Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 195

Vestre Viken HF

Klinikk for medisinsk diagnostikk

Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 92816180
E-post: akkreditering@vestreviken.no
Hjemmeside: https://www.vestreviken.no/lab
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Hallingdal sjukestugu, pilotlab, Seksjon Ringerike
Helsetunvegen,
ÅlPermanent laboratorium
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgiver
Parameter
Blod til preparering og testing av blodkomponenter, inkludert lagring og transport
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
107305 105914
Merknad
Metoder basert på 1. Veileder for transfusjonstjenesten 2. Blodforskriften 3. Guide to preparation, use and quality assurance of blood components
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
53595
Merknad
Impedans Advia 560
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60375
Merknad
Impedans Adiva 560
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60491
Merknad
Fotometri Adiva 560
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61110
Merknad
Impedanse Advia 560
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient, blodgiver
Parameter
Blod til medisinsk-biokjemiske, mikrobiologiske, immunologiske og transfusjonsmedisinske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3935
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapilllær punksjon
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske analytter Klinisk kjemiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre for FA: ID endringslogg: 37156
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos laboratoriet.
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon Bærum,
Sogneprest Munthe Kaas vei 100
GjettumPermanent laboratorium
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Titrering av antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60751 61450
Merknad
Indirekte antiglobulinteknikk, DiaMed. Manuell
Objekt
Blod
Parameter
Automatisert: ABO/RhD typing ABO/RhD typing DAT på nyfødte Antigentypinger: Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s M, Cw, Lea, Leb, Lua, Kpa Antistoffidentifisering; Antistoffscreening; Enkelt forlik Poly- og monospesifikk DAT Rh/Kell fenotyping Svak D/D6 typing på Rh(D) negative blodgivere og barn under 3 mnd. Utvidet forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
74375
Merknad
Ortho Vision I og II: Agglutinasjon / Indirekte antiglobulin teknikk
Objekt
Blod
Parameter
ABO-typing på bioplate
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12421
Merknad
Agglutinasjon, manuell Seraclone
Objekt
Blod
Parameter
Rh(D)-typing i glass
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33452
Merknad
Agglutinasjon, manuell ImmuCor
Objekt
Blod
Parameter
ABO/D / direkte antiglobulintest på nyfødte
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12499
Merknad
Agglutinasjon, manuell DiaMed
Objekt
Blod
Parameter
Antistoff screening med gelkort
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12504
Merknad
Indirekte antiglobulin teknikk, manuell DiaMed
Objekt
Blod
Parameter
Antistoff identifisering med gelkort
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24540
Merknad
Indirekte antiglobulin teknikk, manuell DiaMed
Objekt
Blod
Parameter
Fenotyping på gelkort
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12720
Merknad
Agglutinasjon, manuell DiaMed
Objekt
Blod
Parameter
Direkte antiglobulintest på gelkort
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12792
Merknad
Agglutinasjon, manuell DiaMed
Objekt
Blod
Parameter
Monospesifikk DAT, IgG og C3d på gelkort
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12802
Merknad
Agglutinasjon, manuell DiaMed
Objekt
Blod
Parameter
ABO/D-typing med serumkontroll på gelkort
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12806
Merknad
Agglutinasjon, manuell DiaMed
Objekt
Blod
Parameter
A1-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13607
Merknad
Agglutinasjon, glassteknikk
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgiver
Parameter
Registrering, intervju og tapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
109177 105914
Merknad
Metoder basert på 1. Veileder for transfusjonstjenesten 2. Blodforskriften 3. Guide to preparation, use and quality assurance of blood components
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fullblod fra tapping
Parameter
Automatisk fullblodprosessering vha Reveos sentrifuge: erytrocyttkonsentrat, IPU og plasma
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
104777 104796 105192 106561 106606
Merknad
Metoder basert på 1. Veileder for transfusjonstjenesten 2. Blodforskriften 3. Guide to preparation, use and quality assurance of blood components
Objekt
IPU
Parameter
Tillaging av trombocyttkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
104696
Merknad
Objekt
Plasma
Parameter
Innfrysing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
88340 109369
Merknad
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Utlevering av blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4880 12230 13623 4842 30082 96136 12221 13222 100697 12156 101966 102520 104052 104053 100591
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Ulevering av kriseblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
99067
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Bestilling av blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6314
Merknad
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61110
Merknad
Fluoresence Flowcytometri Sysmex XN-2000
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
53595
Merknad
Fluoresence flowcytometri Sysmex XN-2000 / Impedans
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60491
Merknad
Fotometri Sysmex XN-2000
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60375
Merknad
Fluoresence flowcytometri Sysmex XN-2000 / Impedans
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47951
Merknad
Kromatografi Tosoh G8
Objekt
Plasma
Parameter
PTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
77854
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Plasma
Parameter
Homocystein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
77609
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Plasma
Parameter
D-Dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
72259
Merknad
Immunturbedimetri Sysmex CS 5100 Sysmex CA-660
Objekt
Plasma
Parameter
PT-INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
64160
Merknad
Clotteknikk,optisk metode Sysmex CS 5100 Sysmex CA-660 (nytt 2018)
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin B12, aktiv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47799
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
76796
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Digoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55726
Merknad
Immunoassay Cobas e411
Objekt
Serum
Parameter
SHBG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49259
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
76728
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
LDL
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61942
