Biokjemi, mikrobiologi, immunologi & transfusjonsmedisin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod og blodkomponenter
Parameter
Blodtyping - blodtypeantistoff og blodtypeantigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under immunologi (M01) samt blodtyping og antistoff bestemmelse (M0110) Prosedyre for FA: D37132 ID logg: D540111
Merknad
Oppdatert liste over akkrediterte metoder er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Blod Luftveisprøver Kroppssekreter Urin
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk mikrobiologi (M16) Prosedyre for FA: 37132 ID logg: 37165
Merknad
Oppdatert liste over akkrediterte metoder er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske analytter Klinisk-kjemiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre for FA::D37132 ID logg: D38630
Merknad
Oppdatert liste over akkrediterte metoder er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Medisinsk Serviceklinikk, Flekkefjord
Engvald Hansens vei 6
4400 FlekkefjordPermanent laboratorium
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Utvidet forlik gelteknikk IAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55161
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk. Automatisert og manuell
Objekt
Blod
Parameter
Enkelt forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43262
Merknad
Hemagglutinasjon i rør. Saltvannsteknikk. Manuell
Objekt
Blod
Parameter
ABD-typing av blodgivere (kontrolltyping)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54735
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Saltvannsteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Valg og utlevering av erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D52656 D52997 D53011 D53176 D55350
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Utredning ved mistanke om hemolytisk ssykdom hos nyfødt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16054
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
ABD-typing av barn <3 md.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54736
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Saltvannsteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
ABO typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55489
Merknad
Hemagglutinasjon i rør Saltvannsteknikk Manuell
Objekt
Blod
Parameter
ABO/Rh(D) typing Problemløsning av ABO-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54732 45487
Merknad
Hemagglutinasjon
Objekt
Blod
Parameter
Rh(D) typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55490
Merknad
Hemagglutinasjon i rør. Saltvannsteknikk. Manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffscreening IAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54688
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
DAT, poly- og monospesifikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54737
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Direkte antiglobulinteknikk. Automatisert og manuell.
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Aferesetapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06284
Merknad
Haemonetics
Objekt
Blodgiver
Parameter
Elektronisk spørreskjema
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21311
Merknad
Basert på veileder for transfusjonstjenesten i Norge (Utg. 7.3)
Objekt
Blodgiver
Parameter
Undersøkelse av blodgiver før tapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38870
Merknad
Intervju & gjennomgang av elektronisk spørreskjema
Objekt
Blodgivere
Parameter
Godkjenning av nye blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43329
Merknad
Vurdering av elektronisk spørreskjema og analysesvar
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Spesifikasjoner for alle blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52380 53347 53348 53349 53350 53351 53352
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Oppfølging av ikke-negative smittetester
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D17922 D46044
Merknad
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16673 19613
Merknad
Impedans og optisk måling Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16668
Merknad
Optisk måling Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16669
Merknad
Impedans Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16670
Merknad
Fotometri Sysmex
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23144
Merknad
Owren klott metode STA-SPA+
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23390
Merknad
Modifisert von Clauss klott metode STA-FIBRINOGEN
Objekt
Plasma
Parameter
D-Dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22153
Merknad
Latex immunagglutinasjon STA-LIATEST
Objekt
Plasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21933
Merknad
Klott analyse STA-PTTA
Objekt
Serum, plasma
Parameter
LDL kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15345
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15346
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15348
Merknad
ISE Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15349
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15911
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Troponin T STAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15546
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Urinstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15352
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Urinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15353
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15350
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Triglycerider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15351
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15312
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kolesterol, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15339
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15326
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15338
Merknad
ISE Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15344
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15315
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Alkalisk fosfatase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15318
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15322
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Amylase, Pankreas
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19063
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Bilirubin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15325
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CK total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15327
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18639
Merknad
Immunturbidimetri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CK MB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15356
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15908
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15332
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
FT4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16315
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15333
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15337
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HDL kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15544
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HCG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15354
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Pro BNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15548
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15540
Merknad
Immunturbidimetri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15526
Merknad
Immunturbidimetri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15545
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16069
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15909
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15907
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15342
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Urin
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54465
Merknad
Immunturbidimetri Cobas pro/pure
Objekt
Urin
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15960
Merknad
Turbidimetri Cobas pro/pure
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03174
Merknad
Anaerob og aerob dyrkning. Kun utsvaring av negative.
