Du er her:

Revidert ILAC P15 publisert mai 2020

Dette dokumentet inneholder informasjon til både akkrediteringsorgan og inspeksjonsorganer om anvendelse og bruk av ISO/IEC 17020

ILAC P15: 05/2020 Anvendelse av ISO/IEC 17020:2012 for akkreditering av inspeksjonsorgan er publisert og tilgjengelig her.

Denne revisjonen av ILAC P15 inkluderer oppdateringer som er et resultat av en workshop i regi av ILAC sin inspeksjonskomite, noen avklaringer fra ISO/CASCO og erfaringene fra anvendelsen av den forrige versjonen av ILAC P15 og ISO/IEC 17020:2012.

Det inkluderer også veiledning om bruk av nyere teknologier i inspeksjon som ikke er spesifikt adressert i ISO/IEC 17020:2012.

Frist for implementering 

Overgangsperioden, dvs fristen for implementering av ILAC P15:05/2020, er 18 måneder fra datoen for publisering på ILACs nettsted (dvs. november 2021).

Eksemplene på bruken av ISO/IEC 17020 som var inkludert i forrige versjon av ILAC P15 og som er fjernet som et resultat av denne revisjonen, er nå tilgjengelig fra IC FAQs.

Forventningene endres ikke 

Denne revisjonen endrer ikke forventningene til et inspeksjonsorgan sin implementering av og dokumentasjon som bevis på samsvar med ISO/IEC 17020:2012-samsvar.

Dersom akkrediterte inspeksjonsorgan (eller inspeksjonsorgan som søker akkreditering) anvender nye teknologier i sine inspeksjoner, forventes at dokumentasjon på utførte vurderinger omkring disse kan forelegges under bedømming.

NA følger opp implementeringen av og kjennskap til denne reviderte publikasjonen under planlagte bedømmingsaktiviteter, uten at ekstraordinære oppfølgingstiltak iverksettes.

Kontaktpersoner 

Hvis du har spørsmål angående ILAC P15, kan du kontakte følgende: