Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 281

Sørlandet Sykehus HF

Medisinsk Serviceklinikk

Pb. 416,
4604 Kristiansand

Telefon: 03738
E-post: postmottak@sshf.no
Hjemmeside: http://www.sshf.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012


*Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Medisinsk Serviceklinikk, Arendal
Sykehusveien 1,
4838 ArendalPermanent laboratorium
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Lua
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47260
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Manuell og automatisert metode. Indirekte antiglobulinteknikk, IAT
Objekt
Blod
Parameter
Utredning av positiv antistoffscreening, Blodbankene SSHF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38313 40106 39579 40079
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeserologiske undersøkelser av barnefar
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46053
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Svangerskapsprøver, analysering og oppfølging
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41793 40106 42371 40080
Merknad
Automatisert eller manuell, direkte hemagglutinasjon gelteknikk.
Objekt
Blod
Parameter
Titrering av erytrocyttantistoff IAT i gel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42452 42527
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk, IAT. Manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Enkelt forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43262
Merknad
Hemagglutinasjon i rør. Saltvannsteknikk.
Objekt
Blod
Parameter
Antistoff screening IAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32045
Merknad
Hemagglutinasjon Manuell og automatisert gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Rh/K fenotyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32310
Merknad
Hemagglutinasjon Manuell og automatisert teknikk
Objekt
Blod
Parameter
DAT, poly- og monospesifikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
02994
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell og automatisk gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Utvidet forlik gelteknikk IAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42500
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk.
Objekt
Blod
Parameter
ABO typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40208
Merknad
Hemagglutinasjon i rør saltvannsteknikk Manuell
Objekt
Blod
Parameter
Rh(D) typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47409
Merknad
Hemagglutinasjon, saltvannsteknikk i rør Manuell rørteknikk
Objekt
Blod
Parameter
ABO/Rh(D) typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32309
Merknad
Hemagglutinasjon Manuell og automatisert gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antistoff identifisering Enzym
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32531
Merknad
Hemagglutinasjon Manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antistoff identifisering IAT/PEG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29961
Merknad
Hemagglutinasjon Manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antistoff identifisering Saltvann
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37988
Merknad
Hemagglutinasjon Manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Utredning ved mistanke om hemolytisk ssykdom hos nyfødt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16054, 16270, 15273, 40736
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Påvisning av fritt anti-A og/eller fritt anti-B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40725
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Typing av P1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47261
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell enzymteknikk i gel
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Lewis (Lea/Leb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32533 47262
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell enzymteknikk i gel
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Kidd (Jka/Jkb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46673
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell og automatisert enzymteknikk i gel
Objekt
Blod
Parameter
Typing av cellano (k)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50311
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Manuell og automatisert metode. Indirekte antiglobulinteknikk, IAT
Objekt
Blod
Parameter
Typing av M og N
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47777
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell saltvannsteknikk i gel
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Ss
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47255 48345
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Manuell og automatisert metode. Indirekte antiglobulinteknikk, IAT
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Kpa
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47257
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Manuell og automatisert metode. Indirekte antiglobulinteknikk, IAT
Objekt
Blod
Parameter
Antistoff identifisering IAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
00536
Merknad
Hemagglutinasjon Manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Duffy (Fya/Fyb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47316 48420
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Manuell og automatisert metode. Indirekte antiglobulinteknikk, IAT
Objekt
Bold
Parameter
Problemløsning av ABO- og RhD-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45487
Merknad
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Aferesetapping (ery.- og trc.konsentrat, samt plasma)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
00508
Merknad
Trima
Objekt
Blodgiver
Parameter
Undersøkelse av blodgiver før tapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38870
Merknad
Intervju & gjennomgang av elektronisk spørreskjemna
Objekt
Blodgiver
Parameter
Elektronisk spørreskjema
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21311
Merknad
Basert på veileder for transfusjonstjenesten i Norge (Utg. 7.3)
Objekt
Blodgivere
Parameter
Fullblodtapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
00427
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Godkjenning av nye blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43329
Merknad
Vurdering av elektronisk spørreskjema og analysesvar
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
HbA1C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29531
Merknad
Tosoh, G11
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16673 19613
Merknad
Impedans, optisk og fluorescense Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16668
Merknad
Optisk måling Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16670
Merknad
Fotometri Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16669
Merknad
Impedans Sysmex
Objekt
Plasma
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18639
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Bilirubin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17933
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
CK total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18617
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Amylase, Pankreas
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19372
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17564
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Alkalisk fosfatase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17507
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17626
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Pro BNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19249
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18427
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18974
Merknad
ISE Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19037
Merknad
ISE Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18041
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17753
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23144
Merknad
Qwrens klott metode STA-SPA+
Objekt
Plasma
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17550
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
D-Dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22153
Merknad
Latex immunagglutinasjon STA-LIATEST
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23390
Merknad
Modifisert von Clauss klott metode STA-FIBRINOGEN
Objekt
Plasma
Parameter
Homocystein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29611
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
HCG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21117
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
HDL kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17646
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16819
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19050
Merknad
Fotomerti Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17571
Merknad
Fotomerti (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19252
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
FT4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19362
