Du er her:

Ny standard for konduktivitet. NS-EN 27888:1993

NS-ISO 7888:1985 spesifiserer krav til måling av elektrisk konduktivitet i alle typer vann. NS-ISO 7888:1985 er omdøpt til NS-EN 27888:1993.

Det er ingen endringer i standarden. Norsk akkreditering betrakter ikke dette som en utvidelse og endringen vil dermed ikke kreve vedtak, men det er behov for at ulike akkrediteringsomfang oppdateres.

Det vil være en dialog mellom Norsk akkreditering og relevante laboratorier før omfangene endres.