Objekt
Hals, nese, perineum, sår/puss
Parameter
Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49713, 38543
Merknad
Sanntids-PCR GeneXpert
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blod til analyser (Biokjemi, mikrobiologi, immunologi & transfusjonsmedisin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping blodtypeantistoff og blodtypeantigen Antistoff Antigen Allergener
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under immunologi (M01) samt blodtyping og antistoff bestemmelse (M0110) Prosedyre for FA: ID logg:
Merknad
Oppdatert liste over akkrediterte metoder er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Blod Luftveisprøver Kroppssekreter
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk mikrobiologi (M16) Prosedyre for FA: 37132 ID logg: 37165
Merknad
Oppdatert liste over akkrediterte metoder er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske analytter Klinisk-kjemiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre for FA::D37132 ID logg: D38630
Merknad
Oppdatert liste over akkrediterte metoder er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Medisinsk Serviceklinikk, Kristiansand
Egsveien 100,
4615 KristiansandPermanent laboratorium
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Titrering av erytrocyttantistoff IAT i gel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54739 42527
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk. Manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Svangerskapsprøver, analysering og oppfølging
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41793 40106 42371
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Utvidet forlik gelteknikk IAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55161
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Enkelt forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43262
Merknad
Hemagglutinasjon i rør. Saltvannsteknikk. Manuell
Objekt
Blod
Parameter
ABD-typing av blodgivere (kontrolltyping)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54735
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Saltvannsteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffidentifisering Saltvannsteknikk i gel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54879
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Saltvannsteknikk. Manuell
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Cw
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54764
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Saltvannsteknikk. Manuell og automatisert
Objekt
Blod
Parameter
Typing av D(weak)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54763
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk Automatisert og manual.
Objekt
Blod
Parameter
Typing av A1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
51199
Merknad
Hemagglutinasjon i rør. Saltvannsteknikk. Manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Valg og utlevering av erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D52656 D52997 D53011 D53176 D55350
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
DAT, poly- og monospesifikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54737
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Direkte antiglobulinteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
ABO/Rh(D) typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54732
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Saltvannsteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
ABO typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55489
Merknad
Hemagglutinasjon i rør Saltvannsteknikk Manuell
Objekt
Blod
Parameter
Rh(D) typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55490
Merknad
Hemagglutinasjon i rør. Saltvannsteknikk. Manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffscreening IAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54688
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Rh/K fenotyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54762
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Saltvannsteknikk. Automatisert og manuell. .
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeserologiske undersøkelser av barnefar
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46053
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffidentifisering IAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54760
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffidentifisering IAT/PEG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55152
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk. Manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffidentifisering Enzym
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55151
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Enzymteknikk. Manuell
Objekt
Blod
Parameter
Utredning av positiv antistoffscreening, Blodbankene SSHF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38313 40106 39579 40079
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Lu(a)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54766
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Enzymteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Duffy (Fy(a)/Fy(b))
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54765
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Ss
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54765
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Kp(a)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54766
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Enzymteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Påvisning av fritt anti-A og/eller fritt anti-B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55154
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk. Manuell.
Objekt
Blod
Parameter
ABD-typing av barn <3 md.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54736
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Saltvannsteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffscreening Enzym
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55149
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Enzymteknikk. Manuell
Objekt
Blod
Parameter
Problemløsning av ABO- og RhD-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45487
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Typing av M og N
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54764
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Saltvannsteknikk. Manuell og automatisert.