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
FT3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19496
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18615
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19187
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
CK MB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19719
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19732
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Kolesterol, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18242
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
LDL kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17766
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17906
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18831
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
PSA total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19774
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19096
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Urinstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18928
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Urinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18651
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Troponin T STAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19890
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18671
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
Triglycerider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18910
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21933
Merknad
Klott analyse STA-PTTA
Objekt
Plasma, urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18630
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18800
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Urin
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18807
Merknad
Turbidimetri Cobas 6000
Objekt
Urin
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20433
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 6000
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod, trombocyttkonsentrat, erytrocyttkonsentrat
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03174
Merknad
Mikroskopi, anaerob og aerob dyrkning. Kun utsvaring av negative.
Objekt
Diverse materialer, hovedsakelig hals, nese, perineum og sår/hud
Parameter
Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49713, 38543
Merknad
Sanntids-PCR GeneXpert
Objekt
Urin
Parameter
Legionella pneumophila serogr. 1 Ag
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06806
Merknad
Immunkromatografisk hurtigmetode, Digival
Objekt
Urin
Parameter
Streptococcus pneumoniae Ag
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06804
Merknad
Immunkromatografisk hurtigmetode, Digival
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fæces
Parameter
Rota- & adenovirus Ag
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38482
Merknad
Immunkromografi, RIDA®QUICK
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blod til analyser (Biokjemi, mikrobiologi, immunologi & transfusjonsmedisin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle analyser/teknikker som er registrert under M01, M12 og M16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kvalitetsmanualen og tilhørende prosedyrer
Merknad
Oppdatert liste over akkrediterte metoder er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Medisinsk Serviceklinikk, Flekkefjord
Engvald Hansens vei 6
4400 FlekkefjordPermanent laboratorium
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
ABO/Rh(D) typing Problemløsning av ABO-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32309 45487
Merknad
Hemagglutinasjon Manuell gelteknikk .
Objekt
Blod
Parameter
Rh(D) typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47409
Merknad
Hemagglutinasjon, saltvannsteknikk i rør
Objekt
Blod
Parameter
ABO typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40208
Merknad
Hemagglutinasjon i rør saltvannsteknikk Manuell
Objekt
Blod
Parameter
Antistoff screening IAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32045
Merknad
Hemagglutinasjon Manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Utvidet forlik gelteknikk IAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42500
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk.
Objekt
Blod
Parameter
Enkelt forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43262
Merknad
Hemagglutinasjon i rør. Saltvannsteknikk.
Objekt
Blod
Parameter
DAT, poly- og monospesifikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
02994
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell og automatisk gelteknikk
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Aferesetapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06284
Merknad
Haemonetics
Objekt
Blodgiver
Parameter
Undersøkelse av blodgiver før tapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38870
Merknad
Intervju & gjennomgang av elektronisk spørreskjemna
Objekt
Blodgiver
Parameter
Elektronisk spørreskjema
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21311
Merknad
Basert på veileder for transfusjonstjenesten i Norge (Utg. 7.3)
Objekt
Blodgivere
Parameter
Godkjenning av nye blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43329
Merknad
Vurdering av elektronisk spørreskjema og analysesvar
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16673
Merknad
Impedans og optisk måling Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16669
Merknad
Impedans Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16670
Merknad
Fotometri Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16668
Merknad
Optisk måling Sysmex
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23144
Merknad
Qwrens klott metode STA-SPA+
Objekt
Plasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21933
Merknad
Klott analyse STA-PTTA
Objekt
Plasma
Parameter
D-Dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22153
Merknad
Latex immunagglutinasjon STA-LIATEST
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23390
Merknad
Modifisert von Clauss klott metode STA-FIBRINOGEN
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17626
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17550
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18639
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19252
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18615
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
FT4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19362
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19050
Merknad
Fotomerti Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17571
Merknad
Fotomerti (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
HCG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21117
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
HDL kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17646
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18242
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
LDL kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17766
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19732
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18427
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18974
Merknad
ISE Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19037
Merknad
ISE Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18041
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17906
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Alkalisk fosfatase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17507
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Amylase, Pankreas
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19372
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17564
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
CK total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18617
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17933
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
CK MB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19719
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Triglycerider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18910
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18671
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Urinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18651
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Urinstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18928
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18800
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Troponin T STAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19890
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum, urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18630
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Urin
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18807
Merknad
Turbidimetri Cobas 6000
Objekt
Urin
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20433
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 6000
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod, trombocyttkonsentrat, erytrocyttkonsentrat
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03174
Merknad
Anaerob og aerob dyrkning. Kun utsvaring av negative.
