Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 201

Helse Nord-Trøndelag HF

Klinikk for intern service, Avdeling for Laboratoriemedisin

Sykehusene Levanger og Namsos
7600 Levanger

Telefon: 7409 8000
E-post: post@hnt.no
Hjemmeside: http://www.hnt.no/laboratoriemedisin
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2022
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Levanger
Kirkegata 2
7600 LevangerPermanent laboratorium
M01 Immunologi og transfusjonsmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping: Jka
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4806
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping: Fya
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3976
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping: M
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3979
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
ABO- og Rh(D)-typing inkl. DAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4543
Merknad
Manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
ABO- og Rh(D)-typing, inkl. DVI
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11408
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Svak D
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4348
Merknad
Manuell gelteknikk (LIAT),automatisk gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
DAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4528
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping: Jkb
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30484
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping: Kpa
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30500
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping: P1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30502
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping: Lua
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30499
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping: Lea
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30485
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping: Leb
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30481
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping: Cw
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30457
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping: Fyb
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30506
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping: S
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30507
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping: s
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30508
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
IgG og C3d
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4976
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Fenotyping: E, C, c, e, K
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3381
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Rh(D)-typing, glass
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3919
Merknad
Manuell glassteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Dataforlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26380
Merknad
ProSang
Objekt
Blod, plasma
Parameter
ABO- og Rh(D)-typing med celletyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11175
Merknad
Automatisert gelteknikk Manuell gelteknikk
Objekt
Blod, plasma
Parameter
ABO-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3722
Merknad
Manuell,direkte agglutinasjon på bioplate
Objekt
Plasma
Parameter
Enkelt forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4435
Merknad
Manuell gelteknikk
Objekt
Plasma
Parameter
Antistofftitrering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4788
Merknad
Manuell gelteknikk (LIAT)
Objekt
Plasma
Parameter
Antistoffscreening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4155
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Plasma
Parameter
Utvidet forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4533
Merknad
Automatisert gelteknikk Manuell gelteknikk (LIAT)
Objekt
Plasma
Parameter
Identifisering av antistoff (IAT/PEG og PEG-absorbsjon)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13846, 4792
Merknad
Manuell gelteknikk
Objekt
Plasma
Parameter
Identifisering av antistoff (LIAT, enzym, saltvann)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4588
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Registrering, prøveutvalg og godkjenning av blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1943, 5147, 5532
Merknad
Ikke relevant
Objekt
Blodgivere
Parameter
Tapping av blodgivere (vanlig tapping/single donor og Aferesetapping/Doble SAG/ Trombocytter / Plasma) 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1224, 31879, 5134
Merknad
Ikke relevant
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodprodukt
Parameter
Erytrocyttkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30581
Merknad
Ikke relevant
Objekt
Blodprodukt
Parameter
Plasma
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31543
Merknad
Ikke relevant
Objekt
Blodprodukt
Parameter
Trombocyttkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31535
Merknad
Ikke relevant
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Vankomycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13278
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13027
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13028
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10589
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Gentamicin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10159
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Salisylat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13029
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Tobramycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13030
Merknad
Fotometrisk, Alinity
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6885
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Blod
Parameter
LPK 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5563 
Merknad
Optisk, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
MCH 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5567 
Merknad
Beregnet, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
MCV 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5567 
Merknad
Beregnet, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5561 
Merknad
Impedanse, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
EPK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5560
Merknad
Impedanse/optisk, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
EVF 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5555 
Merknad
Summert alle single impulser i RBC-kanalen, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5475 
Merknad
Fotometrisk, Sysmex
Objekt
Plasma
Parameter
Ammoniakk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17658
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Plasma
Parameter
Homocystein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20802
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Plasma
Parameter
D-Dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35156
Merknad
Sysmex CS
Objekt
Plasma 
Parameter
PT-INR 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5669 
Merknad
Clotmetode Sysmex CS-2500
Objekt
Serum
Parameter
RF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10582
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum 
Parameter
PSA 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5304 
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9487
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9490
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9930
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
B-hCG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6433
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5307
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
PTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13033
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Troponin I
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11281
