Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 014

RISE Fire Research AS

Postboks 4767 Sluppen
7465 Trondheim

Telefon: 46418000 Faks. 73 59 10 44
E-post: post@risefr.no
Hjemmeside: http://www.risefr.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
RISE Fire Research AS
Tillerbruvegen 202
7092 TillerPermanent laboratorium
P03 Brann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Arkivskap
Parameter
Brannmotstand til arkivskap
Referansestandard
NT FIRE 017
Intern metode identitet
00-20
Merknad
Objekt
Branndør
Parameter
Kontrollsystem
Referansestandard
IMO 2010 FTP Code Part 4 of Annex 1
Intern metode identitet
00-14
Merknad
Objekt
Bygg og transportprodukter i vertikal plassering
Parameter
Lateral flammespredning
Referansestandard
ISO 5658-2
Intern metode identitet
01-33
Merknad
inkl. Amd 1:2011
Objekt
Byggevarer og bygningsdeler
Parameter
Brannklassifisering
Referansestandard
NS-EN 13501-1
Intern metode identitet
01-40
Merknad
inkl. A1:2009
Objekt
Byggevarer og bygningsdeler
Parameter
Brannklassifisering - Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning
Referansestandard
NS-EN 13501-1
Intern metode identitet
01-40
Merknad
Objekt
Byggevarer og bygningsdeler
Parameter
Brannklassifisering
Referansestandard
NS-EN 13501-2
Intern metode identitet
00-42
Merknad
Objekt
Byggevarer og bygningsdeler - tak
Parameter
Brannklassifisering
Referansestandard
NS-EN 13501-5
Intern metode identitet
01-41
Merknad
Objekt
Bygg-materialer
Parameter
Antennelighet ved direkte påvirkning av flamme
Referansestandard
NS-EN ISO 11925-2
Intern metode identitet
01-29
Merknad
Prøving med én enkelt flamme
Objekt
Bygningselementer
Parameter
Brannmotstand
Referansestandard
NS-EN 1363-1
Intern metode identitet
00-07
Merknad
Generelle krav
Objekt
Bygningskonstruksjoner
Parameter
Temperatur, integritet, bæreevne
Referansestandard
ISO 834-1
Intern metode identitet
00-07
Merknad
inkl. Amd 1:2012
Objekt
Bygningskonstruksjoner
Parameter
Temperatur, integritet, bæreevne
Referansestandard
NS-EN 1363-2
Intern metode identitet
00-08
Merknad
Objekt
Bygningsmaterialer
Parameter
Varmeavgivelse
Referansestandard
ISO 5660-1
Intern metode identitet
01-08
Merknad
inkl Amd 1:2019
Objekt
Bærende bygningsdeler
Parameter
Prøving av brannmotstand (gulv og tak)
Referansestandard
NS-EN 1365-2
Intern metode identitet
00-12
Merknad
Objekt
Bærende ygningselementer
Parameter
Prøving av brannmotstand (temperature, integritet, bæreevne)
Referansestandard
NS-EN 1365-1
Intern metode identitet
00-10
Merknad
Vegger (inkl. AC:2013)
Objekt
Dører, porter og luker
Parameter
Prøving av brannmotstand
Referansestandard
NS-EN 1634-1
Intern metode identitet
00-11
Merknad
inkl A1:2018
Objekt
Fasader
Parameter
Temperatur og varmestråling
Referansestandard
SP Fire 105
Intern metode identitet
01-37
Merknad
Rev. 1994-09-09 Utgave no. 5
Objekt
Fuger
Parameter
Prøving av brannmotstand til tekniske installasjoner
Referansestandard
NS-EN 1366-4
Intern metode identitet
00-18
Merknad
inkl. A1:2010
Objekt
Homogene og vesentlige komponenter i ikke homogene produkter
Parameter
Prøving av produkters egenskaper ved brannpåvirkning -Prøving av ubrennbarhet
Referansestandard
NS-EN ISO 1182
Intern metode identitet
01-05
Merknad
Objekt
Hurtiggående fartøy
Parameter
Brannmotstand
Referansestandard
IMO 2010 FTP Code Part 11 of Annex 1
Intern metode identitet
00-13
Merknad
Objekt
Ikke-bærende bygningsdeler
Parameter
Brannmotstand
Referansestandard
NS-EN 1364-2
Intern metode identitet
00-15
Merknad
Objekt
Ikke-bærende bygningselementer
Parameter
Prøving av brannmotstand (temperatur, integritet, varmestråling)
Referansestandard
NS-EN 1364-1
Intern metode identitet
00-09
Merknad
Vegger
Objekt
Ildsted
Parameter
Støv og OGC
Referansestandard
CEN/TS 15883
Intern metode identitet
04-15
Merknad
Tilleggsmålinger til 04-09, 04-10, 04-11 og 04-12
Objekt
Ildsteder - Kjøkkenovner i boliger, fyrt med fast brensel
Parameter
Trekkforhold, brenselsforbruk, flow, temperatur, NOx
Referansestandard
NS-EN 12815
Intern metode identitet
04-10
Merknad
inkludering A1:2004 og AC:2007
Objekt
Ildsteder - Peisinnsatser med eller uten dører, inkludert kassetter, i boliger fyrt med fast brensel
Parameter
Trekkforhold, brenselsforbruk, flow, temperatur, NOx
Referansestandard
NS-EN 13229
Intern metode identitet
04-11
Merknad
inkludering A2:2004 og AC:2007