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blod til analyser (Biokjemi, mikrobiologi, immunologi & transfusjonsmedisin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle analyser/teknikker som er registrert under M01, M12 og M16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kvalitetsmanualen og tilhørende prosedyrer
Merknad
Oppdatert liste over akkrediterte metoder er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Medisinsk Serviceklinikk, Kristiansand
Egsveien 100,
4615 KristiansandPermanent laboratorium
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Lua
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47260
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Manuell og automatisert metode. Indirekte antiglobulinteknikk, IAT
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Duffy (Fya/Fyb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47316 48420
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Manuell og automatisert metode. Indirekte antiglobulinteknikk, IAT
Objekt
Blod
Parameter
Påvisning av fritt anti-A og/eller fritt anti-B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40725
Merknad
Hemaglutinasjon, IAT Manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antistoff identifisering IAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
00536
Merknad
Hemagglutinasjon Manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Ss
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47255 48345
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Manuell og automatisert metode. Indirekte antiglobulinteknikk, IAT
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Kpa
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47257
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Manuell og automatisert metode. Indirekte antiglobulinteknikk, IAT
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Lewis (Lea/Leb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32533
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell enzymteknikk i gel
Objekt
Blod
Parameter
Typing av Kidd (Jka/Jkb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46673
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell og automatisert enzymteknikk i gel
Objekt
Blod
Parameter
Typing av M og N
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47777
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell saltvannsteknikk i gel
Objekt
Blod
Parameter
Typing av cellano (k)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50311
Merknad
Hemagglutinasjon, IAT i gel, manuell og automatisert metode
Objekt
Blod
Parameter
Typing av P1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47261
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell enzymteknikk i gel
Objekt
Blod
Parameter
Utredning ved mistanke om hemolytisk ssykdom hos nyfødt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16054, 15273, 40736
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Antistoff identifisering IAT/PEG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29961
Merknad
Hemagglutinasjon Manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antistoff screening Enzym
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32483
Merknad
Hemagglutinasjon Manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Problemløsning av ABO- og RhD-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45487
Merknad
Manuell og automatisert gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antistoff identifisering Enzym
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32531
Merknad
Hemagglutinasjon Manuell gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
ABO/Rh(D) typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32309
Merknad
Hemagglutinasjon, saltvannseknikk i gel
Objekt
Blod
Parameter
ABO typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40208
Merknad
Hemagglutinasjon i rør saltvannsteknikk Manuell
Objekt
Blod
Parameter
Rh(D) typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47409
Merknad
Hemagglutinasjon, saltvannsteknikk i rør Manuell rørteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Antistoff screening IAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32045
Merknad
Hemagglutinasjon Manuell og automatisert gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Rh/K fenotyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32310
Merknad
Hemagglutinasjon, saltvannsteknikk i gel Manuell og automatisert teknikk .
Objekt
Blod
Parameter
DAT, poly- og monospesifikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
02994
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell og automatisk gelteknikk
Objekt
Blod
Parameter
Utvidet forlik gelteknikk IAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42500
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk.
Objekt
Blod
Parameter
Enkelt forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43262
Merknad
Hemagglutinasjon i rør. Saltvannsteknikk.