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Lewis (Le(a)/Le(b))
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54766
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Enzymteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Kidd (Jk(a)/Jk(b))
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54766
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Enzymteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Typing av cellano (k)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54766
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Enzymteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Typing av P1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54766
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Enzymteknikk. Automatisert og manuell.
Objekt
Blod
Parameter
Utredning ved mistanke om hemolytisk ssykdom hos nyfødt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16054
Merknad
Objekt
Fæces
Parameter
Kalprotektin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36126, 35945
Merknad
Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-CCP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30962
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-tTG IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30962
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
C3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22413
Merknad
Nefelometri BN Prospec Atellica Neph 630 .
Objekt
Serum
Parameter
C4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22413
Merknad
Nefelometri BN Prospec Atellica Neph 630 .
Objekt
Serum
Parameter
Frie lette kjeder, Kappa
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22413
Merknad
Nefelometri BN Prospec Atellica Neph 630 .
Objekt
Serum
Parameter
Frie lette kjeder, Lamda
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22413
Merknad
Nefelometri BN Prospec Atellica Neph 630 .
Objekt
Serum
Parameter
RF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22413
Merknad
Nefelometri BN Prospec Atellica Neph 630 .
Objekt
Serum
Parameter
IgA IgA pediatrisk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22413
Merknad
Nefelometri BN Prospec Atellica Neph 630 .
Objekt
Serum
Parameter
Parietalceller IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30962
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Intrinsisk faktor AS
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30962
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
IgM IgM pediatrisk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22413
Merknad
Nefelometri BN Prospec Atellica Neph 630 .
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot MPO
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot PR3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot GBM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot Kardiolipin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgM antistoff mot Kardiolipin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot Beta-2 Glykoprotein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgM antistoff mot Beta-2 Glykoprotein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot dsDNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot Kromatin (Nukleosom)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot Ribosomalt P
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot SS-A 60
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot SS-B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot SS-A 52
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot Sm
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot SmRNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot RNP 68
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot Jo-1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot Centromer B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
Anti-deamidert gliadin IgG (a-DGP IgG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30962
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Total IgE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22685
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Spesifikk IgE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22685
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia 1000
Objekt
Serum, spinalvæske
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22413
Merknad
Nefelometri BN Prospec Atellica Neph 630 .
Objekt
Serum, spinalvæske
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22413
Merknad
Nefelometri BN Prospec Atellica Neph 630 .
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Aferesetapping (ery.- og trc.konsentrat, samt plasma)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
00508
Merknad
Trima
Objekt
Blodgiver
Parameter
Undersøkelse av blodgiver før tapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38870
Merknad
Intervju & gjennomgang av elektronisk spørreskjema
Objekt
Blodgiver
Parameter
Elektronisk spørreskjema
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21311
Merknad
Basert på veileder for transfusjonstjenesten i Norge (Utg. 7.3)
Objekt
Blodgivere
Parameter
Godkjenning av nye blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43329
Merknad
Vurdering av elektronisk spørreskjema og analysesvar
Objekt
Blodgivere
Parameter
Fullblodtapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
00427
Merknad
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Produksjon og produktkontroll av fullblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52891 53194
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Spesifikasjoner for alle blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52380 53347 53348 53349 53350 53351 53352
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Oppfølging av ikke-negative smittetester
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D17922 D22043 D46044
Merknad
M02 Patologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vevsmateriale fra cervix
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54495, 29189, 29187, 02170
Merknad
Mikroskopisk undersøkelse av vev farget med HE og evt. immunhistokjemi, se M0210
M0210 Patologi, histopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev, ufiksert
Parameter
Undersøkelse av frysesnitt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
02063, 02064, 29209
Merknad
Frysesnitt, HE-farging
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Farging av vevssnitt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52009, 02064
Merknad
Tissue-Tek Prisma & Film, HE farging og spesialfarging. Manuelle metoder for spesialfarging.
