Du er her:

Ny overgangsfrist for NS-EN ISO 15189:2022

Den 20. februar 2024 ble NS-EN ISO 15189:2022 publisert i Den europeiske unions offisielle tidsskrift (OJEU). I artikkel 2 presenteres dato for tilbaketrekking av NS-EN ISO 15189:2012 til å være 20. august 2025.

Beslutningen publisert i OJEU er gjeldende for alle Europeiske land. Det vil si at innen 20. august 2025, ikke 20. desember 2025 som tidligere er formidlet, må det være fattet vedtak om overgang til NS-EN ISO 15189:2022.

Dette betyr at laboratorier som er akkreditert etter ISO 15189:2012 må bedømmes etter ny versjon innen utgangen av februar 2025. Dette vil for enkelte av våre akkrediterte virksomheter bety at dato for planlagt bedømming i 2025 må flyttes. De som er berørt vil bli kontaktet av oss.