Du er her:

Økt fokus på angivelse av måleusikkerhet i rapporter for prøvingslaboratorier

NS-EN ISO/IEC 17025 krever at måleusikkerhet inngår i rapporter når det er relevant for gyldigheten eller anvendelsen av prøvingsresultatene, når det kreves av kunden eller når det påvirker samsvaret med en spesifisert grense.

Det vil bli økt fokus på utgivelse/rapportering av måleusikkerhet ved rapportering av resultater og hvilke vurderinger som eventuelt er blitt gjort. Dette gjelder dersom laboratoriet vurderer det til å være ikke relevant å oppgi måleusikkerhet ved rapportering av resultater, herunder en praksis hvor måleusikkerhet gis på forespørsel.