Du er her:

Oppdaterte IAF dokumenter

The International Accreditation Forum (IAF) har kommet med en rekke dokumenter.

IAF har oppdatert en rekke dokumenter. De har informert om at dokumentene kun er revidert med hensyn til at et referert dokument (IAF PR 4) er slettet, samt noen korrekturrettelser. Det er ingen nye eller endrede krav, derfor er dato for implementering av dokumentene ikke endret.

 

Følgende kravdokumenter (MD) ble oppdatert:

MD1, MD2, MD4, MD5, MD6, MD8, MD9, MD 11, MD12, MD13, MD14, MD15, MD16, MD17, MD20, MD22, MD23, MD24, MD25.

IAF MD6, MD7 og MD25 har en overgangsperiode som ennå ikke er utløpt.

 

Nytt kravdokument

Nytt kravdokument er publisert 26. oktober 2023. Implementeringsfristen for dette er et år:

IAF MD28:2023 IAF Mandatory Document for the Upload and Maintenance of Data on IAF Database.

Les mer her på IAF (The International Accreditation Forum) sin nettside