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
76734
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
NT-Pro BNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58621
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
73347
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61949
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60031
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
81059
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
77852
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49243
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Vancomycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
76399
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60281
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
64720
Merknad
Indirekte potensiometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Klor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
64703
Merknad
Indirekte potensiometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Amylase total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58307
Merknad
Fotometri, Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Cystatin C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
75764
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
ALP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58301
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47770
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Amylase, pankreas
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58307
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58581
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
CK, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58863
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Gamma GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
64155
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
LDH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58880
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58294
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin, konjugert
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47921
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
HDL-Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61936
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60021
Merknad
Fotorimetri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
77851
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Protein, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
59320
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Triglycerider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61948
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Urinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
77753
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Urinstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
53457
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58879
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
59454
Merknad
Nefelometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
62641
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
62642
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
62643
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Transferrinreseptor (TfR)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60305
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Transferrinmetning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60222
Merknad
Beregnet
Objekt
Serum
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
76400
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Paracetamol (Acetaminofen)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65484
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Gentamicin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
53235
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
64723
Merknad
Indirekte potensiometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54694
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum
Parameter
CA125
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58780
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58781
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
59468
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48032
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Folat (Folsyre)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54727
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
T3, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
59648
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
T4, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
59649
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
59573
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
76797
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
HCG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
59466
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
77853
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
Troponin I
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61959
Merknad
Immunoassay Atellica
Objekt
Serum
Parameter
S100B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
94674
Merknad
Immunoassay Cobas e411
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Bilirubin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47921
Merknad
Fotometri Atellica
Objekt
Serum, plasma, spinalvæske
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
59450
Merknad
Fotometri Atellica
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Abscessinnhold, puss
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65612
Merknad
Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Bihulesekret
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65448
Merknad
Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Biopsier og vevsbiter
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65621
Merknad
Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Blod
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65487 68927
Merknad
Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Ekspektorat
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65452
Merknad
Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Fæces
Parameter
ESBL-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11935
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Fæces
Parameter
Clostridioides difficile Toxin A og B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
101372 101326
Merknad
EIA test Quick Check PCR
Objekt
Fæces
Parameter
VRE-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11934
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Fæces
Parameter
VRE-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
110153
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Genitalprøver
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65517
Merknad
Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Halssekret
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65451
Merknad
Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Humant materiale fra normalt sterile områder og flytende humant materiale
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24135 70701
Merknad
Lysmikroskopi
Objekt
Humant materiale fra normalt sterile områder og flytende humant materiale
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24074
Merknad
Akridinorange-farging og fluorescens-mikroskopi
Objekt
Intravasale katetre
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65614
Merknad
Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Materiale fra normalt sterile hulrom
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65618
Merknad
Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Morsmelk
Parameter
Påvisning av bakterier og sopp. Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
110117
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Nese, hals, perineum, sår
Parameter
Acinetobacter baumanii - Karbapenemaseproduserende - screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27525
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Nese, hals, perineum, sår
Parameter
MRSA-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50559 57191 43716
Merknad
Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Nese, hals, perineum, sår
Parameter
MRSA-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
110256 75525
Merknad
PCR
Objekt
Nese, lysker, aksiller, sår, dren, urin, tubesekret, øre
Parameter
Candida auris - screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
109500
Merknad
Dyrkning, identifikasjon
Objekt
Nesesekret, nasofarynxprøve
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65450
Merknad
Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Renkultur, bakterier
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36378
Merknad
Agardiffusjon/lappediffusjon
Objekt
Renkultur, bakterier
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60875
Merknad
Agar gradient metode / MIC Test Strip
Objekt
Renkultur, bakterier
Parameter
Identifikasjon og resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43463 43466
Merknad
Vitek 2
Objekt
Renkultur, bakterier og sopp
Parameter
Identifikasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
62910 63993 68927
Merknad
Massespektrometri MALDITOF
Objekt
Sekret fra cervix, urethra, vagina og hals Urin
Parameter
Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43045, 110556
Merknad
Spesialmedium Aptima Gen-Probe Panther
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65497
Merknad
Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Sårsekret
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65609
Merknad
Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Trakeal- og bronkialmateriale
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65459
Merknad
Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Urin
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65514
Merknad
Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Urin
Parameter
Legionella pneumophila serogruppe 1 antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24181
Merknad
Immunologisk antigen-antistofftest
Objekt
Urin
Parameter
Pneumokokk antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24398
Merknad
Immunologisk antigen-antistofftest
Objekt
Vaginalsekret, urin
Parameter
Str.gr.B-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50010
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Øresekret
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65373
Merknad
Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Øyesekret
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65366
Merknad
Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Hals-/neseprøve
Parameter
Korona-SARS-CoV-2-virus Influensa A + B RSV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
104922
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Hals-/neseprøve
Parameter
Korona-SARS-CoV-2-virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
106565 104853
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Hals-/neseprøve
Parameter
Korona-SARS-CoV-2-virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
106294
Merknad
Aptima Gen-Probe Panther
Objekt
Nasopharynx, hals
Parameter
Influensa A og B virus, RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
109208
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Nasopharynx, nasopharynxaspirat
Parameter
Respiratorisk syncytial virus, RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
109208
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
EBV VCA IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103713
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum
Parameter
EBV VCA IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103713
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum
Parameter
EBV EBNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103713
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Toxoplasma IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103715
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Toxoplasma IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103715
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum
Parameter
HAV-IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103708
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum
Parameter
HAV-IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103708
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum
Parameter
HBsAg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103265
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Anti-Hbcore
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103265
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Anti-HBs
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103265
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Anti-HCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103674
Merknad
CMIA Alinity i Immunoblot RecomLine
Objekt
Serum
Parameter
Rubella IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103706
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Syfilis IgG/IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103704
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum
Parameter
CMV-IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103714
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum
Parameter
HIV Ag/Ab combo
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103680
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum
Parameter
CMV-IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103714
Merknad
CMIA Alinity
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient, blodgiver
Parameter
Blod til medisinsk-biokjemiske, mikrobiologiske, immunologiske og transfusjonsmedisinke analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3935
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod og blodkomponenter
Parameter
Blodtyping - blodtypeantistoff og blodtypeantigen Antistoff Antigen Allergener Komplementfaktorer Immunoglobuliner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under immunologi (M01) samt blodtyping og antistoffbestemmelse (M0110) Prosedyre for FA: ID endringslogg: 37156
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos laboratoriet.
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske analytter Klinisk kjemiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre for FA: ID endringslogg: 37156
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos laboratoriet.
Objekt
Luftveisprøver Sterile væsker Biopsier og vev Kroppssekreter Kroppsvæsker Bakteriestammer Kolonier Urin
Parameter
Bakterier Sopp Virus Parasitter Antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk mikrobiologi (M16) Prosedyre for FA: ID endringslogg: 37156
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos laboratoriet.
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon Drammen,
Dronninggt. 28
DrammenPermanent laboratorium
M01 Immunologi og transfusjonsmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
RNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28033
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Actin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34910
Merknad
ELISA, manuell
Objekt
Serum
Parameter
AGBM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54649
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
ANA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42841
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42841
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
SM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28033
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
CENT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28033
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Jo1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28033
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
SSBLa
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28033
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
SSARo
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28033
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Scl70
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28033
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
ANCA PR3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54648
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
CCP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27942
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
AtTGLU
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54000
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Intr.f
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38553
Merknad
ELISA. Manuell
Objekt
Serum
Parameter
M2as
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38463
Merknad
ELISA, manuell
Objekt
Serum
Parameter
Anti-TSH-R (TRAS)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
83937
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
ANCA MPO
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54648
Merknad
FEIA Phadia 250
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
ABO/Rh(D) typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
85569
Merknad
Agglutinasjon, manuell Ortho
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffidentifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24540
Merknad
IAT, gelkort, manuell BioRad
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffscreening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12504
Merknad
IAT, gelkort, manuell BioRad
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffidentifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22257
Merknad
IAT, kasetter, manuell Ortho
Objekt
Blod
Parameter
DAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36796
Merknad
DAT, manuell glassteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Poly og Monospesifikk DAT, IgG og C3d
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
93533
Merknad
DAT, manuell Ortho
Objekt
Blod
Parameter
Rhesus og Kell antigenbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
85571
Merknad
Agglutinasjon, kassetter, manuell Ortho
Objekt
Blod
Parameter
Titrering av anti-A og anti-B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36793
Merknad
IAT, manuell Ortho
Objekt
Blod
Parameter
Utvidet forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11712
Merknad
IAT, gelkort, manuell BioRad
Objekt
Blod
Parameter
A1-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
92246
Merknad
Agglutinasjon, manuell glassteknikk
Objekt
Blod
Parameter
AB0-, Rh-typing og DAT (barn <3 måneder)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
88780
Merknad
Agglutinasjon, manuell Ortho Vision
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping på Lua, Kpa, FyA, FyB, S og lille-s
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
107075
Merknad
Indirekte antiglobulin teknikk. Manuell Ortho
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffscreening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
85572
Merknad
IAT, kassetter, manuell Ortho
Objekt
Blod
Parameter
Enkelt forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12192
Merknad
Saltvannsteknikk, manuell glassteknikk eller ved Ortho Vision
Objekt
Blod
Parameter
Utvidet forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
88782
Merknad
IAT, kassetter, manuell Ortho
Objekt
Blod
Parameter
Automatisert: AB0/Rh-typing Antistoffscreening Antistoffidentifisering Rh/K fenotyping AB0, Rh og DAT på nyfødte. Utvidet forlik. Svak D/D6 typing på Rh(D) negative blodgivere og barn under 3 mnd. Antigentyper: Fya, Fyb, Jka, Jkb, Lea, Leb, M, S, s Lua, Kpa og Cw. Enkelt forlik Poly- og monospesifikk DAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
74375
Merknad
Automatisert Ortho Vision
Objekt
Blod
Parameter
Rh(D)-typing i glass
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33452
Merknad
Agglutinasjon, manuell glassteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Titrering av antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24401
Merknad
IAT, kassetter, manuell Ortho
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping på Jka, Jkb, Lea, Leb og M (manuell)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
107075
Merknad
Agglutinasjon. Manuell Ortho
Objekt
Blod
Parameter
Antigentyping på N og P1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
92246
Merknad
Agglutinasjon, glassteknikk, manuell
Objekt
Blod
Parameter
AB0-typing på bioplate
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12421
Merknad