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Sure muciner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52009, 01974
Merknad
BenchMark Special Stains,, Alcian farging
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Nøytrale mucopolysakkarider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52009, 01984
Merknad
BenchMark Special Stains, PAS farging
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Mycobakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
01986, 52009
Merknad
BenchMark Special Stains, Ziehl Nielsen farging
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52009, 01984
Merknad
BenchMark Special Stains, PAS Light green farging
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
01976, 52009
Merknad
BenchMark Special Stains, Berlinerblå farging
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Påvisning av mastceller
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
01954, 52009
Merknad
BenchMark Special Stains, Giemsa farging,
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Reticulære fibre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
01956, 52009
Merknad
BenchMark Special Stains, modifisert Gordon & Sweet farging
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Leverpatologi, differensiering mellom nekrose og fibrose .
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29575, 52009
Merknad
BenchMark Special Stains, Masson Trikrom farging .
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Bindevev, fibrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
01981
Merknad
Manuell metode, Lendrum farging
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Elastiske fibre, kollagen og cytoplasma
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18377, 52009
Merknad
BenchMark Special Stains., Elastin Van Gieson farging
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Generell immunologisk påvisning av protein/antigen i vev
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52714, 54664, 35680, 54625, 54627 og 54629
Merknad
BenchMark Ultra Roche, Leica CV5030 Glass Coverslip, OMNIS, Autostainer og PT Link Dako
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Påvisning av amyloid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
01977, 52009
Merknad
BenchMark Special Stains.Congofarging
M0230 Patologi, cytopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Celler fiksert
Parameter
Standardfarging, fikserte celler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
01893, 01883
Merknad
PAP, Leica ST 5020
Objekt
Celler ufikserte
Parameter
Standard farging
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
01890, 01883
Merknad
MGG, Leica ST 5020
Objekt
Celler ufikserte
Parameter
Hurtigfarging
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33291
Merknad
Hemacolor
Objekt
Væskebasert cytologi
Parameter
Preparering væskebasert cytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30139
Merknad
ThinPrep 5000
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16669
Merknad
Impedans Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16670
Merknad
Fotometri Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16668
Merknad
Optisk måling Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16673 19613
Merknad
Impedans, optisk og fluorescense Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
HbA1C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29531
Merknad
Tosoh, G11
Objekt
Plasma
Parameter
PTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25478
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Plasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21933
Merknad
Klott analyse STA-PTTA
Objekt
Plasma
Parameter
D-Dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22153
Merknad
Latex immunagglutinasjon STA-LIATEST
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23390
Merknad
Modifisert von Clauss klott metode STA-FIBRINOGEN
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23144
Merknad
Owren klott metode STA-SPA+
Objekt
Serum, plasma
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15312
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15315
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30256
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Ca 125
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30259
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15545
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15338
Merknad
ISE Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15326
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kolesterol, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15339
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16069
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Alkalisk fosfatase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15318
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Amylase, Pankreas
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19063
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15322
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Bilirubin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15325
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CK total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15327
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CK MB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15356
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15329
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15908
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15909
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15332
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16064
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
FT3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15910
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
FT4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16315
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15337
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15333
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15526
Merknad
Immunturbidimetri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HCG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15354
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HDL kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15544
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
SHBG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16067
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16068
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15540
