Du er her:

NS-EN ISO 15189:2022 er harmonisert

Bilde av en mann som heller oppi prøveglass i et laboratorium

Den 20. februar 2024 ble NS-EN ISO 15189:2022 publisert i Den europeiske unions offisielle tidsskrift (OJEU). Det betyr at Norsk akkreditering vil fatte vedtak om akkreditering mot den nye versjonen etter at overgangsbedømming og tilhørende saksbehandlinger gjennomført.

Teksten i NS-EN ISO 15189:2022 har blitt godkjent av CEN uten noen endringer.

Informasjon om harmonisering

En harmonisert standard er en europeisk standard anerkjent av en europeisk standardiseringsorganisasjon: CEN, CENELEC eller ETSI.

Produsenter, andre økonomiske aktører eller samsvarsvurderingsorganer kan bruke harmoniserte standarder for å demonstrere at produkter, tjenester eller prosesser er i samsvar med relevant EU-lovgivning. Standarder må publiseres i Den europeiske unions offisielle tidsskrift (OJEU) for å være harmonisert.