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Konjugert bilirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12927
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5544
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Vitamin D 25-OH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18188
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Transferrinmetning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5544 5410
Merknad
Beregnet, Alinity
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Ukonjugert bilirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12927
Merknad
Beregnet, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
Protein 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5547 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
TIBC 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5544 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
Triglycerider 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5550 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
TSH 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5302 
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
Urat 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5551 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
LD 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5445 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
LDL-kolesterol 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5717 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
HDL-kolesterol 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5406 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
Jern 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5410 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
Kolesterol 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5329 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
Ferritin 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5211 
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
Fritt T4 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5303 
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
GT 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5379 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
ALAT 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5296 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
Albumin 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5298 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
ALP 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5308 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
ASAT 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5313 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
Vitamin B12 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5305 
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
Bilirubin 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5548 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
CK 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5314 
Merknad
Fotometrisk Alinity
Objekt
Serum, plasma 
Parameter
CRP 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5315 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, Plasma, Blod
Parameter
FIB-4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5296 5313 5561
Merknad
Beregnes av ASAT, ALAT og trombocytter
Objekt
Serum, plasma, spinalvæske
Parameter
Glukose 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5378 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Fosfat 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5318
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Amylase 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5309 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Kalsium 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5328 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10116
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma, urin 
Parameter
Kreatinin 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8237 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma, urin 
Parameter
Karbamid (urea) 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5422 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma, urin 
Parameter
Kalium 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5414
Merknad
Ioneselektiv indirekte metode, Alinity
Objekt
Serum, plasma, urin 
Parameter
Natrium 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5545 
Merknad
Ioneselektiv indirekte metode, Alinity
Objekt
Serum,plasma
Parameter
Non-HDL-Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5329 5406
Merknad
Beregning
Objekt
Urin
Parameter
Protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10588
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Urin 
Parameter
Mikroalbumin 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5704 
Merknad
Fotometrisk, Alinity
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bakterie og gjærsoppkolonier
Parameter
Identifikasjon av bakterier og gjærsopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24204
Merknad
Masse spektrometri MaldiTof
Objekt
Blodkulturer
Parameter
Patogene mikrober
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5716
Merknad
Dyrking, påvisning og identifisering. Instr. BACTEC FX
Objekt
Cervix- , urethra- og øye-materiale 
Parameter
Gonokokker
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5935
Merknad
Dyrking, påvisning og identifisering
Objekt
Cervix- og urethra-materiale 
Parameter
Gardnerella
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5973
Merknad
Dyrking, påvisning og identifisering
Objekt
Cervix- og urethra-materiale 
Parameter
Generell bakteriell utsæd
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5979
Merknad
Dyrking, påvisning og identifisering
Objekt
Cervix- og urethra-materiale 
Parameter
Gjærsoppdyrking
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5845
Merknad
Dyrking, påvisning og identifisering
Objekt
Fæces
Parameter
Campylobacter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5898
Merknad
Dyrking, påvisning og identifisering.
Objekt
Fæces
Parameter
Salmonella
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5922
Merknad
Dyrking, påvisning og identifisering.
Objekt
Fæces
Parameter
Shigella
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5924
Merknad
Dyrking, påvisning og identifisering.
Objekt
Fæces
Parameter
Yersinia
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5930
Merknad
Dyrking, påvisning og identifisering.
Objekt
Intravasal kateterspiss
Parameter
Patogene mikrober
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3907
Merknad
Dyrking, påvisning og identifisering.
Objekt
Materiale fra nese, hals, perineum , sår og eksem
Parameter
Methicillin resistent Staphylococcus aureus, MRSA 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11423
Merknad
Dyrkning, påvisning og identifisering
Objekt
Pussprøver fra hud, vev etc.
Parameter
Patogene mikrober
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4127
Merknad
Dyrking, påvisning og identifisering.
Objekt
Renkultur av bakterier fra humant materiale
Parameter
Resistensbestemmelse Phoenix
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15999
Merknad
Metode basert på BD Phoenix maskin
Objekt
Renkultur av bakterier fra humant materiale
Parameter
Identifisering Phoenix
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15999
Merknad
Metode basert på BD Phoenix maskin
Objekt
Renkultur av bakterier fra humant materiale
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13472, 13473, 6659
Merknad
Agardiffusjon (lapper) og MIC-bestemmelse
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Patogene mikrober 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6025
Merknad
Dyrking, påvisning og identifisering
Objekt
Sterile væsker og trombocytt-konsentrat
Parameter
Patogene mikrober
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5067
Merknad
Bactec FX. Dyrking, påvisning og identifisering.
Objekt
Urin
Parameter
Patogene mikrober
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5280
Merknad
Dyrking påvisning og identifisering.
Objekt
Urin, cervix-, urethra-, vaginal-, rektum- og halssekret
Parameter
Neisseriae gonorrhoeae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29564
Merknad
Nukleinsyreamplifisering Panther
Objekt
Urin, cervix-, urethra-, vaginal-, rektum- og halssekret
Parameter
Chlamydia trachomatis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29564
Merknad
Nukleinsyreamplifisering Panther
Objekt
Urin, cervix-, urethra-, vaginalsekret
Parameter
Mycoplasma genitalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29599
Merknad
Nukleinsyreamplifisering Panther
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
HBcore- antistoff 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9454
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum
Parameter
HBsAg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7569
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum
Parameter
HBsAntistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10227
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum
Parameter
HCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7567
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Rubella
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7450
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Syfilis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8119
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum
Parameter
HIV Ag/As Combo 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7565
Merknad
CMIA, Alinity
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient, blodgiver, donor, forsøksdeltaker 
Parameter
Blodprøvetaking
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4540
Merknad
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping blodtypeantistoff blodtypeantigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under immunologi og transfusjonsmedisin (M01) Prosedyre for FA: ID logg:26288
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske analytter Biokjemiske analytter Koalulasjons analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre for FA: ID logg: 26288
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Farmakologiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under klinisk farmakologi (M04) Prosedyre for FA: ID logg:26288
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Sterile væsker Kroppssekret Kroppsvæsker Bakteriestammer Kolonier
Parameter
Bakterier Sopp Virus Antistoff/antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk mikrobiologi (M1610 og M1660) Prosedyre for FA: ID logg:26288
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Namsos
Havikvegen 8
7803 NamsosPermanent laboratorium
M01 Immunologi og transfusjonsmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Rh(D)-typing, glass 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3919 
Merknad
Manuell glassteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping: M 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3979 
Merknad
Automatisert gelteknikk, Manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Fenotyping E, C, c, e, K 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3381 
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping: Jka
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4806 
Merknad
Automatisert gelteknikk, Manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping: Fya
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3976 
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Svak D
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4348 
Merknad
Automatisert gelteknikk, Manuell gelteknikk (LIAT)
Objekt
Blod
Parameter
IgG og C3d
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4976
Merknad
Manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Dataforlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26380
Merknad
ProSang
Objekt
Blod
Parameter
ABO- og Rh(D)-typing, inkl. DVI
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11408
Merknad
Automatisert gelteknikk, manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
DAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4528
Merknad
Manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping: Cw
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30457
Merknad
Automatisk gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
ABO- og Rh(D)-typing inkl. DAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4543
Merknad
Manuell gelteknikk
Objekt
Blod, plasma
Parameter
ABO og Rh(D)-typing med celltyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11175
Merknad
Automatisert gelteknikk Manuell gelteknikk
Objekt
Blod, plasma
Parameter
ABO-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3722 
Merknad
Manuell, direkte agglutinasjon på bioplate
Objekt
Plasma
Parameter
Enkelt forlik 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4435 
Merknad
Manuell gelteknikk
Objekt
Plasma
Parameter
Utvidet forlik 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4533 
Merknad
Automatisk gelteknikk, Manuell gelteknikk (LIAT)
Objekt
Plasma 
Parameter
Antistoffscreening 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4155 
Merknad
Automatisert gelteknikk, Manuell gelteknikk
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Tapping av blodgivere (vanlig tapping/single donor og Aferesetapping/Doble SAG / Plasma) 
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1224, 5134
Merknad
Ikke relevant
Objekt
Blodgivere
Parameter
Registrering, prøveutvalg og godkjenning av blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1943, 5147, 5532
Merknad
Ikke relevant
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodprodukt
Parameter
Erytrocyttkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30581
Merknad
Ikke relevant
Objekt
Blodprodukt
Parameter
Plasma
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31543
Merknad
Ikke relevant
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13027
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Digoxin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15856
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Gentamicin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10159
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10589
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13028
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Salisylat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13029
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Tobramycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13030
Merknad
Fotometrisk, Alinity
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6885
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Blod
Parameter
EPK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5560
Merknad
Impedanse/optisk, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
EVF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5555
Merknad
Summert alle single impulser i RBC-kanalen, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5475
Merknad
Fotometrisk, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
LPK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5563
Merknad
Optisk, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5567
Merknad
Beregnet; Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5567
Merknad
Beregnet, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5561
Merknad
Impedanse, Sysmex
Objekt
Plasma
Parameter
PT-INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5450
Merknad
StaCompact, clotmetode
Objekt
Plasma
Parameter
D-Dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6900
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6267
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum
Parameter
CA125
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6269
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5304
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5547
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
TIBC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5544
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5544
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Triglycerider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5550
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5302
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Urat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5551
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5329
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5445
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
LDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5717
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5406
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5410
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10116
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
B-hCG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6433
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5307
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Troponin I
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11281
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24628
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Transferrinmetning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5544 5410
Merknad
Beregnet, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5211
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Fritt T4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5303
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5313
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5305
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Bilirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5548
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5314
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5315
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5379
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5296
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5298
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
ALP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5308
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20420
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Vitamin D 25-OH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18188
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma, spinalvæske
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5378
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5318
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Amylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5309
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Karbamid (urea)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5422
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5414
Merknad
Ioneselektiv indirekte metode, Alinity
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8237
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5545
Merknad
Ioneselektiv indirekte metode, Alinity
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5328
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Serum, plasma,blod
Parameter
FIB-4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5296 5313 5561
Merknad
Beregnet av ALAT, ASAT og trombocytter
Objekt
Serum,plasma
Parameter
Non-HDL-Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5406, 5329
Merknad
Beregning
Objekt
Urin
Parameter
Protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10588
Merknad
Fotometrisk, Alinity
Objekt
Urin
Parameter
Mikroalbumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5704
Merknad
Fotometrisk, Alinity
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient, blodgiver, donor, forsøksdeltaker
Parameter
Blodprøvetaking
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4540
Merknad
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping blodtypeantistoff blodtypeantigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under immunologi og transfusjonsmedisin (M01) Prosedyre for FA: ID logg:26288
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske analytter Biokjemiske analytter Koagulasjons analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre for FA: ID logg: 26288
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Serum, plama
Parameter
Farmakologiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under klinisk farmakologi (M04) Prosedyre for FA: ID logg:26288
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.