Du er her:

Årsrapport sertifiseringsorgan 2019

For beregning av årsgebyr, må systemsertifiseringsorganer og personellsertifiseringsorganer oppgi estimert omsetning innen 15. mars påfølgende år og bekreftelse av endelige tall innen 31. mai dersom endelige tall avviker fra estimert beløp.

Norsk akkreditering kan kreve at selskapets revisor skal bekrefte at tallene inkluderer alle aktiviteter som i følge

Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester” skal danne grunnlag for beregning av årsgebyret, jfr. Akkrediteringsvilkår”.

 

Tips til utfylling: Omsetningstall må skrives i hele kroner, uten mellomrom eller tegn. 

Årsrapport

Informasjon om organisasjon 
 
 
 
  
AkkrediteringsnumerEstimert omsetning
  
Kommentarer