Agglutinasjon, manuell
Objekt
Bold
Parameter
Antistoffidentifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
109783
Merknad
PEG IAT, manuell BioRad
Objekt
Bold
Parameter
Monospesifikk DAT, IgG og C3d på gelkort
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12802
Merknad
Agglutinasjon, manuell BioRad
Objekt
Bold
Parameter
Titrering av antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24401
Merknad
Ortho Vision I og II: Agglutinasjon / Indirekte antiglobulin teknikk
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgiver
Parameter
Registering, intervju og tapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
105914 109177
Merknad
Metoder basert på 1. Veileder for transfusjonsmedisin 2. Blodforskriften 3. Guide to preparation, use and quality assurance of blood components
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgiver
Parameter
Trombocyttkonsentrat fra aferese
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
105756 105442 105192
Merknad
1.Metode basert på Veileder for transfusjonstjenesten 2.Blodforskriften 3. Guide to preparation, use and quality assurance of blood components
Objekt
Fullblod fra tapping
Parameter
Automatisk fullblodprosessering vha Reveos sentrifuge: erytrocyttkonsentrat, IPU og plasma
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
104777 104796 105192
Merknad
Metoder basert på 1. Veileder for transfusjonsmedisin 2. Blodforskriften 3. Guide to preparation, use and quality assurance of blood components
Objekt
IPU
Parameter
Tillaging av trombocyttkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
104696
Merknad
1. Metode basert på Veileder for transfusjonstjenesten 2.Blodforskriften 3. Guide to preparation, use and quality assurance of blood components
Objekt
Plasma
Parameter
Innfrysing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
109369 54198
Merknad
1.Metode basert på Veileder for transfusjonstjenesten 2.Blodforskriften 3. Guide to preparation, use and quality assurance of blood components
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Utlevering av blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4880 12230 12156 5244 36804 14191 4702 37077 100697 13222 101966 102520 104052 104053 4842
Merknad
Metoder basert på Veileder for transfusjonstjenesten og Blodforskriften
Objekt
Blod
Parameter
Mottak og behandling av blodrekvisisjoner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6314 36792
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Utlevering av kriseblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18449 3434
Merknad
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60491
Merknad
Fotometri Sysmex XN-2000
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60375
Merknad
Impedanse fluoresence flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61110
Merknad
Fluoresence Flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
53595
Merknad
Impedanse fluoresence flowcytometri Sysmex XN-2000
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47951
Merknad
Kromatografi Tosoh G8
Objekt
Plasma
Parameter
NT-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58621
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Plasma
Parameter
D-Dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
72259
Merknad
Immunturbidimetri Sysmex CS2100i
Objekt
Plasma
Parameter
PT-INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
64160
Merknad
Clotteknikk, optisk metode Sysmex CS2100i
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
77851
Merknad
Fotometri Enzymatisk Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
64720
Merknad
Indirekte potensiometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
64723
Merknad
Indirekte potensiometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
CKMB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58878
Merknad
Immunoassay Chemiluminisense Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Troponin I
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61959
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
T3, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
59648
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
T4, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
59649
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
59573
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Vitamin B12, aktiv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47799
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48032
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54727
Merknad
Immunoassay Chemiluminisense Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
HCG, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
59466
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47770
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58294
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
ALP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58301
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Amylase, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58307
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Bilirubin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47921
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
CK, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58863
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58879
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Cystatin C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
75764
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
81059
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Gamma GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
64155
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
59450
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61936
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60021
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
73347
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Kolesterol, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61949
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60031
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58880
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
LDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61942
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Protein, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