Merknad
Immunturbidimetri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
PSA total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15549
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Triglycerider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15351
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15344
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
LDL kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15345
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16065
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15346
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15349
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15348
Merknad
ISE Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Pro BNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15548
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16062
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16061
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15350
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Troponin T STAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15546
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15911
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Urinstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15352
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Urinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15353
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15907
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16063
Merknad
ECLIA Cobas pro/pure
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15342
Merknad
Fotometri Cobas pro/pure
Objekt
Urin
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54465
Merknad
Immunturbidimetri Cobas pro/pure
Objekt
Urin
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15960
Merknad
Turbidimetri Cobas pro/pure
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Abdominal kirurgi, dypere puss
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03906
Merknad
Anaerob og aerob dyrkning
Objekt
Abscesser
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03956
Merknad
Mikroskopi, anaerob og aerob dyrkning
Objekt
Aspirat
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03950
Merknad
Mikroskopi, anaerob og aerob dyrkning
Objekt
Bakterie- & soppkulturer (renkultur)
Parameter
Identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39252
Merknad
Massespektrometri MaldiTof
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
VanA og vanB gener
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44037, 44181, 49713
Merknad
Sanntids PCR, GeneXpert
Objekt
Bakteriekultur (renkultur)
Parameter
Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
04510
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Biopsier
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03947
Merknad
Mikroskopi, anaerob og aerob dyrkning
Objekt
Blod
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03174
Merknad
Mikroskopi, anaerob og aerob dyrkning
Objekt
Bronkial skyllevæske, indusert sputum, ekspektorat og pleuravæske, pleuravæske
Parameter
Legionella spp. DNA / Legionella pneumophila DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55180
Merknad
Sanntids PCR, Lightmix
Objekt
Diverse, hovedsakelig hals, nese, perineum og sår/hud
Parameter
Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
08695
Merknad
Dyrkning Selektiv chromogen agar
Objekt
Fostervann/overflatedyrkning fra nyfødte
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
04010
Merknad
Aerob dyrkning
Objekt
Fæces
Parameter
Salmonella sp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03087, 53423
Merknad
Aerob dyrkning, Sanntids PCR, BD max
Objekt
Fæces
Parameter
Shigella sp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28770, 53423
Merknad
Aerob dyrkning, Sanntids PCR, BD max
Objekt
Fæces
Parameter
Campylobacter sp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03089, 53423
Merknad
Mikroaerob dyrkning, Sanntids PCR, BD max
Objekt
Fæces
Parameter
Yersinia enterocolitica
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03090, 53423
Merknad
Aerob dyrkning, Sanntids PCR, BD max
Objekt
Fæces, bakteriekultur
Parameter
Clostridium difficile toxin A & B DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20717
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Fæces, bakteriekultur
Parameter
Enterohemorragisk E. coli (EHEC) DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19243, 53423
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet, BD max
Objekt
Fæces, rektalpensel
Parameter
Ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL), påvisning i Enterobacterales, Pseudomonas og Acinetobacter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38619, 40928, 41416, 53538
Merknad
Aerob dyrkning, Immunkromatografisk hurtigmetode, Selektiv chromogen agar
Objekt
Fæces, rektalpensel og andre lokalisasjoner som kan være infisert
Parameter
Vancomycin resistente enterokokker (VRE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
09666, 09669
Merknad
Aerob dyrkning Selektiv chromogen agar
Objekt
Genital-, rektal-, og urinprøver fra gravide i siste trimester
Parameter
Betahemolytiske streptokokker gr. B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
05474, 03305
Merknad
Aerob dyrkning
Objekt
Genitalprøver
Parameter
Betahemolytiske streptokokker Pneumokokker Haemophilus influenzae Staphylococcus aureus Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31578
Merknad
Aerob og anaerob dyrkning
Objekt
Hals, nese, perineum, sår/puss
Parameter
Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49713, 38543
Merknad
Sanntids-PCR GeneXpert
Objekt
Halssekret
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03675
Merknad
Aerob dyrkning
Objekt
Hud, hår, negl
Parameter
Dermatofytt DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30960
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Kateter
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03946
Merknad
Aerob dyrkning
Objekt
Ledd- og bursavæske
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
04936
Merknad
Mikroskopi, anaerob og aerob dyrkning
Objekt
Leddvæske, spinalvæske, biopsi
Parameter
Borrelia burgdorferi gruppen DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22945
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Nedre luftveier
Parameter
Mycobacterium tuberculosis kompleks/Rifampicin (MTB/RIF Ultra)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45257, 44142, 49713
Merknad
Sanntids PCR, GeneXpert
Objekt
Nekrotiske, diabetes- og liggesår