Objekt
Blod
Parameter
Titrering av erytrocyttantistoff IAT i gel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42452 42527
Merknad
Hemagglutinasjon i gel. Indirekte antiglobulinteknikk, IAT. Manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Svangerskapsprøver, analysering og oppfølging
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41793 40106 42371 40080
Merknad
Automatisert eller manuell, direkte hemagglutinasjon gelteknikk.
Objekt
Blod
Parameter
ABO/RhD typing og DAT, nyfødt (< 3 mnd)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
02976
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell saltvannsteknikk og direkte antiglobulinteknikk (DAT) på gelkort (Grifols)
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeserologiske undersøkelser av barnefar
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46053
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Utredning av positiv antistoffscreening, Blodbankene SSHF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38313 40106 39579 40079
Merknad
Objekt
Fæces
Parameter
Kalprotektin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36126, 35945
Merknad
Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-CCP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30962
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Anti-tTG IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30962
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
C3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22413
Merknad
Nefelometri BN Prospec Atellica Neph 630 .
Objekt
Serum
Parameter
C4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22413
Merknad
Nefelometri BN Prospec Atellica Neph 630 .
Objekt
Serum
Parameter
Frie lette kjeder, Kappa
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22413
Merknad
Nefelometri BN Prospec Atellica Neph 630 .
Objekt
Serum
Parameter
Frie lette kjeder, Lamda
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22413
Merknad
Nefelometri BN Prospec Atellica Neph 630 .
Objekt
Serum
Parameter
RF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22413
Merknad
Nefelometri BN Prospec Atellica Neph 630 .
Objekt
Serum
Parameter
IgA IgA pediatrisk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22413
Merknad
Nefelometri BN Prospec Atellica Neph 630 .
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot MPO
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot PR3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot GBM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot Kardiolipin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgM antistoff mot Kardiolipin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot Beta-2 Glykoprotein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgM antistoff mot Beta-2 Glykoprotein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot dsDNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot Kromatin (Nukleosom)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot Ribosomalt P
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot SS-A 60
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot SS-B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot SS-A 52
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot Sm
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot SmRNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot RNP 68
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot Scl-70
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot Jo-1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgG antistoff mot Centromer B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47623
Merknad
Bioplex 2200. Luminex teknologi
Objekt
Serum
Parameter
IgM IgM pediatrisk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22413
Merknad
Nefelometri BN Prospec Atellica Neph 630 .
Objekt
Serum
Parameter
Total IgE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22685
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Spesifikk IgE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22685
Merknad
Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia 1000 Oppdatert liste med oversikt over akkrediterte antigen er tilgjengelig hos organisasjonen
Objekt
Serum
Parameter
Anti-deamidert gliadin IgG (a-DGP IgG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30962
Merknad
FEIA Phadia 250
Objekt
Serum, spinalvæske
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22413
Merknad
Nefelometri BN Prospec Atellica Neph 630 .
Objekt
Serum, spinalvæske
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22413
Merknad
Nefelometri BN Prospec Atellica Neph 630 .
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Aferesetapping (ery.- og trc.konsentrat, samt plasma)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
00508
Merknad
Trima
Objekt
Blodgiver
Parameter
Elektronisk spørreskjema
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21311
Merknad
Basert på veileder for transfusjonstjenesten i Norge (Utg. 7.3)
Objekt
Blodgiver
Parameter
Undersøkelse av blodgiver før tapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38870
Merknad
Intervju & gjennomgang av elektronisk spørreskjemna
Objekt
Blodgivere
Parameter
Fullblodtapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
00427
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Godkjenning av nye blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43329
Merknad
Vurdering av elektronisk spørreskjema og analysesvar
M02 Patologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Diagnosefastsettelse av vevsmateriale fra cervix
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29189, 29187, 30179, 37560, 30190,
Merknad
Mikroskopisk undersøkelse av vev farget med HE og evt. immunhistokjemi, se M0210
M0210 Patologi, histopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev, ufiksert
Parameter
Undersøkelse av frysesnitt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
02063, 02064, 29209
Merknad
Frysesnitt, HE-farging
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Diagnostisering av vevssnitt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21937, 02064
Merknad
Tissue-Tek Prisma & Film, HE farging og spesialfarging. Manuelle metoder for spesialfarging.