Objekt
Ildsteder for romoppvarming i boliger, fyrt med fast brensel
Parameter
Trekkforhold, brenselsforbruk, flow, temperatur, NOx
Referansestandard
NS-EN 13240
Intern metode identitet
04-12
Merknad
inkludering A2:2004 og AC:2007
Objekt
IMO plastrør på skip
Parameter
Intergitet og isolasjon
Referansestandard
IMO Res.A 753 (18), appendix 1
Intern metode identitet
00-17
Merknad
Objekt
IMO plastrør på skip
Parameter
Intergitet og isolasjon
Referansestandard
IMO Res.A 753 (18), appendix 2
Intern metode identitet
07-53
Merknad
1993/Add.1:2010
Objekt
IMO Vanntåketest maskinrom og pumperom
Parameter
Slukking
Referansestandard
IMO MSC/Circ. 1165
Intern metode identitet
05-08
Merknad
Objekt
IMO vanntåketest ro-ro dekk
Parameter
Vannbaserte slokkesystemer
Referansestandard
IMO MSC.1/Circ. 1430
Intern metode identitet
05-13
Merknad
Objekt
Kledninger
Parameter
Bestemmelse av evne til brannbeskyttelse Isolasjon og integritet
Referansestandard
NS-EN 14135
Intern metode identitet
00-19
Merknad
Objekt
Langtidsvarmende ildsteder fyrt med fast brensel
Parameter
Trekkforhold, brenselsforbruk, flow, temperatur
Referansestandard
NS-EN 15250
Intern metode identitet
04-14
Merknad
Objekt
Langtidsvarmende ildsteder fyrt med fast brensel
Parameter
Temperatur CO, CO2, O2 Trykk (Pa) Trekk (m/s) Masse (kg)
Referansestandard
NS-EN 15250
Intern metode identitet
04-14
Merknad
Objekt
Livbåtslaminat
Parameter
Brannmotstand
Referansestandard
IMO MSC/Circ. 1006
Intern metode identitet
01-07
Merknad
Objekt
Livbåtslaminat
Parameter
Antennelighet
Referansestandard
IMO MSC/Circ. 1006
Intern metode identitet
01-09
Merknad
Objekt
Lukkede vedfyrte ildsteder
Parameter
Best. av partikulære utslipp
Referansestandard
NS 3058-1 og 2
Intern metode identitet
04-08
Merknad
Objekt
Madrasser og stoppede sengebunner
Parameter
Antennelighet. Tennkilde: ulmende sigarett
Referansestandard
NS-EN 597-1
Intern metode identitet
01-38
Merknad
Objekt
Madrasser og stoppede sengebunner
Parameter
Antennelighet. Tennkilde: tilsvarende fyrstikkflamme
Referansestandard
NS-EN 597-2
Intern metode identitet
01-39
Merknad
Objekt
Maskinrom kat. A
Parameter
Lokale vannbaserte slokkesystemer
Referansestandard
IMO MSC.1/Circ. 1387
Intern metode identitet
05-05
Merknad
Objekt
Materialer brukt i møbler og andre komponenter, hurtiggående skip
Parameter
Antennelighet, varmeavgivelse, røykproduksjon
Referansestandard
IMO 2010 FTP Code Part 10, Appendix 2
Intern metode identitet
01-10
Merknad
Objekt
Materialer med lav røykproduksjon til skip
Parameter
Røyktetthet, giftighet
Referansestandard
IMO 2010 FTP Code Part 2
Intern metode identitet
01-34
Merknad
Objekt
Overflater med lav flammespredningsevne til skip
Parameter
Flammespredning
Referansestandard
IMO 2010 FTP Code Part 5
Intern metode identitet
01-32
Merknad
Objekt
Plast
Parameter
Røykutvikling - Bestemmelse av optisk tetthet ved enkeltkammerprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 5659-2
Intern metode identitet
01-36
Merknad
Objekt
Sengeutrustning til skip
Parameter
Antennelighet ved påvirkning av sigarett og flamme
Referansestandard
IMO 2010 FTP Code part 9
Intern metode identitet
01-14
Merknad
Objekt
Skipskonstruksjon, klasse A, B og F
Parameter
Temperatur, integritet
Referansestandard
IMO 2010 FTP Code Part 3 of Annex 1
Intern metode identitet
00-05
Merknad
Objekt
Sprinkelsystem
Parameter
Vannbaserte slokkesystemer
Referansestandard
IMO MSC.265(84)
Intern metode identitet
05-04
Merknad
Objekt
Stoppede møbler
Parameter
Antennelighet, ulmende sigarett
Referansestandard
NS-EN 1021-1
Intern metode identitet
01-22
Merknad
Objekt
Stoppede møbler
Parameter
Antennelighet, fyrstikkflamme eller tilsvarende
Referansestandard
NS-EN 1021-2
Intern metode identitet
01-23
Merknad
Objekt
Stoppede møbler til skip
Parameter
Antennelighet ved påvirkning av sigarett og flamme
Referansestandard
IMO 2010 FTP Code Part 8
Intern metode identitet
01-11
Merknad
Objekt
Taktekking
Parameter
Brannspredning
Referansestandard
CEN/TS 1187
Intern metode identitet
01-02
Merknad
Objekt
Tekniske installasjoner (gjennomføringstetninger)
Parameter
Prøving av brannmotstanden
Referansestandard
NS-EN 1366-3
Intern metode identitet
00-16
Merknad
Objekt
Ubrennbare materialer til skip
Parameter
Ubrennbarhet
Referansestandard
IMO 2010 FTP Code Part 1
Intern metode identitet
01-12
Merknad