59320
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60281
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Triglyserid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61948
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Urinstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
53457
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Urinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
77753
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Plasma, seum
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
64703
Merknad
Indirekte potensiometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
76796
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Serum
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
76734
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
76797
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
77853
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Serum
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
59468
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Serum
Parameter
SHBG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49259
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49243
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Serum
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
76728
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Serum
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58781
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65484
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
77852
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Anti-TPO
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58619
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Gentamicin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
53235
Merknad
Immunoassay Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54694
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58581
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
76400
Merknad
Fotometri Alinity
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Bilirubin, konjugert
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47921
Merknad
Fotometri Alinity
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Abscessinnhold, puss
Parameter
Påvisning av bakterier og sopp. Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65612
Merknad
Dyrkning, påvisning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Bihulesekret
Parameter
Påvisning av bakterier og sopp. Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65448
Merknad
Dyrkning, påvisning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Biopsier og vevsbiter
Parameter
Påvisning av bakterier og sopp. Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65621
Merknad
Dyrkning, påvisning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Blod
Parameter
Påvisning av bakterier og sopp. Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65487, 68927
Merknad
Dyrkning, påvisning, identifisering og resistensbestemmelse. Bactec
Objekt
Ekspektorat
Parameter
Påvisning av bakterier og sopp. Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65452
Merknad
Dyrkning, påvisning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Fæces
Parameter
ESBL-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11935
Merknad
Dyrkning, påvisning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Fæces
Parameter
Påvisning av bakterier og parasitter: Campylobacter, DNA Yersinia enterocolitica, DNA Salmonella, DNA Giardia lamblia, DNA Cryptosporidium, DNA Entamoeba histolytica, DNA Shigella/EIEC, DNA EHEC, DNA EPEC, DNA ETEC, DNA Virus: rotavirus, adenovirus og norovirus.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61473 Feces (fæces) PCR 67063 Fæces forbehandling før PCR og dyrkning etter positiv PCR
Merknad
1) Multipleks Real Time PCR, kvalitativ 2) Dyrkning og resistensbestemmelse
Objekt
Fæces
Parameter
VRE-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
757212
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Fæces
Parameter
VRE-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11934
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Fæces
Parameter
Clostridioides difficile Toxin A og B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
78157 81974 106391
Merknad
CLIA Liaison EIA test Quick Chek
Objekt
Genitaliaprøver
Parameter
Påvisning av bakterier og sopp. Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65517
Merknad
Dyrkning, påvisning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Halssekret
Parameter
Påvisning av bakterier og sopp. Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65451
Merknad
Dyrkning, påvisning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Humant materiale fra normale sterile områder og flytende humant materiale
Parameter
Påvisning av bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24074
Merknad
Akridinorange-farging og fluorescens-mikroskopi
Objekt
Humant materiale fra normale sterile områder og flytende humant materiale
Parameter
Påvisning av bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60778 70701
Merknad
Gramfarging og lysmikroskopi
Objekt
Intravasale katetre
Parameter
Påvisning av bakterier og sopp. Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65614
Merknad
Dyrkning, påvisning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Materiale fra normalt sterile hulrom
Parameter
Påvisning av bakterier og sopp. Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65618
Merknad
Dyrkning, påvisning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Morsmelk
Parameter
Påvisning av bakterier og sopp. Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
110117
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Nasopharynx, nasopharynxaspirat
Parameter
Mycoplasma pneumoniae, DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28168 105967
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Nasopharynx, nasopharynxaspirat
Parameter
Bordetella pertussis, DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28168 105967
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Nasopharynx, nasopharynxaspirat
Parameter
Chlamydophila pneumoniae, DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28168 105967
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Nese, hals, perineum, sår