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Sure muciner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21937, 01974
Merknad
Tissue-Tek Prisma & Film, Alcian farging
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Nøytrale mucopolysakkarider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52009, 01984
Merknad
BenchMark Special Stains, PAS farging
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Mycobakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
01986, 52009
Merknad
BenchMark Special Stains, Ziehl Nielsen farging
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52009, 16921
Merknad
BenchMark Special Stains, PAS Light green farging
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
01976, 52009
Merknad
BenchMark Special Stains, Berlinerblå farging
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Påvisning av mastceller
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
01954, 52009
Merknad
BenchMark Special Stains, Giemsa farging,
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Reticulære fibre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
01956, 52009
Merknad
BenchMark Special Stains, modifisert Gordon & Sweet farging
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Leverpatologi, differensiering mellom nekrose og fibrose .
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29575, 52009
Merknad
BenchMark Special Stains, Masson Trikrom farging .
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Bindevev, fibrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
01981
Merknad
Manuell metode, Lendrum farging
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Elastiske fibre, kollagen og cytoplasma
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18377, 18379, 52009
Merknad
BenchMark Special Stains., Elastin Van Gieson farging
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Generell immunologisk påvisning av protein/antigen i vev
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52714, 02179, 35680
Merknad
Leica CV5030 Glass Coverslipper BenchMark Ultra Roche
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Påvisning av amyloid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
01977, 52009
Merknad
BenchMark Special Stains.Congofarging
M0230 Patologi, cytopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Celler fiksert
Parameter
Standardfarging, fikserte celler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
01893, 01883
Merknad
PAP, Leica ST 5020
Objekt
Celler ufikserte
Parameter
Standard farging
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
01890, 01883
Merknad
MGG, Leica ST 5020
Objekt
Celler ufikserte
Parameter
Hurtigfarging
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33291
Merknad
Hemacolor
Objekt
Væskebasert cytologi
Parameter
Preparering væskebasert cytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26945
Merknad
ThinPrep 5000
M0250 Patologi, molekylærpatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cervixcytologisk materiale
Parameter
HPV-status
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39299
Merknad
Sanntids PCR Cobas 4800
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16669
Merknad
Impedans Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16670
Merknad
Fotometri Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16668
Merknad
Optisk måling Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16673 19613
Merknad
Impedans, optisk og fluorescense Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
HbA1C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29531
Merknad
Tosoh, G11
Objekt
Plasma
Parameter
PTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25478
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21933
Merknad
Klott analyse STA-PTTA
Objekt
Plasma
Parameter
D-Dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22153
Merknad
Latex immunagglutinasjon STA-LIATEST
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23390
Merknad
Modifisert von Clauss klott metode STA-FIBRINOGEN
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23144
Merknad
Qwrens klott metode STA-SPA+
Objekt
Serum
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19085
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
SHBG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20869
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19677
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18802
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20872
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03235
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18800
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19658
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19096
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17906
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
LDL kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17766
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
PSA total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19774
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Pro BNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19249
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19732
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18427
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18974
Merknad
ISE Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18831
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Triglycerider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18910
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Troponin T STAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19890
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18671
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Urinstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18928
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Urinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18651
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
FT3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19496
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
FT4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19362
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19050
Merknad
Fotomerti Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17571
Merknad
Fotomerti (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16819
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HCG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21117
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HDL kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17646
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17753
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19037
Merknad
ISE Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18041
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kolesterol, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18242
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19097
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17550
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17626
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29872
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Ca 125
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30243
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Alkalisk fosfatase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17507
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Amylase, Pankreas
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19372
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17564
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Bilirubin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17933
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CK total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18617
Merknad
Fotometri (IFCC) Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CK MB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19719
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18639
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19252
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19187
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18615
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18630
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Urin
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20433
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 6000
Objekt
Urin
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18807
Merknad
Turbidimetri Cobas 6000
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Abdominal kirurgi, dypere puss
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03906
Merknad
Anaerob og aerob dyrkning
Objekt
Abscesser
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03956
Merknad
Mikroskopi, anaerob og aerob dyrkning
Objekt
Aspirat
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03950
Merknad
Mikroskopi, anaerob og aerob dyrkning
Objekt
Bakterie- & soppkulturer (renkultur)
Parameter
Identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39252
Merknad
Massespektrometri MaldiTof
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
VanA og vanB gener
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44037, 44181, 49713
Merknad
Sanntids PCR, GeneXpert
Objekt
Bakteriekultur (renkultur)
Parameter
Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
04510
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Biopsier
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03947
Merknad
Mikroskopi, anaerob og aerob dyrkning
Objekt
Blod, trombocyttkonsentrat, erytrocyttkonsentrat
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03174
Merknad
Mikroskopi, anaerob og aerob dyrkning
Objekt
Diverse materialer, hovedsakelig hals, nese, perineum og sår/hud
Parameter
Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49713, 38543
Merknad
Sanntids-PCR GeneXpert
Objekt
Diverse, hovedsakelig hals, nese, perineum og sår/hud
Parameter
Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
08695
Merknad
Dyrkning Selektiv chromogen agar
Objekt
Fostervann/overflatedyrkning fra nyfødte
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
04010
Merknad
Aerob dyrkning
Objekt
Fæces
Parameter
Salmonella sp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03087
Merknad
Aerob dyrkning
Objekt
Fæces
Parameter
Shigella sp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28770
Merknad
Aerob dyrkning
Objekt
Fæces
Parameter
Campylobacter sp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03089
Merknad
Mikroaerob dyrkning
Objekt
Fæces
Parameter
Yersinia enterocolitica Yersinia pseudotuberculosis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03090
Merknad
Aerob dyrkning
Objekt
Fæces, bakteriekultur
Parameter
Clostridium difficile toxin A & B DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20717
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Fæces, bakteriekultur
Parameter
Enterohemorragisk E. coli (EHEC) DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19243
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Fæces, rektalpensel
Parameter
Ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL), påvisning i Enterobacterales, Pseudomonas og Acinetobacter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38619, 40928, 41416
Merknad
Aerob dyrkning, Immunkromatografisk hurtigmetode, Selektiv chromogen agar
Objekt
Fæces, rektalpensel og andre lokalisasjoner som kan være infisert
Parameter
Vancomycin resistente enterokokker (VRE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
09666, 09669
Merknad
Aerob dyrkning Selektiv chromogen agar
Objekt
Genital-, rektal-, og urinprøvr fra gravide i siste trimester
Parameter
Betahemolytiske streptokokker gr. B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
05474, 03305
Merknad
Aerob dyrkning
Objekt
Genitalprøver
Parameter
Betahemolytiske streptokokker Pneumokokker Haemophilus influenzae Staphylococcus aureus Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31578
Merknad
Aerob og anaerob dyrkning
Objekt
Halssekret
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03675
Merknad
Aerob dyrkning
Objekt
Hud, hår, negl
Parameter
Dermatofytt DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30960
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Kateter
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03946
Merknad
Aerob dyrkning
Objekt
Ledd- og bursavæske
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
04936
Merknad
Mikroskopi, anaerob og aerob dyrkning
Objekt
Leddvæske, spinalvæske, biopsi
Parameter
Borrelia burgdorferi gruppen DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22945
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Morsmelk
Parameter
Bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
04002
Merknad
Aerob dyrkning
Objekt
Nedre luftveier
Parameter
Mycobacterium tuberculosis kompleks/Rifampicin (MTB/RIF Ultra)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45257, 44142, 49713
Merknad
Sanntids PCR, GeneXpert
Objekt
Nekrotiske, diabetes- og liggesår
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03952
Merknad
Anaerob og aerob dyrkning
Objekt
Nese og sinusaspirat
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03691
Merknad
Anaerob og aerob dyrkning
Objekt
Overfladiske operasjonssår
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03903
Merknad
Mikroskopi, anaerob og aerob dyrkning
Objekt
Peritoneal-, dialyse--, og acitesvæske
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03960
Merknad
Mikroskopi, anaerob og aerob dyrkning
Objekt
Pleuralvæske
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03951
Merknad
Mikroskopi, anaerob og aerob dyrkning
Objekt
Puss og sårsekret
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03937
Merknad
Aerob dyrkning
Objekt
Renkultur av bakterier og sopp fra humant materiale
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
08703
Merknad
Agardiffusjon & agardiffusjon m/MTS fra Liofilchem, automatisk soneavleser (Biomic V3)
Objekt
Renkultur av E. coli fra urinprøver & S. aureus fra pussprøver
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35712