Parameter
MRSA-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47628 75525
Merknad
PCR
Objekt
Nese, hals, perineum, sår
Parameter
MRSA-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50559 61011
Merknad
Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Nese, hals, perineum, sår
Parameter
Acinetobacter baumanii - Karbapenemaseproduserende - screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27525
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Nese, lysker, aksiller, sår, dren, urin, tubesekret, øre
Parameter
Candida auris - screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
109500
Merknad
Dyrkning, identifikasjon
Objekt
Nesesekret, nasofarynxprøve
Parameter
Påvisning av bakterier og sopp. Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65450
Merknad
Dyrkning, påvisning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Renkultur, bakterier
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36378
Merknad
Agardiffusjon / lappediffusjon
Objekt
Renkultur, bakterier
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60875
Merknad
Agar gradient metode / MIC Test Strip
Objekt
Renkultur, bakterier
Parameter
Identifikasjon og resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43463 43466
Merknad
Vitek 2
Objekt
Renkultur, bakterier og sopp
Parameter
Identifikasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
62910 63993 68927 108579
Merknad
Massespektrometri MALDITOF
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Påvisning av bakterier og sopp. Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65497
Merknad
Dyrkning, påvisning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Sårsekret
Parameter
Påvisning av bakterier og sopp. Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65609
Merknad
Dyrkning, påvisning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Trakeal-og bronkialmateriale
Parameter
Påvisning av bakterier og sopp. Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65459
Merknad
Dyrkning, påvisning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Urin
Parameter
Påvisning av bakterier og sopp. Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65514
Merknad
Dyrkning, påvisning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Urin
Parameter
Legionella antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24181
Merknad
Immunologisk antigen-antistofftest
Objekt
Urin
Parameter
Pneumokokk antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24398
Merknad
Immunologisk antigen-antistofftest
Objekt
Vaginalsekret, urin
Parameter
Str.gr.B-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50010
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Øresekret
Parameter
Påvisning av bakterier og sopp. Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65373
Merknad
Dyrkning, påvisning, identifisering og resistensbestemmelse
Objekt
Øyesekret
Parameter
Påvisning av bakterier og sopp. Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65366
Merknad
Dyrkning, påvisning, identifisering og resistensbestemmelse
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Hals-/neseprøve
Parameter
Korona-SARS-CoV-2-virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
105967 107982
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Hals-/neseprøve
Parameter
Korona-SARS-CoV-2-virus Influensa A + B RSV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
104922
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Nasopharynx, hals
Parameter
Influensa A og B virus, RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
107982, 105967
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Nasopharynx, nasopharynxaspirat
Parameter
Parainfluensavirus 1, 2, 3, RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24438, 105967
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Nasopharynx, nasopharynxaspirat
Parameter
Humant metapneumovirus, RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
105967, 107479
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Nasopharynx, nasopharynxaspirat
Parameter
Respiratorisk syncytial virus, RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
105967, 107479
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Nasopharynx, nasopharynxaspirat
Parameter
Rhinovirus, RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
105967, 107479
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Nasopharynxpensel nasopharynxaspirat (små barn) Øyesekret
Parameter
Adenovirus, DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
105967, 109088
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Oppkast, fæces
Parameter
Norovirus, genogruppe I og II, RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28741
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Plasma
Parameter
CMV PCR, kvantitativ, DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
56386
Merknad
Kvantitativ Cobas
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B PCR, kvantitativ, DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50516
Merknad
Kvantitativ Cobas
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C (HCV) RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49905 50621
Merknad
Kvantitativ: Real Time RT- PCR Genotyping: RT-PCR og Line Probe assay
Objekt
Spinalvæske, blemmemateriale
Parameter
Herpes Simplex Virus 1 og 2 (HSV), DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36546
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Spinalvæske, blemmemateriale
Parameter
Varicella Zoster Virus, DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36546
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Spinalvæske, fæces, nasopharynx, blemmemateriale
Parameter
Enterovirus gruppe D, RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35163 105967
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
Objekt
Spinalvæske, fæces, nasopharynx, serum, urin
Parameter
Parechovirus, RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35163 105967
Merknad
Multipleks Real Time PCR, kvalitativ
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fæces
Parameter
Parasitter: Metagonimus yokogawai (egg) Heterophyes heterophyes (egg) Opistorchis felineus (egg) Clonorchis sinensis (egg) Taenia (egg) Hymenolepis nana (egg) Enterobius vermicularis (egg) Trchuris trichiura (egg) Ascaris lumbricoides (egg) Hakeorm (egg) Diphyllobothrium latum (egg) Hymenolepis diminuta (egg) Paragonimus westermani (egg) Trichostrongylus (egg) Schistosoma japonicum/haematobium/mansoni (egg) Fasciola hepatica (egg) Fasciolopsis buski (egg) Entamoeba coli (cyster) Cyclospora cayetanensis (cyster)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48386 89151
Merknad
Mikroskopi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
EBV VCA IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103713
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum
Parameter
EBV VCA IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103713
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum
Parameter
EBV EBNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103713
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum
Parameter
TB-IGRA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
110246
Merknad
Quantiferon®, CLIA Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Varicella Zoster IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
80137
Merknad
CLIA Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HBe Ag
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103781
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Anti-Hbe
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103781
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Parvovirus IgG, IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
85528
Merknad
CLIA Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Borrelia IgG/IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34523
Merknad
Immunoblot RecomLine
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Borrelia IgG/IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
77331
Merknad
CLIA Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Bordetella pertussis toksin IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
80135
Merknad
CLIA Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Syfilis IgG/IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103704
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HIV antigen/antistoff. (HIV Ag/As Combo)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103680
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HAV IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103708
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HAV IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103708
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HBsAg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103265
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Anti-HBcore
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103265 93071
Merknad
CMIA Alinity CLIA Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Anti-HBs
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103265
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Anti-HCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103674 36073
Merknad
CMIA Alinity Immunoblot
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Rubella IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103706
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CMV IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103714
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CMV IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103714
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103715
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
103715
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Anti-HEV IgG og IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
108909
Merknad
CLIA Liaison
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient, blodgiver
Parameter
Blod til medisinsk-biokjemiske analyser, mikrobiologiske analyser, immunologi og transfusjonsmedisinske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3935
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod og blodkomponenter
Parameter
Blodtyping - blodtypeantistoff og blodtypeantigen Antistoff Antigen Allergener Komplementfaktorer Immunoglobuliner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under immunologi (M01) samt blodtyping og antistoffbestemmelse (M0110) Prosedyre for FA: ID endringslogg: 37156
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos laboratoriet.
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske analytter Klinisk kjemiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre for FA: ID endringslogg: 37156
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos laboratoriet.
Objekt
Luftveisprøver Sterile væsker Biopsier og vev Kroppssekreter Kroppsvæsker Bakteriestammer Kolonier Urin
Parameter
Bakterier Sopp Virus Parasitter Antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk mikrobiologi (M16) Prosedyre for FA: ID endringslogg: 37156
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos laboratoriet.
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon Kongsberg,
Drammensveien 4,
KongsbergPermanent laboratorium
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Automatisert: ABO/Rh-typing Antistoffscreening Rh/K fenotyping ABO, Rh og DAT på nyfødte Utvidet forlik Svak D/D6-typing på Rh(D) negative blodgivere og barn under 3 mnd. Poly og Monospesifikk DAT Enkelt forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
74375
Merknad
Ortho Vision: Agglutinasjon/Indirekte antiglobulin teknikk
Objekt
Blod
Parameter
ABO/Rh(D) -typing og DAT på barn yngre enn 3 måneder
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
88780
Merknad
Agglutinasjon, manuell Ortho
Objekt
Blod
Parameter
ABO/Rh(D) reverse typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
85569
Merknad
Agglutinasjon, manuell, Ortho
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffscreening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
85572
Merknad
IAT, manuell Ortho
Objekt
Blod
Parameter
Poly og Monospesifikk DAT, IgG og C3d
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
93533
Merknad
Direkte antiglobulin teknikk. Manuell. Ortho
Objekt
Blod
Parameter
Rh og Kell antigenbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
85571
Merknad
Agglutinasjon. Manuell. Ortho
Objekt
Blod
Parameter
Typing på svak D/D6
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
92207
Merknad
Agglutinasjon, manuell, Ortho