Merknad
Fortynningsmetode Vitec 2
Objekt
Renkultur av sopp
Parameter
Sensitre YeastOne resistensbestemmelse med buljongfortynning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50158
Merknad
Visuell avlesning
Objekt
Sekret fra genetalia og urin
Parameter
Neisseria gonorrhoeae DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34887
Merknad
Sanntids-PCR Cobas 4800
Objekt
Sekret fra genetalia og urin
Parameter
Chlamydia trachomatis DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34887
Merknad
Sanntids-PCR Cobas 4800
Objekt
Sekret fra nasofarynks, hals og nedre luftveier
Parameter
Mycoplasma pneumoniae DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
04805
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Sekret fra nasofarynks, hals og nedre luftveier
Parameter
Bordetella pertussis DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
04795
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Sekret fra nasopharynx, hals og nedre luftveier
Parameter
Chlamydia pneumoniae DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
04804
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Sekret fra nedre luftveieer
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03685, 03695, 31711
Merknad
Mikroskopi og aerob dyrkning
Objekt
Sekret fra nedre luftveier
Parameter
Pneumocystis jiroveci DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24400
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Sekret fra nedre luftveier
Parameter
Syrefaste staver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03669
Merknad
Ziehl-Neelsen farging & mikroskopi
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03446
Merknad
Mikroskopi, anaerob og aerob dyrkning
Objekt
Urin
Parameter
Streptococcus pneumoniae Ag
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06804
Merknad
Immunkromatografisk hurtigmetode, Digival
Objekt
Urin
Parameter
Legionella pneumophila serogr. 1 Ag
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06806
Merknad
Immunkromatografisk hurtigmetode, DIGIVAL
Objekt
Urin / urin dryppagar
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03305
Merknad
Aerob dyrkning
Objekt
Urin og genitalprøver
Parameter
Mycoplasma genitalium DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18933
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet Cobas 4800
Objekt
Øresekret
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
03671, 31711
Merknad
Aerob dyrkning
Objekt
Øye
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
08247
Merknad
Mikroskopi, anaerob og aerob dyrkning
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fæces
Parameter
Norovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17721
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Fæces
Parameter
Rota- & adenovirus Ag
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38482
Merknad
Immunkromografi, RIDA®QUICK
Objekt
Sekret fra konjunktiva, nasofarynks, hals & nedre luftveier
Parameter
Adenovirus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13434
Merknad
Sanntids-PCR TIB molbiol
Objekt
Sekret fra nasofarynks, hals & nedre luftveier
Parameter
Parainfluensavirus 1-4 RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16312
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Sekret fra nasofarynks, hals & nedre luftveier
Parameter
RSV RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14490
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Sekret fra nasofarynks, hals & nedre luftveier
Parameter
Humant metapneumovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10240
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Sekret fra nasofarynks, hals og nedre luftveier
Parameter
Influensavirus A & B RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10239
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Spinalvæske, vesikkel-væske, fæces, sekret fra øvre og nedre luftveier
Parameter
Enterovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10168
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Spinalvæske, vesikkel-væske, øyesekret
Parameter
HSV 1 & 2 DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
04708
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
Objekt
Spinalvæske, vesikkel-væske, øyesekret
Parameter
Varicella zoster virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
04759
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fæces
Parameter
Tarmpatogene parasitter; Cryptosporidium sp. Gardia intestinalis Entamoeba histolytica
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40584
Merknad
Sanntids-PCR R-Biopharm, TibMolBiol
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B virus (HBV) s-antigen konfirmasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45200
Merknad
CMIA Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Borrelia IgG & IgM blot
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30412
Merknad
Kombinasjon av lineblot og Western blot Euroline
Objekt
Serum, plasma
Parameter
TBE-virus IgG & IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49098
Merknad
ELISA DS2 Virion/Serion
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Herpes simplex virus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49222
Merknad
ELISA DS2 Virion/Serion
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Varicella zoster virus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49224
Merknad
ELISA DS2 Virion/Serion
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Rubella virus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25463
Merknad
CMIA Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Streptolysin O antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10198
Merknad
Nefelometri BN Prospec Atellica Neph 630
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CMV IgG & IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18477, 38953
Merknad
CMIA Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Be Ag & As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18491, 18492
Merknad
CMIA Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma gondii IgG & IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29739
Merknad
CMIA Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HIV Ag & As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15808
Merknad
CMIA Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Bs Ag & As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15810, 18468
Merknad
CMIA Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15811
Merknad
CMIA Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B core total As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15812
Merknad
CMIA Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt A IgG, IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18481 18482
Merknad
CMIA Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Syfilis total As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21863
Merknad
CMIA Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Parvovirus IgG & IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49212
Merknad
ELISA DS2 Virion Serion